- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rinsejhbrink@gmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

Hans Jan Woudstra [1883-1940] (bijbehorende stamboom)

 

         
Dokter H.J. Woudstra.
Links: Lakzegelstempel 'HJW'

Ouders van Hans Jan Woudstra waren Hans Woudstra (1855) en Pietje de Jong (1857). Over hen en over zijn zusters heb ik nooit iets gehoord.

    

Van 1902 tot 1906 was hij bestuurslid van de 'Leeuwarder Gymnasiasten Club', de eerste twee jaar als vice-praeses en de laatste als praeses. Zat P. Meindersma (1883) ook op die school?


1895


Namen zoals mijn moeder de personen op de foto noemde (tussen haken [...] de werkelijke naam).
Achter v.l.n.r.: 1 Aaltje de Jong[-Aberson] (1887), de toekomstige echtgenote van 2 Piet [Pieter Jan] de Jong (1887).
3 Halfzuster Anne [Anna] Brascamp (1877) uit een eerder huwelijk van haar moeder (
8, zij zit voor haar) en
4 neef Johan Brascamp (1877).
 5 Petronella Meindersma (1883) en 6 haar toekomstige echtgenoot Hans Jan Woudstra (1883).
Vr v.l.n.r.: 7 Zuster van de volgende, 8 Gerritdina Jacoba van Werven (1855) (moeder van
3, Anne Brascamp, die achter haar staat).
9 Hans Woudstra (1855) en 10 zijn vrouw Pietje de Jong (1857) (ouders van H.J. Woudstra).
Jacob (1858) en Pietje (1857) de Jong waren vermoedelijk broer en zuster (zie hieronder).
[Foto 1907 bij het 25-jarig huwelijk van de
ouders van H.J. Woudstra (?), ter verduidelijking een verkort overzicht:]

 

Engelbert Wolter Brascamp, Jennigje Maten, Marten Herms Brascamp, Albert Brascamp, Eva Henrica Hermana te Wechel, Gerritdina Jacoba, van Werven, Johan Albert Brascamp, Anna Hendrica Brascamp, Pieter Jans de Jong, Antje Jelles Osinga, Jacob de Jong, Pietje de Jong, Hans Woudstra, Pieter Jan de Jong, Hans Jan Woudstra, Aaltje Aberson, Petronella Meindersma.


                          


Op zijn studentenkamer in Amsterdam, met links aan de muur de Amsterdamse 'Series Lectionum'

    
ASC-dispuut Flanor in Amsterdam. Bestuuroverdracht?
Links-voor
: H.J. Woudstra (1883).
Rechts: het was overal de gewoonte, dat oud-bestuursleden een 'kikker' kregen. Het lint droegen zij over aan het nieuwe bestuur 'A.S.C. - F.L.A.N.O.R. - DISPUUT  15. IX. 03.'. Het laatste is de oprichtingsdatum? Het dispuut bestond van 1903-1923.
Dus: vóór de tafel het oude bestuur, zittend het nieuwe bestuur met aan weerszijden ereleden of oud-bestuursleden, daarachter de gewone leden en een paar oud bestuursleden

    
Links: links-voor: H.J. Woudstra (1883), die op kosten van de familie Meindersma studeerde. Is deze foto in
Amsterdam of in Groningen gemaakt?
Rechts: bericht in de Leeuwarder Courant van 23 november 1912

    
Wie zouden dit zijn? Is de linker H.J. Woudstra (1883)? De rechter staat ook op de foto hierboven helemaal rechts

Hij deed het artsenexamen aan de universiteit te Groningen in 1912. Een jaar later trouwde hij met Petronella Meindersma (1883).
Zij kenden elkaar van het ijs.


P. Meindersma (1883) en H.J. Woudstra (1883)


Handtekeningen van familie onder de huwelijksacte. H.J. Woudstra, P. Meindersma (zijn vrouw), P. de Jong (zijn moeder), J. Meindersma (de broer van zijn vrouw), F.W. Ruiter Jr. (de man van zijn zuster) [L'w huwacte 1913, 64]


Een schaatswedstrijd op 12 februari 1907. Zou H.J. Woudstra meegedaan hebben? In het midden, het meisje met de grote hoed, A. Brascamp (1877). Daarnaast zijn toekomstige echtgenoote (zes jaar later!) P. Meindersma en aan de andere kant P.J. de Jong (1887). Zie bovenstaande schema en ter vergelijking de groepsfoto bij P. Meindersma


Waar dit is weet ik niet. Wie het herkent mag het zeggen. Deze en de volgende twee foto's horen vermoedelijk bijelkaar en bij bovenstaande foto met de ouders van H.J. Woudstra. V.l.n.r.: onbekende, Aaltje Aberson (1887), Johan Braskamp (1877), Anna Braskamp (1877), H.J. Woudstra (1883), P. Meindersma (1883), Piet de Jong (1887)


V.l.n.r.: Aaltje Aberson (1887), P. Meindersma (1883), H.J. Woudstra (1883), Piet de Jong (1887), Anna Braskamp (1877) en Johan Braskamp (1877)


V.l.n.r.: Johan Braskamp (1877), Aaltje Aberson (1887), H.J. Woudstra (1883), Piet de Jong (1887), P. Meindersma (1883), Anna Braskamp (1877)

H.J. Woudstra werd arts in Siddeburen, een drassige omgeving.

    
Het doktershuis aan de Hoofdweg 129 in de jaren dertig

Visites deed hij met de sjees, maar meestal met een bootje. Met P. Meindersma kreeg hij daar twee kinderen, Piet Hans (1914) en Anna Petronella (1918).

    
Links: Piet Hans Woudstra (1914-15 dec. 1918), rechts: geboortekaartje van Anna Petronella (21 juli 1918-9 dec. 1918)

De Spaanse griep werd echter een drama.

    
Foto van het grafmonument [Dokters in Hunsingo-Fivelingo-Westerkwartier, Bedum 1994, 45].
Tekst: Olst moet zijn Wijhe en Hans is Piet Hans [W.E.C Wind: De Spaanse Griep van 1918; Bie 't Schildt nov. 2002]

Wellicht werd toen het volgende medaillon gemaakt.

 
P M  staat voor Petronella Meindersma?

Van ellende verlieten zij Siddeburen en gingen naar Wijhe. Geen onbekend terrein, want onder de praktijk viel Olst, waar de meeste van de genoemde Brascamp's en de De Jong's (zie boven) vandaan kwamen. Ook Windesheim viel onder de praktijk. Daar werd, zoals nu nog geschied, n keer in de week spreekuur gehouden in de kamer van een particulier. In Wijhe werd twee jaar later Anna Petronella (1920) geboren.

 
V.l.n.r.: Petronella Meindersma (1883), Anna Petronella (1920) en Hans Jan Woudstra (1883)

H.J. Woudstra maakte foto's en drukte ze zelf af.

 
Op vakantie thuis blijven of in de buurt zat er niet in, omdat patinten je daar altijd wisten te vinden. Hier in Lugano


Voor de dokterswoning in Wijhe staat H.J. Woudstra, rechts er naast de tuinman. Op het balkon rechts zijn schoonmoeder Antje Jans Botma (1857) en daarnaast zijn vrouw Petronella Meindersma (1883).
1920.


Een kamer in 1930

      
In de apotheek aan huis 1940

Hierbij bleef het niet. Een volgend drama kondigde zich aan: Dokter Woudstra wond zich zo op over het gedrag van de Duitsers, dat hij uiteindelijk in 1940 aan een hartaanval overleed. Ook met zijn opvolger, een Jood, liep het verkeerd af.

 
Grafsteen te Wijhe. Vervoer naar Hantumhuizen was door oorlogsomstandigheden verboden. Ook zijn vrouw, P. Meindersma (1883), werd daar begraven

Met zijn opvolger liep het ook verkeerd af. Hij was een Jood. voetbalclub Frisia Leeuwarden

 

Over de familie Woudstra.