- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rinsejhbrink@gmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

Speeldoosfotoalbum

De volgende foto's bevinden zich in een fotoalbum (27x22x7 cm) met daarin een speeldoos, dat in bezit was van mijn grootmoeder Petronella Meindersma (1883). Het zal samengesteld zijn door haar moeder Antje Jans Botma (1857) rond 1900.

De foto's zijn gemaakt ongeveer tussen 1865 en 1920 door:

J.H. [Idanus Hendrikus] Slaterus (1846-1921) te Leeuwarden (2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 65),
Thomas Martin Staas (1844-1895) te Leeuwarden (1),
Friedrich Julius von Kolkow (1839-1914) te Groningen (4, 61),
De Jong (1893-1902) te Leeuwarden (9),
Sellbach & Lomans te Leeuwarden (15, 19),
Eduard Fuchs (1832-1870) te Leeuwarden (16),
Jacob de Vries Gzn. (1861-1897) te Harlingen-Bolsward (21, 23, 63),
Hendrik Anthonie Karel Ringler (1846-1879), Leeuwarden (13),
Wegner & Mottu te Amsterdam (52),
W. en K. Heeringa te Dokkum (28),
Cornelis Bernardus Broersma (1841-1919) te Leeuwarden (36, 39, 45, 46, 47, 48, 51, 59, 62),
J.P. Oppers, Amsterdam (22),
Albert Greiner (1833-1890) te Amsterdam (41),
Godfried de Jong (1832-1918) te Groningen (44),
Hendrik Johannes Craije (1857-1936) te Leeuwarden en Dokkum (50),
Andries Gnodde (1873-1942) te Harlingen (57) en
onbekende (28, 43, 64, n).

De foto's zijn op karton geplakt, waarop gecalfrigeerde reklame. De meeste op karton 65x105 mm. Over de voorkant kan/kon vaak een afschermpapiertje gevouwen worden. Sommige goud op snee. Twee foto's zijn groter. 65 is 105x165 mm. De foto 100x150 mm. N is 140x140 mm. De foto 70X70 mm. N zat er los in.

Op de achtergrond het eerste van de twee deuntjes van de speeldoos (wie kent componist van de melodie?).

 

43 is, zoals de achterzijde reeds doet vermoeden, gemaakt in 1897 en is Fries Statenlid Folkert Eesges Botma (1852-1920), zoon van Eesge Folkerts (1824) uit Morra. Geboren in Nes, van de andere tak van de Botma's. Tak 2.
Tak 1 stamt af van Grietje Hermanus Botma (1748-1840) en tak 2 van Trijntje Sakes Botma (1745-1825). Niet van een zoon, zoals gebruikelijk, maar van een dochter. Verre familie dus. Eigenlijk zijn het twee verschillende families, die beide toevallig Botma heten, maar kennelijk werden en worden zij (misschien nog wel?) als n familie beschouwd.

50 is Pier Siedses Prins (1863-1939), gehuwd met Grietje Jans Botma (1867-1930). Grietje was geboren in Hantumhuizen ook van der andere tak. Tak 2. Pier was landbouwer.

Achterop 58 is het jaar 1894 geschreven.

De overige foto's zijn zonder naam en niet gedateerd.

 

Wie weet wie dit zijn? (rjhbrink@hotmail.com)

  blad 1
Plaats voor n grote foto, mischien n.

n

blad 2

1  2

3  4

blad 3 (tegenover liggende bladzijde)

5  6

7  8

blad 4

9  10

11   12

blad 5

13  14

15  16

blad 6

17  18

19   20

blad 7

21  22

23  24

blad 8

25  26

27  28

blad 9

29  30

31  32

blad 10

33  34

35   36

blad 11

37  38

39  40

blad 12

41  42

43   44

 43a

blad 13

45  46

47  48

blad 14

49  50

51  52

blad 15

53  54

55  56

blad 16

57  58

59  60

blad 17

61  62

63  64

blad 18
En grote foto

65

blad 19

 

plaats voor twee foto's
daarachter de speeldoos en het opwindsleuteltje

 

 

Ondertussen zijn er verschillende foto's bekend geworden door vergelijking met foto's in andere alba. Sommige met stelligheid.

 

n    Petronella Meindersma (1883-1966)

01    Pieter Fetzes Meindersma (1830-1893)
02   
Petronella Idses Idsinga (1827- 1903)
03   
04   
05   
06   
07   
08   
09   
10   
Jan Meindersma (1885-1945)

11   
12   
Jan Meindersma (1885-1945)
13    Aisma, Geertje van (1846)
14   
Ids Pieters Meindersma (1856-1911)
15   
Petronella Meindersma (1883-1966)
16   
Jan Meindersma (1885-1945)
17   
Petronella Meindersma (1883-1966)
18   
Jan Meindersma (1885-1945)
19    Pieter Idzes Meindersma (1887-1895)
20    Pieter Idzes Meindersma (1887-1895)

21   
22   
23   
24   
25   
Jan Meindersma (1885-1945) en Petronella Meindersma (1883-1966) en Pieter Idzes Meindersma (1887-1895)
26   
27   
Petronella Meindersma (1883-1966)
28   
Petronella Meindersma (1883-1966)
29   
Jan Meindersma (1885-1945)
30   
Petronella Meindersma (1883-1966)

31    Jan Meindersma (1885-1945)
32    Pieter Idzes Meindersma (1887-1895) en
Jan Meindersma (1885-1945)
33   
34   
35   
36   
37   
38   
39   
40   

41   
42   
43   
Folkert Eesges Botma (1852-1920)
44    Aisma, Geertje van (1846)
45    Gerrit Easges Botma (1855)
46    Aukje(n) Thomas Sinia (1855)
47   
48   
49   
50   
Pier Siedses Prins (1863-1939)

51   
52   
53   
54   
55   
56   
57   
58   
59   
Geertje Idses Idsardi (1836-1878)
60   
Douwe Fetzes Meindersma (1834-1900)

61   
62   
63   
64   
65   
Ids Pieters Meindersma (1856-1911)