- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rinsejhbrink@gmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

OFFERHAUS (bijbehorende stamboom)

    
Het wapen van de familie Offerhaus. Links: een gedrukte prent afkomstig van A.L.G. Offerhaus naar de beschrijving in NL-Patriciaat 1919, 308. De Offerhausen vanaf die tijd voerden een blauwe balk in goud. Zo is het ook afgebeeld op een raam in de Martinikerk in Groningen (zie hieronder).
Echter in 1960 werd de genealogie Offerhaus opnieuw gepubliceerd (NL-Patriciaat 1960, 326). Alleen werd daar gesproken over een rode balk in zilver.
Met deze laatste kleurstelling zou het wapen in de 18de eeuw door Prof. Ds Christiaan Gerhard Offerhaus [1672-1758] zijn aangenomen.

Het wapen van de familie Offerhaus is sprekend, want het werd als kenmerk van de Offerhausen genoemd, dat zij van die bolle ogen hadden.
Ook werd van mijn grootvader gezegd, dat hij van die bolle ogen had. Niet zo vreemd, zijn moeder was immers een Offerhaus.


In het koor van de Martinikerk te Groningen zijn in 1924 een aantal ramen met familiewapens aangebracht. Voor personen die zich verdienstelijk hadden gemaakt voor Groningen. Tegen betaling kon men er een aan laten brengen.
Dat geschiedde oa door notaris W.A. Offerhaus [1897-1961], later CdK van Groningen.

De familie Offerhaus komt oorspronkelijk uit het Duitse Velbert bij Düsseldorf. In Velbert staat een oud-Frankische boerenhoeve, die deel uitmaakte van de vroegere Offerhoff, nu nog bekend als Offers of Offerhaus.


Velbert [internet]
 


Meer over Prof. Leonardus Offerhaus (1699).

Meer over de kleinzoon van Leonard, Ds Edo Johannes Offerhaus (1834).

Meer over de dochter van Edo, Alida Lamberta Gesina Offerhaus (1865). Zij huwde Gerrit Brink (1967).

George Johan Arnold Offerhaus (1873) was een neef van Alida. In 1908 werd hij predikant van Eernewoude. Hij was de drijvende kracht achter de totstandkoming van het 'Waterschap Eernewoude c.a.', dat in 1916 werd opgericht. De hulp aan de boeren die met wateroverlast zaten, werd voor hem een financiële ramp. Volgens mijn vader leende hij hun geld, maar zag dat lang niet altijd terug, zodat een faillissement volgde. Naast de zielszorg hield hij zich ook bezig met de lichamelijke gezondheid van de inwoners van Eernewoude.
Op het voormalige gemaal in het dorp is een gevelsteen aangebracht met de naam 'Offerhaus'. Ook is een straat naar hem vernoemd. Bij het dorp is het nieuwe 'Offerhaus Gemaal'.

    
[K.R. Henstra, M. Eversen: Duivelbanners en wonderdokters in de Wouden 2007, 139]

 


 

Een gemaal in de jaren 30 buiten Eernewoude met op de achtergrond het dorp


 

Het nieuwe 'Offerhaus Gemaal' [internet].
Van het oude gemaal in het dorp werd later een openbaar toilet gemaakt!