- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rinsejhbrink@gmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

Petronella Meindersma [1883-1966] (bijbehorende stamboom)

 

    


Petronella Meindersma (1883) in 1920

Zij werd geboren op de boerderij in Hantumhuizen.


Heringa state in Hantumhuizen met geheel rechts op de achtergrond de toren en op de voorgrond mijn ouders omstreeks 1975.
 In de schuur bevond zich een tredmolen (voor o.a. het maken van boter). Het voorhuis had een zgn. lijkdeur (deur die alleen gebruikt werd voor het wegdragen van een lijkkist). De oude schuur is ingezakt en de hele boerderij is afgebroken en vernieuwd
(zie voor de situatie rond 1930: hier)

          Grietenijkaart Westdongeradeel [Schotanus 1718].

Ids Pieters Idsinga (1787) was boer op Rintjema (Rienkema)
Petronella Idses Idsinga (1827), zijn dochter, werd geboren op Rintjema
Bote Klazes Wynia (1750), de schoonvader van Ids. was boer op Oenama
Pieter Fetzes Meindersma (1830), de zoon van Petronella, was boer op de Grote Keeg
Ids Pieters Meindersma (1856), de zoon van Pieter, was boer op Heringa (Horama)
Petronella Meindersma (1883), de dochter van Ids, werd geboren op Heringa (Horama)

De drie families hadden bijelkaar genomen een enorm landbezit.


Ouders van
Petronella Meindersma (1883) waren Ids Pieters Meindersma (1856) uit Ee, gehuwd in 1881 met Antje Jans Botma (1857) uit Anjum.


1890, wellicht onder, de derde van links.


1890


School in Hantumhuizen?

Oom Douwe Dirks Osinga (1861), de grootvader van mijn tekenleraar op de middelbare school, schreef het volgende in haar poezie-album. Zij was toen 14 jaar:

    Lieve Petronella!

 

Jeugd en vreugd en liefde, kind.
Zijn drie korte lentedagen;
Ach, zo vlieden, hoe we klagen ...
Daarom wees wijs en geniet ze gezwind
Staak uw klagen, schep behagen
In de schone lentedagen.
Wees jong, heb lief, wees vrolijk, kind!

Ter herinnering aan U Oom
DDOsinga.
W.N: 21-7-97.

 


Visitekaartje


Achter een schuur in Hantumhuizen? 4de van links P. Meindersma (1883). Staat naast haar H.J. Woudstra (1883)? Is de 1ste Piet (Pieter Jan) de Jong (1887) en de 2de Anne (Anna) Brascamp (1877)?
Zie ter vergelijking de foto's bij H.J. Woudstra

Petronella leerde Hans Jan Woudstra (1883) kennen van het schaatsen. Hij ging medicijnen studeren en werd arts in Siddeburen. Daar kregen zij twee kinderen. Beide zouden aan Spaanse griep overlijden. Zie over die kinderen bij H.J. Woudstra. Gepijnigd door herinneringen verhuisde het echtpaar naar Wijhe, waar Anna Petronella (1920) werd geboren.


P. Meindersma (1883) en H.J. Woudstra (1883)


Een schaatswedstrijd op 12 februari 1907. Zou H.J. Woudstra meegedaan hebben? In het midden, het meisje met de grote hoed, Anne Brascamp (?). Daarnaast P. Meindersma en aan de andere kant Piet de Jong (?). Zie schema bij H.J. Woudstra


Antje Jans Botma (1857), op schoot haar kleindochter Anna Petronella Woudstra (1920) en haar dochter Petronella Meindersma in de tuin in Wijhe tussen 1920 en 1929


P. Meindersma (1883) met links haar moeder A.J. Botma (1857) en rechts haar dochter A.P. Woudstra
(1920) tussen 1920 en 1929


De dokterswoning in Wijhe met haar moeder (rechts), haar man Hans Jan Woudstra (1883), en de tuinman 1920


Een kamer in 1930, gesigneerd 'NW'. Misschien Nel (Petronella) Woudstra

Na het overlijden van dokter Woudstra verhuisde zij naar de Rijksstraatweg in Haren (Grn). Het kon haar toen allemaal niets meer schelen en kreeg het huis vol met onderduikers. Daaronder bevond zich Han Quast, zoon van Ds K.J. Quast uit Goutum, niet ver van Wirdum waar de ouders van Ds G.R. Brink [1923]  woonden, en toen de kinderen van de familie Woudstra in Siddeburen aan de Spaanse griep overleden, daar predikant. Dit waren dus goede bekenden van mijn beide grootouders. Na de oorlog kwam mijn moeder daar wel. Zo hebben mijn ouders elkaar dus leren kennen. Zie verder bij A.P. Woudstra [1920].

Tenslotte ging het naar de Hobbemaflat in Bilthoven.


Hobbemaflat in Bilthoven


P. Meindersma en haar kleinzoon R.J.H. Brink (1954)
in Bilthoven 1960


1965

Petronella Meindersma overleed in 1966, op de verjaardag van H.J. Woudstra, en werd naast haar man in Wijhe begraven.

Over de familie Meindersma.