- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rinsejhbrink@gmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

Genealogie MEINDERSMA (van Ee) (over de familie, klik hier, een uitgebreide geneologie is hier te vinden)
 

: daar zijn nog voorwerpen van

In
groen: Meindersma's.
In
rood: Botma's.
In
blauw: aangetrouwd

           
#
Ytje Andries
 
 ─── Meindert Wiggers
overl. 1747
1 # 1747
Trijntje Wytses
geb. 1724
2 # 1751
Berber Bokkes
Ternaard
1725 - 1776
─── Wigger Meinderts
1721 - 1787
o.a.
   
────

1 #
1787
Fetje Douwes Vlieg
geb. Oosternijkerk
overl. 1791

───
(2)
Eelke Wiggers
(
Meindersma)

geb. Peasens 1761
overl. Ee
15-11-1819

bakker-boer-
burgemeester van Ee
  (2)
Bokke Wiggers
(
Meinder(t)sma)(enz.)
2 # 1792
Eelkje Reinders
geb. Ee
overl. 1807

 
 
────

1 #
1818

Tietje Pieters Rijpstra

geb. Genum
24-06-1800
overl. Ee
13-02-1850

2 # 1851
Antje Meindertsma
geb. 11-09-1794
overl.10-09-1869

───
(1)
Fetze Eelkes
Meindersma

geb. Ee
08-06-1791
overl. Ee
18-03-1867

hereboero.a.
(1)
Douwe Eelkes
Meindersma

geb. 19-09-1789
overl. 16-11-1844
(enz.)
Pieter Cornelis
Wobma

geb. Anjum 1795


──┴──


#
1819
(1)
Pieter Fetzes
Meindersma


geb. Ee
20-09-1830
overl. Hantumhuizen
05-01-1893

hereboer
#
1855
Petronella Idses Idsinga

geb. Hantumhuizen
23-09-1827
overl. Hantumhuizen
04-02-1903

(voorgaande stamboom)
(1)
Douwe Fetzes
Meindersma

geb. Ee
13-01-1834
overl. Ee
29-05-1900
  Grietje Hermanus
Botma

geb. Anjum 1803
overl.1883
# 1 1856
Geertje Idses Idsardi

geb. 1836, overl. 1878
# 2
1882
Ytje G. Moltmaker
geb. 1848 overl. 1919

((1) en (2) kinderloos)

 
Kornelis Pieters Wobma
geb. Anjum 1837
#
1860
Baukje Engberts
Botma

geb. Anjum 1840
overl. Dokkum 1893

──┴── ──┬──
Ids Pieters
Meindersma


geb. Ee
16-03-1856
overl. Leeuwarden
03-01-1911

hereboer Hantumhuizen

#
1881

Antje Jans Botma


geb. Anjum
13-09-1857
overl. Leeuwarden
06-08-1929

(voorgaande stamboom)  
 
Tietje Pieters
Meindersma


geb.
10-05-1862
overl.
25-06-1932
# 1885
Fetze Pieters
Meindersma


geb. Ee
22-02-1859
overl.
09-11-1921
 

───  #  ───
1889


Wytske Kornelis
Wobma

geb. Anjum
20-07-1866
overl. 23-09-1946
Dirk Douwes Osinga
geb. 8-5-1861
overl. 30-7-1929
Baukje Fetzes
Meindersma

geb. Wierum
26-07-1894
overl. Leeuwarden 1932

# 1 1918
Jan Jans Botma
geb. Anjum 1889
overl.1954


(enz)

Douwe Dirks Osinga
geb. 1893
# 1912
Berber. Dijkstra
Dirk Douwes. Osinga
tekenleraar

 
──┬──
Petronella
Meindersma


(Nel(la))
geb. Hantumhuizen
15-01-1883
overl. Bilthoven
21-06-1966

#
1913
Hans Jan
Woudstra


(baas)
geb. Kollum
21-06-1883
overl. Wijhe
15-05-1940

arts
(voorgaande stamboom)
Jan
Meindersma


geb. Hantumhuizen
18-03-1885
overl. Franeker
26-06-1945
Pieter Idzes
Meindersma

(Piet)
geb. Hantumhuizen
23-12-1887
overl. Hantumhuizen
31-08-1895

#
1915

Maria Catharina
Grootes

geb.
11-02-1889
overl.
16-01-1957

(volgende stamboom) Ids Pieter
Meindersma

geb. 1916
overl. 1966

#
C.G.A. Duns

(twee dochters)
Cornelia Maria
Meindersma

#
G. de Boer

(enz.)