- Klikt U in te tekst op een naam, dan gaat U naar de bijbehorende genealogie
- Een genealogie is alleen maar ter verklaring van bepaalde zaken, niet alle broers en zusters genoemd
- Je zou eigenlijk van beneden naar boven moeten lezen, de personen die in de tekst voorkomen zijn gelinkt in een geel vlak
- Opmerkingen en foto's zijn van harte welkom. Als iemand zijn/haar foto er niet op staat heb ik hem niet (rinsejhbrink@gmail.com)
- Keer terug naar een vorige pagina met de back-toets van Uw browser
- [... ... ...] = de bron van een foto
 
Register Home
               

Ds Gerrit Brink (1923)(bijbehorende stamboom)

Ds Gerrit Brink (1923) werd geboren in de pastorie in Kimswerd.


De pastorie in Kimswerd [internet]


Met grootmoeder A.L.G. Offerhaus (1865) [RJHB54]

Vanuit Ruinerwold waar zijn vader, Ds Rinse Brink (1894), predikant was, ging hij vaak naar zijn grootouders in Oosterlittens.


Met grootmoeder A.L.G. Offerhaus (1865) voor de pastorie in Oosterlittens [RJHB54]


Met grootvader Ds G. Brink (1867) bij het kippenhok in de tuin in Oosterlittens [RJHB54]

    
Links: in Ruinerwold [Stichting Historie Ruinerwold]
[internet], of is dit Remmelt Jan Zwiers?
Rechts:
vr zijn grootouders Ds G. Brink (1867) en A.L.G. Offerhaus (1865) en
achter zijn ouders Ds R.J.H. Brink (1894) en J.C. Bouman (1894)
[RJHB54]


 

    
Rechts: 1951 [RJHB54]. Links: Dit vond ik in een bijbeltje geschreven in het hanschrift van mijn vader

In 1951 huwde Ds G.R. Brink A.P. Woudstra (1920) en werd achtereenvolgens predikant van IJsbrechtum (en Tirns) in 1951, later vermeerderd met Deersum. In IJsbrechtum werd R.J.H. Brink (1954) geboren.


De kerk en pastorie in Ysbrechtum in 1960 [RJHB54]


De kerk van IJsbrechtum [internet]


Met A.P. Woudstra (1920) in 2001 op de stoep voor de voormalige pastorie te Ysbrechtum [bewoners]


De kerk van Tirns [internet]


Uit de rede van President-Kerkvoogd W.J. Postma t.g.v. het 25-jarig jubileum als predikant en huwelijk in 1976.
Ds K.J. Quast was predikant in Goutum, vlak bij Wirdum waar de ouders van Ds G.R. Brink woonden, en toen de familie Woudstra in Siddeburen woonde, was hij daar predikant.
Zijn zoon, Han Quast, had bij de moeder van mijn moeder, P. Meindersma [1883], in Haren ondergedoken gezeten

Na IJsbrechtum volgde 'Mantgum en Schillaard' en 'Deersum' in 1964 vermeerderd met 'Huins-Lions' vermeerderd met 'Irnsum'-'Rauwerd en Poppingawier'.

  
Rechts de pastorie [RJHB54].
Links na de verhuizing in 1986 (emiritaat) naar het oude huis van de veearts
[RJHB54]


De kerk van Mantgum vr de restauratie[RJHB54]


De toren te Schillaard [RJHB54]


De kerk van Deersum [internet]


De kerk van Huins [internet]


De kerk van Lions [internet]


De kerk van Irnsum [internet]


De kerk van Rauwerd [internet]


De kerk van Poppingawier [internet]


Hij ging in 1986 met emeritaat.
Daarnaast verleende hij als predikant nog bijstand in het pastoraat in Lekkum (Miedum en Snakkerburen).


Afscheid van Lekkum 18 jan 2004 [RJHB54]


De toren van Miedum [internet]

Ds G.R. Brink was net als zijn vader en grootvader vrijzinnig-hervormd. Wegens zijn inzet voor deze stroming verkreeg hij het erelidmaatschap.

Mantgum was zijn laatste woonplaats. Op het eind werd hij nog even naar Wommels, Weidum, Leeuwarden en tenslotte weer naar Weidum gesleept. Hij overleed op 20 november 2009.


Schillaard bij Mantgum
[SvGwei 15, 2012].
Tekst: 2 Timotes 4:7