Een gezelligheidsvereniging

Uit hoofdstuk 9:

magna_pete_deen_oldenbanning.jpg (55817 bytes)

Renée den Hond, pręses bestuur 1967-1968, speldt M. van Deen-Oldenbanning de versierselen behorend bij het Erelidmaatschap op

magna_pete_kat.jpg (5876 bytes)

Thema van het dertiende lustrum.
' ...bind nu de kat de bel maar aan, om naar het lustrum toe te gaan... '

magna_pete_lustrum_1963.jpg (43875 bytes)

Bij het lustrum 1963 spreekt pręses Heleen Roskam Abbing leden en reünisten toe vanaf de kansel in de Martinikerk

magna_pete_luswtrum_1963_fakkel.jpg (8529 bytes)

Gedurende het lustrum in 1963 brandde op de Grote Markt een gasvlam die de aandacht op het lustrum vestigde [Collectie Groninger Archieven]

magna_pete_christina.jpg (60269 bytes)

Prinses Christina te midden van medenovieten in 1966

magna_pete_1963_13_september.jpg (25313 bytes)

Een 'oeroud mos' tijdens het novtiaat was de fotolunch. Bestuur en Novitiaatscommissie samen op het menukaartje op 13 september 1968

magna_pete_menukaart_1968.jpg (8378 bytes)

Idem

magna_pete_maskerade_1962.jpg (22640 bytes)

De HC op de maskerade-receptie bij het jaarbestuur 1962

magna_pete_almanak_redactie.jpg (19420 bytes)

De Commissie ter Redactie van de Almanak per koets op weg naar de gelukkigen aan wie zij persoonlijk de almanak zal overhandigen

magna_pete_almanak.jpg (13697 bytes)

's Avonds op de Club wordt de almanak eerst uitgereikt aan het bestuur en degenen die een bijdrage hebben geleverd, daarna is hij beschikbaar voor de leden

magna_pete_binnenplaats.jpg (17488 bytes)

Na afloop van de rijtour gaat het eerste jaar massaal in de Hall ter receptie bij het bestuur. In mantelpak, met de clubmuts

magna_pete_rijtour_1e_jaars_1962.jpg (41170 bytes)

Het eerste jaar maakte, volgens een oud mos. op 1 november een rijtour door de stad. Hier het jaar 1962 op het Broerplein tegenover het Academiegebouw. (Op de achtergrond de inmiddels afgebroken Martinus kerk)

magna_pete_sichterman_huis.jpg (33825 bytes)

De droom van de Club die nooit uitkwam. Het politiebureau aan de Ossenmarkt 4, linker deel van het pand [Collectie Groninger Archieven]

magna_pete_lady_loeks.jpg (15903 bytes)

Lustrum 1968

magna_pete_julana_holm.jpg (35024 bytes)

Koningin Juliana, hier in gesprek met bestuurslid Jozien Holm, woonde de galavoorstelling bij van het laatste lustrum in 1968

magna_pete_lustrum_1968_hc.jpg (21318 bytes)

De HC viert lustrum in 1968

magna_pete_ereleden.jpg (34071 bytes)

De ereleden, Marry van Deen-Oldenbanning, Bep Smit en Cor de Wolf-de Carpentier (respectiveijk 1e,4e, en 6e van links) te midden van het bestuur 1967-1968 tijdens het veertiende lustrum

magna_pete_last_prom.jpg (43572 bytes)

Met z'n allen tijdens de 'Leste Prom' op de grond in de grote zaal van de Harmonie

 

 

Eerdere
Hoofdmenu
Hogere
Volgende