Versterking van het clubleven

Uit hoofdstuk 4:

magna_pete_vopel.jpg (53630 bytes)

Clubgebouw Kreupelsraat 2 in feesttooi ter gelegenheid van het lustrum in 1938

magna_pete_vopel_interieur.jpg (42636 bytes)

Interieur clubgebouw Kreupelstraatje 2. Het hoekje bij de boekenkast

magna_pete_vopel_stoep.jpg (12136 bytes)

De stoep van de Club

magna_pete_vopel_keuken.jpg (23260 bytes)

De juffrouw en Jo in de keuken, 1938

magna_pete_interbellum.jpg (14486 bytes)

Leden Magna Pete in het Interbellum ten opzichte van het totaal aantal academische studentes*

magna_pete_toneel.jpg (23334 bytes)

Vast onderdeel van het inauguratiefeest was het novietentoneel, ingestudeerd onder leiding van de Toneelclub

magna_pete_novitiaat_1936_program.jpg (106007 bytes)

magna_pete_novieten_1938.jpg (23174 bytes)

Novieten van het jaar 1938 met de groene alpino

magna_pete_dubbetje.jpg (10324 bytes)

Dat het de novieten ook werkelijk  niet altijd even gemakkelijk viel deze taak uit te voeren blijkt uit de dichterlijke verslagen [De Clercke 1929]

magna_pete_lagen.jpg (13158 bytes)

Bij het uitdelen van de boeken van de ziekenhuisbibliotheek aan de patiėnten dichtte zij: ' ...' [De Clercke 1929]

magna_pete_toneelclub_logo.jpg (14923 bytes)

De Toneelclub, de oudste subvereniging opgericht op 22 juni 1909, had jaren dit logo met de in 1914 ontworpen schildjes van Democrites en Heraclites bij haar jaarverslag

magna_pete_slingeraap.jpg (8727 bytes)

De 'Slingeraap', opgericht in 1915, verscheen zo in de almanakken in de jaren twintig. Begonnen als een gymnastiekclubje, nam 'die oude Slingeraap' later ook zaalsporten onder zijn hoede

magna_pete_heemskinderen.jpg (20767 bytes)

Weer een nieuwe subvereniging, de rijclub werd opgericht na het lustrum van 1933

magna_pete_de_paddestoel.jpg (13853 bytes)

'De Paddestoel', opgericht februari 1925, opgeheven 30 mei 1931, de debating club. De 'Nieuwe' debatingclub werd opgericht op 17 februari 1911, opgeheven 1914

magna_pete_debatingclub.jpg (5766 bytes)

Debatingclub 'De Paddestoel', opgericht in 1925, opgeheven 30 mei 1931, kreeg in 1928 als tegenhanger de zwemclub 'Zwam niet maar Zwem'

magna_pete_bridgeclub.jpg (10654 bytes)

Denksport werd beoefend in de Bridgeclub die later de naam 'Het Aasje' kreeg, opgericht in 1930

magna_pete_roeien_4.jpg (63833 bytes)

Na de overwinning. Ook in de jaren dertig roeiden Magna Petenten op Interacademiale wedstrijden

magna_pete_ons_stadje.jpg (42619 bytes)

Hoogtepunt van het lustrum 1938 was de opvoering van het toneelstuk 'Ons Stadje'

magna_pete_bragi_boef.jpg (15351 bytes)

Affiche 'Le Boef Sur Le Toit'

magna_pete_vopel_interieur_2.jpg (17837 bytes)

Interieur Kreupelstraatje 2

magna_pete_de_zaak.jpg (21413 bytes)

Het laatste couplet van het in de almanak van 1931 in kreupelrijm afgedrukte 'verhuizingslied' maakt duidelijk hoezeer het wel en wee van de Club aan haar huisvesting werd verbonden

magna_pete_juffrouw_zijstra.jpg (8035 bytes)

Juffrouw Zijlstra, 'De Juf'

magna_pete_senaat_1938.jpg (22687 bytes)

31 Januari 1938, de geboorte van Prinses Beatrix. Op het bordes van de ambtswoning van de Commissaris van de Koningin in de Oude Boteringestraat wordt het Wilhelmus gezongen. De Senaat van Vindicat atque Polit en enkele bestuursleden van Magna Pete bieden hun felicitaties aan

magna_pete_bestuur_32-33.jpg (16435 bytes)

Het bestuur 1932-1933 voor het nieuwe vaandel met het in 1933 aangenomen clubwapen. De G.V.S.C. Magna Pete voert sindsdien een wapen, bestaande uit een door een dubbele adelaar zonder poten en staart gedragen schild, rechts geschuind in drie banen van rood, wit en groen,en een hartschild, links geschuind in twee velden: het rechter boven veld van goud met een witte uil daarop, het linker beneden veld van zilver. De kleuren van de club zijn rood, wit en groen, respectievelijk symbolen van vooruitstrevendheid, rustige volharding en hoop

magna_pete_bstuur_25-26.jpg (37995 bytes)

Het bestuur 1925-1926 op de trap van het Academiegebouw, getooid met het eerste model clubmuts. De kleur van de bloem gaf de faculteit aan van de draagster

magna_pete_mutshistorie.jpg (12506 bytes)

Het dragen van een clubmuts werd gezien als een geschikt middel om de saamhorigheid te benadrukken. Een eerste initiatief hiertoe werd al in 1918 genomen en hoe het de initiatiefneemsters is vergaan kunnen we hier lezen

magna_pete_inauguratie_1932.jpg (62054 bytes)

Bij de inauguratie van het jaar 1932 wordt voor de eerste maal de clubmuts van het nieuwe model gedragen. Novieten hebben de mutsen van de oudere jaars vermaakt. Was de muts nog niet klaar dan droeg je alleen de kwast in de kleuren van Magna Pete (rood, wit, groen) en je faculteit. Dit nieuwe model zal worden gedragen door vele generaties Magna Petenten

magna_pete_bal_1930.jpg (55122 bytes)

Bal in de jaren dertig

magna_pete_lustrum_1938_program.jpg (100348 bytes)

magna_pete_bul.jpg (13891 bytes)

Ter gelegenheid van het lustrum 1938 werd aan drukkerij Weis het clubwapen uitgereikt. Evenals bij Vindicat atque Polit was het bij Magna Pete mos, bedrijven waarmee een speciale band bestond het recht te verlenen het clubwapen te voeren. Het bedrijf bevestigde het wapen vervolgens aan zijn gevel en nam het op in advertenties

magna_pete_lustrum_1938_vertrouwelijk.jpg (76449 bytes)

Op 4 november 1938 droeg H.M. de Koningin het door haar aangeboden raam in de aula over. Het College van Curatoren der Rijksuniversiteit instrueerde de genodigde studenten hoe zij zich dienden te gedragen

magna_pete_lustrum_1938_toegangsbewijs.jpg (17250 bytes)

magna_pete_dies_1937.jpg (38091 bytes)

Diesdiner 1937 in 'Riche'

magna_pete_motijn.jpg (45678 bytes)

Erika Montijn pręses in 1938, spreekt de lustrumrede uit in de aula van het Academiegebouw

 

 

Eerdere
Hoofdmenu
Hogere
Volgende