'Je moet gewoon over hen heenlopen, voor ze over jou heenlopen', de verhouding tot de buitenwereld

 de_ernst_van_het_spel_huis.jpg (104149 bytes)

1864. Van Aovend Pret. Een stel ploerten (burgers, niet-studenten)

de_ernst_van_het_spel_troelstra.jpg (7433 bytes)

De maskeradedeelnemer P.J. Troestra als Gijsbert Japix in de maskerade van 1884. Vindicater J.P. Troelstra werd er door de senaat van beticht het actusgeheim te hebben onthuld toen hij tijdens een tumultues kamerdebat uitriep: 'Het lijkt hier wel een actus'. Hiermede bleek Troelstra overigens nog niets prijs te hebben gegeven van de inhoudelijke aspecten van het actusgeheim. Toch was de uitlating van Troelstra, die nog eens een fraaie feestcantate voor het corps had gedicht, voor de senaat voldoende aanleiding om hem per aangetekend schrijven te royeren als lid

de_ernst_van_het_spel_frederick_hendrick.jpg (43156 bytes)

Proclamatie van Frederick Hendrick betreffende de intocht binnen Groningen op 17 september 1884

de_ernst_van_het_spel_lied.jpg (28289 bytes)

Zwaardlied, het officiele lied van 'Vindicat atque Polit' uit 1850 [auteur Jan Gouverneur, alias Jan de Rijmer, oorspronkelijk gezongen op de wijs van het Wilhelmus]

de_ernst_van_het_spel_liedje.jpg (9413 bytes)

De ongekuiste versie van het Zwaardlied. Oorspronkelijk klonk het allemaal wat ruiger. Een vers uit de eerste versie uit 1841

 

 

Eerdere
Hoofdmenu
Hogere
Volgende