Register


Register proefschrift

(voorlopig, zie inhoud: register - bijgewerkt tot woensdag 28 november 2012)
(de schrijfwijze is naar de waan van de dag)

 

hit counter

Het huis van Sevensteern op de hoek van de Vismarkt, die een ster als wapen had en ook op het uithangbord. Rechts nog net een stukje van huize de Klok, waar Wreesman, voogd van het Baroldi gasthuis, zijn woning en winkel had. De Vismarkt gezien naar het westen [scan van een afbeelding in Dr mr A.T. Schuitema Meijer: Album van Oud-Groningen 1750-1880, Groningen 1976, 37 van een penseeltekening door H.L. Mijling in 1813 uit het Groninger Museum]
A, 277
Aafien Lutjens, 430
Aalderinga, Johannes, 311
Aalst, Catharina van, 366, 370
Aalst, Miciel Voskuil van, 325, 327
Aaltien Jansen Hoendrix, 378
Aaltje Abrahams Zeyl, 378
Aarsen-Jansen, 171
Aartsbisschop, 13, 20, 491, 568, 569
Aartsdiakonaat, 22, 37
Abbring, E., 85
Abbring, Evert, 420
Abbringe, H., 44
Abbringe, Harmen, 312
Abeltien Harmens, 227
Abraham Dercks, 378
Abrahams, Aaltje - Zeyl, 378
Abresch, F.I., Notaris, 263
Abresch, Geertruida Francisca, 443
Abresch, Prof., 82
Abt, 14
Academiegebouw, 82
Academische Ziekenhuis, Amsterdam, 19
Accountantsdienst, Directeur van de Gemeentelijke -, 172
Achter de Muur, 289, 331, 334, 445, 448
Achterom, 509
Achtkarspelen, 242
Ackema, Warmold van, 401, 408
Acker Strating, G., 284, 285
Acte renuntiatoir, 42
Acte van Staatsregeling 1798, 86
ADG ~ zie Algemeen Diaken Gezelschap
Adjoints au Maire, 98
Adriani, Keimpo, 299
Adriani, Lambetus Grimmius, 327
Aduard, 43, 315, 320
Aduard, Abt, 28, 203, 270, 315
Aduard, Klooster, 229, 314, 315, 316, 320
Aduard, Refugium in Groningen, 314
Aduarder Dwinger, 276
Aduarder Gasthuis, 2, 3, 50, 71, 86, 91, 95, 101, 104, 108, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 137, 138, 142, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 172, 173, 175, 183, 189, 241, 271, 280, 352
Aduarder Gasthuis (beschrijving), 314
Aduarder Gasthuis, Achterkamer, 317
Aduarder Gasthuis, Blauwe Huis, 315
Aduarder Gasthuis, Brouwerij, 314, 315, 316, 321, 322
Aduarder Gasthuis, Voorkamer, 317
Aduarderholm, 316
Aduarderpoort, 314
Advocaat, Stads-, 45, 339
Aelen, Clawes van, 207, 208
Aeltien Hindriks Zeyl, 373, 378
Afgescheiden Hervormde, Diaconie, 124
Afijn Olthof's Gasthuis ~ zie Vrouw Wilsoor's of Afijn Olthof's Gasthuis
AHC ~ zie Armhuiszitten Convent
AHS ~ zie Armhuiszitten Convent
Akademie kerk, 82
Aken, 25
A-kerk, 24, 53, 71, 213, 223, 315, 433, 488, 489
A-kerk, Cureet, 28, 30, 34, 41, 222, 223, 226, 261, 266
A-kerk, Kerkhof, 246, 248, 266, 327
A-kerk, Vicaris, 30, 252, 256, 261, 266, 270, 271, 272
A-kerk, Voogden, 34, 36, 48
A-kerkstraat, 250, 299
Akerma, Catharina Maria Arnoldina, 413
Akerma, Elisabeth Genoveva, 412
AKG ~ zie Rem. Geref. Gem., Algemeen Kollektanten Gezelschap
Akkerstraat, 477
A-kluft ~ zie Kluft, A -
Albarda, Aylbet, 208
Alberda, 125, 129
Alberda Gasthuis, Juffer Tette - ~ zie Juffer Tette Alberda Gasthuis
Alberda, Ailbelt, 230
Alberda, Aletta Catharina, 442
Alberda, Anna (I), 370
Alberda, Anna (II), 370
Alberda, Anna Elisabeth, 324
Alberda, Anna Jacoba, 442
Alberda, Anna Maria Catharina, 442
Alberda, Bouwina Geertruida, 325, 327, 328, 329
Alberda, Catharina de Wendt, 442
Alberda, Catharina Johanna, 442
Alberda, Christoffer, 370
Alberda, Derk (I), 329
Alberda, Derk (II), 326, 329
Alberda, Derk (III 1667) (Derck), 56, 58, 59, 324, 325, 327, 328, 329
Alberda, Derk (IV 1725), 325, 326, 327, 329
Alberda, Duurt, 329, 370
Alberda, Edzard Jacob, 93, 94, 105, 327, 330
Alberda, Edzard Ludolf, 326
Alberda, Edzard Reint, 330
Alberda, Edzard Scato Ludolph, 439
Alberda, Eiso de Wendt, 442
Alberda, Eiso Willem Anton, 439
Alberda, Elisabeth, 370
Alberda, Eva Johanna, 325, 327, 328, 329
Alberda, Everdina Cornera, 330
Alberda, Familie, 438, 439
Alberda, Florentina Geertruida, 325, 327, 328, 329
Alberda, G.H. van, 297
Alberda, G.J.*?) van, 106
Alberda, Gerard Horenken, 330
Alberda, Gerhard, 289
Alberda, Hermanna Sjadina, 325, 326, 327, 328
Alberda, Hille, 370
Alberda, Inger Machteld Hanna, 439
Alberda, Jacob Onno Reint, 439
Alberda, Jacob Willem, 442
Alberda, Jacob Woldringh, 442
Alberda, Jan Joris, 439
Alberda, Jijde, 370
Alberda, Johan, 370
Alberda, Johanna, 323, 330
Alberda, Josephina Catharina, 442
Alberda, Lea Clasina Johanna, 442
Alberda, Maria, 324, 329
Alberda, Maria Elisabeth, 412
Alberda, Maria Theodora, 325, 327, 328
Alberda, Mello, 330
Alberda, Michiel Toon Matthijs, 439
Alberda, Onno Joost, 438
Alberda, Onno Joost (I 1709), 330, 442
Alberda, Onno Joost (II 1775), 442
Alberda, Onno Reint (I 1752), 442
Alberda, Onno Reint (II 1813), 442
Alberda, Onno Tamminga (I 1669), 330
Alberda, Onno Tamminga (II 1764), 330
Alberda, Pabo (I), 329
Alberda, Pabo (II), 324, 329
Alberda, Peter Carel Willem, 439
Alberda, Reint (I 1514), 329
Alberda, Reint (II), 370
Alberda, Reint (III), 324, 329, 330
Alberda, Reint (IV), 329
Alberda, Reint (V 1586), 330
Alberda, Reynt, 248, 249
Alberda, Schato Ludolf, 89, 90, 326, 327, 330
Alberda, Susanna Elisabeth, 327, 330
Alberda, Sybe, 370
Alberda, Tette, 329, 364, 365, 368, 369, 370
Alberda, Unico, 295
Alberda, Wendelina Cornera, 330
Alberda, Wilhelmina, 295
Alberda, Willem (I 1792), 442
Alberda, Willem (II 1857), 442
Alberda, Willem (III), 442
Alberda, Willem Carel Antoon, 442
Alberda, Willem Engelko Bunno, 439
Alberda, Willem Jacob Lodewijk, 439
Alberda, Willem Unico Allard, 439
Alberda, Willemina, 323, 324, 329
Alberda-Bosman, Froukje Barbara Inez, 439
Alberda-Hoving, Bunna, 439
Alberda-Longepée, Hanna Maria, 439
Alberda-Meijering, Dieneke Froukje Louise, 439
Alberda-Peters, Engelina Geertruida Anna, 439
Alberda-Voskamp, Gerardina Afina Jeltje, 439
Albers, Ariana, 422
Albers, Fennijjen, 317
Albers, Steven, 351
Albers, Theys, 372, 376, 378
Albert, 228, 229, 241, 243, 301, 309
Albert Scutemaker, 230
Alberts, Egbert, 378
Alberts, Geesje, 378
Alberts, Stintien, 312
Albertz, Grete, 332
Aldringa, Allard, 369
Aldringa, Barbera Albertina, 329
Aldringa, G., 233
Aldringa, Wigboldt, 71
Alegonda Zeyl, 378
Aleijdt Fockens, 378
Algemeen Bestuur van Weldadigheid, 95
Algemeen Bestuur, Gem., 90
Algemeen Diaken Gezelschap, 164, 453, 455, 457, 458, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 529, 530, 531, 532, 593
Algemeen Diaken Gezelschap, Cie. Werkverschaffing, 508
Algemeen Diaken Gezelschap, Werkhuis, 124
Algemeen Kollektanten Gezelschap ~ zie Rem. Geref. Gem., Algemeen Kollektanten Gezelschap
Algemeen Provinciaal - Stads - en Academisch Ziekenhuis te Groningen, 118, 124
Algemene Armen, 451, 577
Algera, 26
Alheijda Hoptatis, 222, 226
Alida (Maria) Brandts-fonds ~ zie Rem. Geref. Gem., Alida Maria Brandts-fonds
Alkemade, Floris Roelof Walraven van, 293
Alkemade, Jacob Frans van, 293
Allardi, Bedelina, 344, 347
Allema, Eppe, 273
Allema, Gharmet, 273
Alma, Eilardus, 337, 338
Alma, R., 230
Almelo, 445
Alphonse, d', 96, 99, 101, 103
Altinck, Anna, 418
Altinck, Jan, 415, 416, 417, 418, 422
Alting, Burgemeester, 333
Alting, Egbert, 232, 235, 239
Alting, Menso, 23, 46
Alva, 20, 27, 276
Alva, Dwangburcht, 209
Alzerda, Aemilius Franciscus, 358
Ambonstraat, 456
Ambtman, 50
Amersfoort, 37, 576
Amsink, Broer, 250
Amsterdam, 52, 79, 96, 232, 263, 279, 375, 557, 573
Amsterdam, Academische Ziekenhuis, 19
Amsterdam, Binnengasthuis, 19
Amsterdam, Doelistenoproer, 43
Amsterdam, Doopsgezinde Societeit, 527
Amsterdam, Doopsgezinde Zendingsfonds, 527
Amsterdam, Instituut voor Blinden, 518
Amsterdam, Kloveniersburgwal, 453
Amsterdam, Trippenhuis, 453
Amsterdamsche Bank, 585
Anastasius, 8, 12
Andreae, 239
Andringa de Kempenaer, Antoon Anne van, 442
Andringa de Kempenaer, Julius Burmania van (I 1813), 442
Andringa de Kempenaer, Julius Burmania van (II 1873), 442
Andringa de Kempenaer, Willem Burmania van, 442
Ankum, C.H. van, 127, 519, 521
Anloo, 23, 326
Ann(en/a) Gasthuis ~ zie Jacob en Anna Gasthuis of Mepschen Gasthuis
Anna, 358
Anna Barels, 223
Anna Bruininghs, 300
Anna Varver(s) ~ zie Varver(s)
Anna Varvers Convent, 2, 3, 6, 50, 104, 108, 121, 124, 126, 129, 156, 163, 164, 169, 172, 173, 175, 183, 361, 362, 404, 426, 593, 594
Anna Varvers Convent (beschrijving), 348
Anna Varvers Convent (gasthuisstamboom), 358
Anna Varvers Gasthuis ~ zie Anna Varvers Convent
Anna, Sint, 265, 266
Anne(yn) Peters, 337, 338
Annegje Hindriks, 430
Anneijen Jacobs, 332
Annen Gasthuis ~ zie Mepschen Gasthuis of Jacob en Anna Gasthuis
Annen, Sint, 269, 272
Annetien Luitiens, 303
Annetien Luitiens Baroldi, 312
Anstaltstiftung, 155
Antaresstraat, 457
Anthemius, 8
Anthonissen, A., 169
Anthonissen, H., 169
Anthony Gasthuis, 2, 30, 35, 50, 64, 66, 71, 86, 95, 101, 104, 108, 121, 123, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 138, 141, 142, 156, 163, 164, 166, 167, 169, 172, 173, 176, 178, 181, 183, 184, 189, 209, 232, 236, 251, 332, 352
Anthony Gasthuis (beschrijving), 275
Anthony Gasthuis, Appingedam ~ zie Appingedam, Anthony Gasthuis
Anthony Gasthuis, Brouwerij, 277
Anthony Gasthuis, Burgerpesthuis, 282
Anthony Gasthuis, Dolhuis, 283
Anthony Gasthuis, Eetzaal, 277
Anthony Gasthuis, Kelder, 277
Anthony Gasthuis, Kerk, 277
Anthony Gasthuis, Kermis, 286
Anthony Gasthuis, Keuken, 277
Anthony Gasthuis, Krankzinnigenhuis, 280, 282
Anthony Gasthuis, Leeuwarden, 114, 122, 128, 129
Anthony Gasthuis, Poort, 277
Anthony Gasthuis, Voogden, 36, 95
Antirevolutionairen, 114, 116
Antonius van Padua, 275
A-poort, 149
Appingedam, 5
Appingedam, Anthony Gasthuis, 5, 61, 63
Appingedam, Arondissement, 97
Appingedam, Bestuur, 62
Appingedam, Gerecht, 61
Appingedam, Heer Ufkens Convent, 61, 63
Appingedam, Kerk, 63
Appingedam, Klooster, 222, 226, 257
Appingedam, Kwartier, 89, 94
Appingedam, Militair Commissaris, 586
Appingedam, Nicolaikerkhof, 63
Appingedam, Rechtbank, 263, 445
Aprilbeweging, 114
Arbeidsbureau, 585
Archidiaken ~ zie Herv. Gem.
Argentier Duchenoy, D.H. d', 166
Arginorium, 8
Ariaans, Harmina Johanna, 425
Ariana Albers, 422
Aristocraten, 85
Arkema, Gerrit, 525, 526
Arm(en)huiszitten(d) Convent of Gasthuis ~ zie Armhuiszitten Convent
Armbestuur, Burgerlijk -, 159, 455
Arme Kinderhuis, Voogden, 48
Armen, 95
Armen Convent, 28, 34, 35, 71, 86, 251, 252, 261, 286, 298, 332
Armen Convent (beschrijving), 222
Armen Gasthuis ~ zie Armen Convent
Armen, Algemene -, 577
Armenhuis, 223
Armenkas, 83, 451
Armenraad, 179, 180, 547, 559
Armenwet 1854, 158
Armenwet 1912, 112, 159
Armhuis ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Armhuiszitten Broederschap, 29, 250, 252, 288, 298, 299
Armhuiszitten Convent, 2, 3, 29, 35, 50, 55, 64, 70, 71, 86, 95, 101, 104, 107, 108, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 137, 142, 146, 147, 156, 163, 164, 166, 167, 169, 172, 173, 174, 175, 183, 189, 197, 214, 224, 225, 227, 236, 238, 256, 282, 297, 299, 300, 302, 332, 333, 352
Armhuiszitten Convent (beschrijving), 250
Armhuiszitten Convent, Nijekamer, 252
Armhuiszitten Convent, Noorderkamer, 252
Armhuiszitten Convent, Procurator, 250
Armhuiszitten Convent, Voogden, 36
Armhuiszitten Convent, Zuiderkamer, 252
Armhuiszitten Gasthuis, 251, ~ zie Ridders Gasthuis of Armhuiszitten Convent
Arnhem, 182
Arnhem, Avondzon, 501
Arnhem, Gemeenteraad, 445
Arnhem, Hof, 445
Arntzenius, 224
Arondissement, 85, 96, 97
Artilleriehuis, Stads- ~ zie Magazijn
Asschendorp, Evert, 223
Asselinge-kluft ~ zie Kluft, Asselinge -
Assen, 354
Assen, Arondissement, 97
Assen, Crisis Centrum/Passantenhuis ~ zie Rikkers-Lubbers Stichting
Assen, Familie Van, 397
Assen, Het Wapen van Drenthe ~ zie Rikkers-Lubbers Stichting
Assen, Hotel-restaurant ‘centraal’, 570
Assen, Jacob van, 402
Assen, Johannes van, 402
Assen, Reint Pieter van, 402
Assen-ten Hove, A.M.W. van, 402
Asser, C., 6, 55
Assessoren, 89, 93, 97
Assink, 171
Aswede, Caspar van, 294
Asyl voor zieken en zwakken te Groningen, 146
Augereau, 89
Augustijnen, 61, 339, 404
Augustijner Klooster, Appingedam ~ zie Appingedam, Klooster
Avondlicht (Haren), 169, 450, ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Avondrust, 450, ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Avondzon te Arnhem, 501
Aywetssumma Heert, 266
AZG ~ zie Algemeen Provinciaal - Stads - en Academisch Ziekenhuis te Groningen
Azudenarde, 18
Baarveld, 171
Babel, Herberg Nieuwe Toren van, 383
Backer, Agnes Maria, 443
Backer, Jan Willem Jacobus, 443
Backer, Mello, 443
Baerle, Carolus Josephus Gaspartis van, 412
Baerle-Cremers, Agnes Wilhelmina Cornelia van, 387, 412
Baflo, 24
Bakker, Gerrit Pieter, 397, 402
Baljuw, 91
Ballen, Sibe van, 329
Ban, 22
Bank N.V., Rotterdamsche -, 374, 375
Bank, Amsterdamsche -, 585
Bank, Nederlandsche -, 590
Baptistengemeente, 188
Barels, Anna, 223
Barels, Catharina, 332
Barels, Trine, 223
Barelts, Jannes, 301
Barelts, Peter, 303
Barelts, Peter Luitiens, 312
Barenbroek, E., 127, 128
Barends, N.P., 85
Barnda, Willem, 315, 316
Barold(i), J(o)h)an(nes), 301, 303, 309, 311, 312
Baroldi Gasthuis ~ zie Jan Luitiens - of Jannes Baroldi Gasthuis
Baroldi, Albert, 312
Baroldi, Annetien Luitiens, 303, 312
Baroldi, Jan Luitiens, 302, 312, 338
Baroldi, Johan Luitiens, 303, 312
Baroldi, Lammetien Luitiens, 303, 312
Baroldi, Lisebet, 312
Baroldi, Luitien Jans, 303, 309, 311, 312
Baroldi, Peter Luitiens, 303, 312
Barsen, Johan (Bartoldes) van, 269, 270, 272
Bartholomeus Roeleffs, 362, 363
Bas, Marius Jacobus de, 379
Basilius de Grote, 8
Bassen, Willem van, 197
Bassengang, 251
Bassens, Hindrick, 246
Bastiaens, Joachim, 332, 335
Bataafse Republiek, 83
Battengang, 393, 397
Battinck, Frederick, 316
Batting, Roleff, 315, 316, 317
Bavinck (Bavinge), Hindri(c)k, 336, 337, 338, 339
Bavincks, Catharina, 224
Bavinge Gasthuis, 333, 417
Bavinge Gasthuis (beschrijving), 336
Bebinck, Cornelis, 197
Beckeringh, Egberta Louisa, 379, 442
Beckeringh, Johannes Gerrardus, 239, 379
Beckeringh, L., 88, 90, 94, 166
Beckeringh, Lambertus (I 1675), 239, 378, 379
Beckeringh, Lambertus (II 1742), 379
Beckeringh, Theodorus, 359, 379
Beckeringh, Wilhelmus, 373, 379
Bedum, 263, 384, 386
Bedum, Anna Maria Monica, 325
Bedum, Johannes, 313
Bedum, Ter Laan, 266
Beekhuis Damsté, Hendrik, 402
Beekhuis Damsté, Hermannus, 402
Beekhuis, Familie, 397
Beekman, Willem Frederik, 184
Beele Berents, 224
Beesten, Johanna Gerarda van, 392
Beets, G. Lage wed. N., 127
Behartiging van de Belangen der jonge meisjes, Afdeling Groningen van de Nederlandsche Vereeniging ter -, 546
Beheersinstituut, Nederlandsche, 586, 587
Beijer, Theodericus, 202
Beijum, 231, 232, 234
Beins, J.F.H., 165
Beispruchsrecht, 260
Bejaarden-centra ‘Ludgerus’, Stichting tot exploitatie van - ~ zie R.-K. Stichting Ludgerus
Bejaardenhuizen, 159
Bejaardentehuis, Stichting Hervormd - ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Bekenkamp, B., 402
Belgie, 18
Benedictus XII, Paus, 203
Beneficium van inventaris, 69
Benens, Aleid, 197
Benens, Eeva, 197
Benens, Marghareta, 197
Bennema, Commandeur, 325
Bennema, H., 149, 150, 155, 214
Benninge (Bennema), Sicco, 275
Bensinck, Jannie, 347
Berchuijs, Harmanna Elisabeth van, 392, 432, 435
Berchuys, Maria Albertina van, 442
Berends, Christopher, 358
Berends, Jantje Arnolda Smit-, 184, 187
Berens, Johan, 252
Berent Frans, 333
Berent Jansen ~ zie Zeyl
Berent Jansen Gasthuis ~ zie Zeyls Gasthuis
Berent Jansen Zeyl, 378
Berents, Beele, 224
Berents, Egberdina, 437, 438, 440
Berents, Geesien, 303
Berg, W.G. van den, 352
Berge, Gerhardt ten, 363
Berge, T.A. ten, 80, 88
Bergeijk, 262
Bergen, 18
Bering, G.J., 339
Berlage, Anna Maria, 430
Berlage, Henricus, 325, 327, 328, 597
Berlichius, 62
Bernlef, Huize - ~ zie Huize Bernlef
Bertold, Schout, 25
Berum ~ zie Bierum
Berum Fockema, Eeltien Johanna van, 324
Berum, Eeltien Johanna Fockema van, 329
Berum, Elsje van, 329
Berum, Remmert van, 370
Beth Zekenim, 4, 157, 557
Beth Zekenim (beschrijving), 542
Bethesda, 4, 146, 157, 455, 556, 559
Bethesda (beschrijving), 474
Betuwe, 37
Beuns, Anna Maria, 391
Beurskens, Agnes, 313, 447
Bevolking, Bureau -, 179
Beyma, Enno, 299
Beymer eedt, 233
Bienfaissance, 99, 100
Bierum, Anna Maria van, 293
Bierum, Ave van, 294
Bierum, Berend van, 289, 293, 294, 295
Bierum, Christina Emerentiana van, 295
Bierum, Christina Theresia van, 294
Bierum, Everdina Cornelia van, 295
Bierum, Jeye van, 293
Bierum, Onno Jochum van, 289, 295
Bierum, Onno van, 293
Bierum, Remmert van, 293
Bierum, Thecla Elis van, 295
Bierum, Wendelina Juliana van, 295
Bierum, Willem van, 293
Biese, Geertje, 181, 280
Bijmholts, 238
Bijstandswet 1964, Algm. -, 157, 159
Bijzondere instellingen, 113, 117, 124, 159
Bijzondere Nooden in de gemeente Groningen, Commissie van samenwerking voor -, 546
Bijzondere raad der vereeniging van den H. Vincentius à Paulo, 146
Binnengasthuis, Amsterdam, 19
Bisdom, 25, 141
Bisschop, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37
Bisschop van Utrecht ~ zie Utrecht, Bisschop
Bisschopsbrieven, 23
Bisschopsjaar, 21, 22, 26
Bisschopskapel, 25
Blaak, 475
Blaeu, Kaart van -, 298
Blanke(n)steins, Swaentien, 422
Blaucuip, Harmannus, 430
Blaucuip, Jan Hindrik, 430
Blaupot ten Cate, S., 497
Blaupot, Johannes Jacobs, 426, 430
Blauwborgje, 237
Blauwe Diaconie Kinderhuis, 53, 400
Blauwe Huis, 314, 315, 321
Blauwe Weeshuis, 451
Blauwkuijp, Hindrick, 426
Blécourt, A.S. de, 5, 63, 67
Blencke, Eylardt, 364
Blijstra, Dirkje Feenstra-, 188
Bloehm, Jeanne Henriette Caroline, 268
Bloem, Catharina Margaretha, 425
Bloemhoff, Catharina, 424
Bloemstraat, 509, 529
Boek 2 BW, 55, 110, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 421
Boekhouder der Armen, 452
Boekverkoopers, Boek- en Steendrukkers, Boekbinders en aanverwante vakken, Pensioenfonds voor bedienden van -, 554
Boekverkoopers, Boek- en Steendrukkers, Boekbinders en aanverwante vakken, Zieken- en Pensioenfonds voor bedienden van -, 555
Boekverkoperscollege, 554, 555
Boelens, Adriana, 56, 58, 59, 313, 325
Boelens, Bene, 312
Boelens, Geertruid, 250
Boelens, Henrica, 425
Boelens, Hindrik, 224
Boelens, Jacobus, 418, 424
Boelens, Jantien, 304
Boelens, Ludolphus, 56, 57, 58, 313, 325
Boelens, Maria Monica, 411
Boer, J.A., Architect, 574, 575
Boer, Jaap de, 85
Boeracker, N.L., 426
Boerema, Mej. Gr., 575
Boersma, A. Hofman-, 560
Boersma, Anna, 370
Boersma, Gajus van, 337
Boleken, Engelbert, 207
Bolhuis, A.J., Notaris, 537, 538
Bolhuis, Annigjen, 397
Bolhuis, Bakker, 337
Bolhuis, C.M. van, 86, 88
Bolt, J.W., 169
Bolten, Arnoldus van, 411
Bolten, Dominicus A. van, 361, 383, 391
Bolwerk, Stads-, 275, 276, 277, 287
Bomers, J., 247
Bommel van Vloten, C., Notaris, 520
Bommen Berend, 277
Bondt, Hinderkien, 573
Bondt, Janna, 573
Bonenfant, P., 18
Boneval Faure, Anna Elizabeth Helena van, 367
Boneval Faure, Catharina Helena van, 367
Boneval Faure, Sybilla Volckera van, 367
Bonifacius IX, Paus, 208, 229
Bontehuis, 289
Bontkes Gosselaar, Bontko Everhardus, 402
Bontkes Gosselaar, F., 402
Boogman, 114
Boois, De, 557
Boomgaard, G.A., 269
Boonheer, 27, 42
Boonstra, Eite Eelke, 478
Borch, Ter, 171
Borck, Wilhelm van, 289
Borg, Gerherdius ten, 224
Borneer Solleder, 228, 229, 241, 243
Borneers, Deweke, 270
Borren, Theodorus, 324
Bos(sien), Wolter Berents, 573
Bos, G. de Vries-, 475
Bos, Trijntje, 573
Bos, Weldadige Stichting Ketelaar- ~ zie Weldadige Stichting Ketelaar-Bos
Bosch van Drakenstein, Pauline Elisabeth, 413
Bosch, Adèle Charlotte, 379
Bosch, G.I., 339
Bosch, P.W. van Heijningen, 281
Bosma, Weduwe, 558
Bosman, Froukje Barbara Inez Alberda-, 439
Bossinade, E.R., Notaris, 398, 485, 579
Boterdiep, Snorretje aan het -, 474
Boteringe-kluft ~ zie Kluft, Boteringe -
Boteringepoort, 97, 197, 223, 282
Boteringestraat, 56, 97, 251, 336
Bothenius, 343
Bothenius Lohman, J., 351, 354, 355
Bothenius Lohman, L., 349, 351, 352, 354
Bothenius Lohman, Louis (I 1738), 359, 490
Bothenius Lohman, Louis (II 1858), 380
Bothenius Lohman, W.C., 351, 355
Bothenius, Burgemeester, 304
Bothenius, Ida Elisabeth, 359, 490
Bothenius, Raadsheer, 283
Bouches-de-la-Meuse, 96
Bouches-de-l'Escaut, 96, 97, 99
Bouches-de-l'Issel, 96, 99
Bouches-du-Rhin, 96, 97, 99
Boudewijn, Bisschop, 25
Bouknecht, Elisabeth, 323, 329
Bouknecht, Jannes, 313
Bouknegt, Rudolphus Stephanus, 313
Bouman, H. Scheres-, 575
Bourgondië, David van, 229, 243
Bours, Maria, 416
Boutelje, Willem, 543, 553
Bouwbureau, 557
Bouwes, Andries, 475
Bouwknegt, Maria Anna, 313
Bouwman, O., 585, 591
Bouwmeester, 277, 278
Bouwpolitie, 558
Boxmeer, Congregatie van de zusters der Christelijke scholen van Barmhartigheid, 569
Bra, Ellegje, 378
Braak, H.R., 214
Braak, Hindrik, 573, 580
Braam, H., 85
Braams, Harmannus, 430
Braams, Maria, 430
Brabant, 96, 229
Brabant, Conseil de, 18
Braeck, Assel ter, 304
Braeck, Egbert Berent van der, 230
Braems, Johannes, 298
Brandeler, H.A.M. van den, 351
Brandts, Alida Maria, 344, 347, 538
Brandts, Cornelis Jan, 347
Brandts, Francisca Theodora Bernardina, 347
Brandts, Hermanna Martha, 347
Brandts, Jan (I), 344, 347
Brandts, Jan (II), 127, 129, 344, 347
Brandts, Johannes Gerardus (I), 344, 347
Brandts, Johannes Gerardus (II), 344, 347
Brandts, Martha Roeline, 347
Brandts-fonds ~ zie Rem. Geref. Gem., Alida Maria Brandts-fonds
Brandwaarborg Maatschappij, Provinciale Groninger -, 523, 527
Brans, A., 555
Brants, Antje, 438
Brauns, I.E., 326
Braus, Geertrudis Adriana, 392, 435
Breda, Arondissement, 97, 99
Brede Raad, 28
Bredegang, 255, ~ zie Haddingedwarsstraat
Bremerbuik, 276
Brenning, 165
Brephotrophium, 8
Breukelaar, D.N., 478
Brink, L.A.M. ten, Notaris, 577, 578
Brink, M. ten, 543
Brockes, Henriette G.J., 490
Broederschap des gemenen levens, 256, 257
Broederschappen, 18
Broek, G.F.J. van der, 2
Broekman, 171
Broer Amsink, 250
Broersema, Anna, 329
Broersema, Anna Christina, 370
Broersema, Hille, 329
Broersema, Jan Christoffer, 324
Broerstraat, 61
Broils, Giselina, 358
Brongers, Hopman, 343
Brons, Willem, 572
Bronsema, Lubbartus, 402
Bronswijck, Brouwerij De -, 56
Brood en Boter Huisje, 251
Brouwer, J.H., 586, 588
Brouwerij 'De Bronswijck', 56
Bruckman, P.J.M., 346
Brugge, 15, 19
Bruggen, Barolt ter, 248
Bruggen, Henric ter, 245, 248
Bruggen, Heyla ter, 256
Bruggen, Johan Roloff ter, 248
Bruggen, Lodewich ter, 248
Bruggen, Ludeken ter, 223, 255, 256, 259
Bruggen, Otto ter, 256
Brugmans, J.P., 125
Brugmans, P., 127
Brugstraat, 252
Bruijnsma, Cornelia, 392
Bruiloft, 76
Bruin, De, 171
Bruïne, J.R. Slotemaker de, 456
Bruininghs, Anna, 300
Bruins, W., 280
Brummen, 263
Brun(e) Enens, 296
Brunsveld van Hulten, Theodorus, 359
Brunsveld, Anna Catharina van, 359
Brussel, 18, 97
Buijninck, 417
Buining, Jeane Marguerite, 178
Buisinga, Jordina, 395
Buisman, Henri Albert Keverling, Notaris, 345, 346, 538
Buiter, Burgemeester, 588
Buiter, Jantje de, 176
Bulletin des Lois, 97
Bunighe, Rudulf (Ludolf Buning), 226
Buninge, Bartoldus, 275, 287
Burchard, 25
Bureau Bevolking, 179
Bureau Huisvesting, 539
Bureaux de Bienfaissance, 99, 100
Burgemeester, 90, 96
Burgemeesteren en Raad, 94
Burgemeesterskamer, 81
Burgerlijk Armbestuur, 6, 455
Burgerlijke instellingen, 113, 119, 158, 159
Burgerpesthuis, Anthony Gasthuis, 282
Burgerweeshuis ~ zie Roode - of Burgerweeshuis
Burgerweeshuis, Harderwijk, 120
Burgh-Haamstede, 439
Burmania van Andringa de Kempenaer, Julius (I 1813), 442
Burmania van Andringa de Kempenaer, Julius (II 1873), 442
Burmania van Andringa de Kempenaer, Willem, 442
Busch Gockinga, Reneke, 490
Busch, Elizabeth Maria, 380
Busch, I., 80, 81
Busch, M., 98
Butenpost, Rijcke, 303
Butjesstraat, 323, 336, 339, 426, 444
Butjesstraat, Tapperij, 56
Buttinger, Philippus, 178
Buve, L., 169
BV Stadsherstel, 272, 439
Byma, Ennius, 299
C.A. Geref. Gem., 124, 474, 519, 556
C.A. Geref. Gem., Diaconie, 124, 146, 474, 479, 480, 539
C.A. Geref. Gem., Ebbingekerk, 475
C.A. Geref. Gem., Gasthuis ~ zie Bethesda
C.A. Geref. Gem., Kerkeraad, 479, 480, 598
C.A. Geref. Gem., Noorderkerk, 477
Caesarea, 8
Calcar, Arend van, 496
Calcar, J. van, 86, 88
Canonieke recht, 17, 28, 52, 201, 202, 404
Canter Cremers, Elisabeth Anna Genoveva Maria, 412
Canter Cremers, Epimachus Jacobus Marius Ignatius, 387, 409, 412
Canter Cremers, Jacobus Johannes, 387, 412
Canter, Catharina, 361, 384, 391
Canter, Cornelis, 360, 361, 362, 383, 384, 391
Canter, Fredericus, 391
Canter, Hendrik, 391
Canter, Henricus (I), 383, 384, 391
Canter, Henricus (II), 391
Canter, Jacobus, 361, 383, 384, 391
Canter, Jan, 389
Canter, Joachim, 335
Canter, Johan, 4
Canter, Johanna, 386, 387
Canter, Johanna Cornelia, 361, 384, 391, 392
Canter, Johanna Margrieta, 391
Canter, Johannes (I), 382, 383, 384, 391
Canter, Johannes (II 1636), 383, 384, 391
Canter, Johannes (III), 391
Canter, Willemina, 361, 384, 391
Canters, Lammetien, 383, 389
Cappadocia, 8
Cardinaal, Dirk, 524, 525, 526, 527
Cardinaal, Erven, 502, 525
Cardinaal, Jacob, 523, 524, 525, 527
Carolieweg, R.-K. statie, 432
Carpzov, 62
Casimir, Graaf Ernst, 42
Casimir, Graaf Hendrik, 42
Caspar de Robles, 276
Casparie, W.R., 492
Castelijn, Johan Baptist, 392
Cater, Hille, 264
Catharina Fockens, 417
Catharina Freerks, 435
Catharina Geerts, 431
Catharina prebende te Bedum, 384
Catharina Zeyl, 378
Cathedraticum, 23
Cathelina Constance, 347
Catz, I., 543
Celos, Margareta, 297
Centraal Stichtingenregister, 156, 160
Centraal, Hotel-restaurant in Assen, 570
Centrale commissie voor uitzending van Nederlandsche kinderen naar buiten, Afdeling Groningen, 546
Charitaten, 18
Charro, Catharina Maria de, 305, 313
Charro, Jan de, 313, 431
Charro, Maria Johanna de, 306, 313
Charro, Nicolaas de, 313, 447
Chartularius, 12, 14
Christelijk Verpleeghuis, Stichting Protestants - ~ zie Bethesda
Christelijk(e) Gereformeerd(e) ~ zie Crl. Geref., Geref. of Herv.
Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Gemeente ~ zie C.A. Geref. Gem.
Christelijke scholen van Barmhartigheid uit Boxmeer, Congregatie van de zusters der -, 569
Christelijke School, 169
Christiaans, Lammichina Schwiena, 576
Christopher Berends, 358
Chrl. Geref. Kerk, 176
Chrl. Geref. Kerk A, 477, 556
Chrl. Geref. Kerk A, Commissie van Beheer, 477
Chrl. Geref. Kerk A, Diaconie, 146, 476
Chrl. Geref. Kerk A, Gasthuis ~ zie Bethesda
Chrl. Geref. Kerk B, 477, 556
Chrl. Geref. Kerk B, Diaconie, 146, 213, 477, 556, 557
Chrl. Geref. Kerk B, Gasthuis ~ zie Salem
Chrl. Geref. Kerk B, Kerkeraad, 557
Chrl. Geref. Kerken, Kerkeraad, 477
CHU, 167
Claes Harmens, 302
Clandt, Lubbert, 287
Clant, Adelheid, 294
Clant, Adriaen, 268, 370
Clant, Allert, 272
Clant, Andelef, 261
Clant, Anna, 369, 370
Clant, Ave Maria, 293
Clant, D., 233
Clant, Elisabeth (I), 370
Clant, Elisabeth (II 1656), 370
Clant, Gerard, 370
Clant, Gerardus Dominicus, 293
Clant, Helena, 370
Clant, Hille, 370
Clant, I., 263
Clant, Jan, 268
Clant, Johan, 299, 322, 364, 365, 369
Clant, Johan (I), 370
Clant, Johan (II 1624), 370
Clant, Johan (III), 370
Clant, Johan Dominicus, 288, 293
Clant, Josina Petronella, 330
Clant, Ludeken, 270, 272
Clant, Lutgertje, 293
Clant, Roelefje, 293
Clant, Tjaardje, 293
Clant, Wilhelmina, 370
Clant, Ylcke (Eilco), 260, 261, 268
Clasens, Marretjen, 378
Clé, H.N. la, 87, 89
Clemens IV, Paus, 202
Cleregie, Werelijcke -, 383
Cleveringa, P., Notaris, 483
Cleveringa, R.P., 32, 33, 34, 36
Clevius, Hindrick, 378
Clinge, Burgemeester, 277
Clock, Cornelis Gerrijts, 333
Clocken, Jenetta Maria ter, 411
Cloock, Petrus, 204, 205, 206
Cloot (Cloeth), Johan, 246
Cloot, Emerntia Fossetta, 358
Cloot, Johan Gerard, 358, 392
Cloot, Johanna Maria, 358
Cluivinghe, Hindrick, 394, 401, 408
Cluyvinghe, Anna, 490
Cock, H., 474
Codicil, 10, 69, 281, 363, 372, 373, 376, 395, 404, 416, 422, 432, 433, 434, 441, 523, 565
Codificaties, 105
Coehoorn, Generaal, 278
Coehoornsingel, 509
Coenders ~ zie Conders
Coenders Lewe, Abel, 370
Coenders, Abel, 346
Coenders, Abel Jans, 263, 268
Coenders, Anna, 365, 369, 370
Coenders, Henric, 260, 266, 267, 268
Coenders, Johan, 267, 369
Coenders, Johanna Juliana, 262, 263, 268
Coenders, Tammo, 299, 335
Coenders, Wilhelm, 247
Coendersborg, 245
Coeninck ~ zie Coninck
Coenings ~ zie Conings
Coenrades, Coert, 287
Coevorden, 22
Coevorden, Drost, 7, 23, 209
Cohen, B., 542, 543
Cohen, F. van der Rijn-, 543
Collatierecht, 37
College van Representanten van het volk van Stad en Lande, 85
College van Schepenen, 94
Comissaris, 61
Comité Revolutionair, 80, 81
Comité van Defensie, 80
Comités, Departementen, 81
Commissaris der Koning(in), 467, 545
Commissaris Generaal, 105
Commissie van Administratie, 99, 102
Commissie van algemeenen onderstand, 146, 147
Commissie van Liefdadigheid, 101
Commissie voor de judicature in cas van gemene middelen, 106
Commissie Werkverschaffing (ADG), 508
Commission Administrative des Hospices Civils, 98
Concilie, 23
Concilie van Chalcedon, 11
Concilie van Konstanz, 28, 202
Concilie van Trente, 20, 37
Concilie van Vienne, 15, 16, 20, 38
Concordia, Woningbouwvereniging, 493, 512
Conders ~ zie Coenders
Conders, Abel, 322, 335
Conders, Abell jr, 322
Conferentie van den H. Josef der vereeniging van den H. Vincentius à Paulo, 146
Conferentie van den H. Martinus der vereeniging van den H. Vincentius à Paulo, 146
Congregatie te Tilburg, 445, 447, 545
Congregatie van de zusters der Christelijke scholen van Barmhartigheid uit Boxmeer, 569
Congregaties, 161
Coninck, Ave, 293
Coninck, Catharina, 293
Coninck, Hugo, 288, 293
Coninck, Johanna, 293
Coninck, Redmer, 293
Coninck, Teelke, 293
Conings, Gese, 298
Conringh, Louisa Christina, 490
Conseilleurs Municipaux, 98
Constance, Cathelina, 347
Constantijn, 9, 10
Constantinopel, 9, 12
Constantinopel, Grote Kerk, 13
Constantinopel, Weeshuis, 8
Constitutie voor het Koningrijk Holland, 93
Convent ten Hillighen Gheeste ~ zie Heiligen Geest Gasthuis
Coolhaas-van der Woude, Maria Henderika, 181
Coopmans, J.P.A., 5, 15, 17, 21
Coppen, 294
Coppes van Hasselt, Wilhelmina Barbara, 379
Cordes, Johannes Henricus, 392
Cornelia Gasthuis, 4, 157, 163, 164
Cornelia Gasthuis (beschrijving), 461
Cornelia Gasthuis (gasthuisstamboom), 464
Cornelia Jelmers, 378, 435
Cornelie Gasthuis ~ zie Moeder Cornelie Gasthuis
Cornelie, Zuster -, 533
Cornelis, 443
Cornelis Jansen, 372, 376, 378
Cornelis, Grietje, 435
Corneliske Hendriks, 435
Cornellis, Harmen, 67, 68
Corpus den Hoorn, 444
Corpus der Groninger Rechten, 47
Cort van der Linden, P.W.J.H., 355
Corte, Edmond de la, 97
Cossels, 417
Cossels, Geesijna, 417
Coster, H.P., 166, 168, 170, 179, 185, 186, 187, 352, 353, 354, 355
Costerus, Catharina Helena, 371
Couters Piccardt Wieringa, Pieter Hendrik van, 347
Crans, Goudina, 359
Cransien, Berent, 331, 332, 335
Cremer, J.D., 85
Cremer, Mej. A.W., 538
Cremers (IV 1806)-Cremers, Johanna Wilhelmina Gerardina, 409
Cremers Gasthuis, 108, 124, 130, 169, ~ zie Groot Cremers Gasthuis (Cremers Gasthuis in de Schuitemakersstraat), Klein Cremers Gasthuis (Cremers Gasthuis in de Pausgang), Latteringe Gasthuis of Martinus-Cremers Stichting
Cremers Gasthuis (in de Pausgang) ~ zie Klein Cremers Gasthuis
Cremers Gasthuis (in de Schuitemakersstraat) ~ zie Groot Cremers Gasthuis
Cremers, A.W.L., 447
Cremers, Agnes Wilhelmina Cornelia (I 1777), 387, 409, 412
Cremers, Agnes Wilhelmina Cornelia (II 1806), 412
Cremers, Anna Cornelia, 411
Cremers, Anna Margaretha Elisabeth, 412, 413
Cremers, Anna Margaretha Elisabeth Maria, 414, 427
Cremers, Anna Maria Lucia (I), 404, 409, 411
Cremers, Anna Maria Lucia (II 1795), 387, 412, 539
Cremers, Anna Maria Lucia (III 1810), 412, 413
Cremers, Boldewynus, 411
Cremers, Catharina Sophia, 404, 411
Cremers, Cornelia Johanna, 351, 387, 411, 464
Cremers, E., 80, 387
Cremers, Elisabeth Anna Genoveva Maria Canter, 412
Cremers, Epimachus (Eppo) Jacobus Ignatius, 351, 409, 412
Cremers, Epimachus Jacobus Marius Ignatius Canter, 387, 409, 412
Cremers, Familie, 351, 407, 461
Cremers, Franciscus Jacobus Johannes, 94, 339, 351, 387, 412
Cremers, G., 351
Cremers, Gellius, 385
Cremers, Gellius Franciscus Maria Pathuis, 414, 427
Cremers, Gellius Josephus Nicolaas, 387, 404, 405, 413, 414, 428
Cremers, Gerardus (I), 411
Cremers, Gerardus (II), 411
Cremers, Gerardus Ignatius (I 1662), 391, 411
Cremers, Gerardus Ignatius (II 1734), 411
Cremers, Hebelia, 411
Cremers, Helena Maria, 411
Cremers, Hen(de)ricus Allardus, 387
Cremers, Henricus (I), 403, 404, 408, 411
Cremers, Henricus (II), 411
Cremers, Henricus (III), 411
Cremers, Henricus Allardus, 412
Cremers, J.F., 405
Cremers, Jacobus (I), 411
Cremers, Jacobus (II), 411
Cremers, Jacobus Johannes (I), 350, 361, 362, 384, 391, 404, 405, 411, 426, 427
Cremers, Jacobus Johannes (II 1736), 350, 351, 384, 386, 392, 404, 405, 406, 409, 410, 411, 412, 427
Cremers, Jacobus Johannes (II), 351
Cremers, Jacobus Johannes (III 1772), 412
Cremers, Jacobus Johannes (IV 1806), 125, 128, 130, 142, 169, 351, 361, 362, 385, 386, 387, 404, 405, 406, 409, 412, 414, 428, 492
Cremers, Jacobus Johannes Canter, 387, 412
Cremers, Jacobus Johannes Josephus, 412
Cremers, Janetta Catharina, 411
Cremers, Jeanetta Maria, 411
Cremers, Johanna Wilhelmina Gerardina, 405, 410, 412, 414, 428, 492
Cremers, Johannes Franciscus Nicolai, 351, 387, 405, 412
Cremers, Johannes Willebrordus, 411
Cremers, Maria, 431
Cremers, P., 447
Cremers, Petrus Campegius Josephus, 392, 411
Cremers, Petrus Franciscus Aloysius, 414, 427
Cremers, Regnerus, 411
Cremers, W., 88, 447
Cremers, W.C?, 351
Cremers, Wilhelmina Agnes, 413
Cremers, Wilhelmus Cornelis, 361, 362, 385, 392, 404, 405, 406, 409, 410, 411, 413, 427, 428, 429
Cremers, Wilhelmus Cornelius Johannes Josephus (W.C.I.J.), 361, 387, 405, 406, 409, 414, 427, 428, 445
Cremers, Wilhelmus Jacobus, 411
Cremers, Willem, 385
Cremersfonds, 492
Crielaert, Elisabeth Antoinetta, 381
Crisis Centrum/Passantenhuis Assen ~ zie Rikkers-Lubbers Stichting
Crol, W.A., 451
Cromholt, Ajoldus, Advokaat, Luitenant, 394, 395
Crommelin, F.J.G., 263
Crommelin, Jean Charles, 263, 264, 268
Crommelin, Lodewijk Theodorus Paulus, 268
Crommelin, Louis Anthoine Henri, 264, 268
Crommelin, Maria Elisabeth, 443
Crommelin, Wigbold, 268
Crone, Margeretha Elizabeth, 313
Crone, Ph., 447
Cureet, 22, 37, ~ zie A-kerk of Martinikerk, Cureet
Daalmans Gasthuis (Convent) ~ zie Johan van Dulmen's Convent
Dado, Jac., 428
Daendels, 86
Daklozen ~ zie Huis voor Thuis- en Daklozen, ~ zie Tehuis voor Daklozen
Dalen, Lubbina van, 415, 416, 417, 418, 421, 424
Dalen, Luichien Michiels van, 424
Dam, J. van, 214
Dames, Barbara, 394
Damsté, Familie, 397
Damsté, Hendrik Beekhuis, 402
Damsté, Hermannus Beekhuis, 402
Damsterdiep, 231, 233, 369
Daveman, I., 318
David van Bourgondië, Bisschop, 139, 193
De Dilgt, 450, ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
De Helpende Hand, 539
De Pool, Café-restaurant, 366, 585
Dedde, 378
Deelman, G. Jaxon, 127
Deelman, Wessel Hendrik, 465, 468
Deest, Johan Willem van, 239, 294
Deinse, Frederik Justus Herbert van, 442
Deken, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37
Dekens, J., 85, 87
Dekker, Aafke, 565
Dekker, L., 355
Delacroix, 84
Delfzijl, 56, 58, 319, 324, 325, 326, 366, 369
Delfzijl, Kapiteins logement, 325
Delfzijl, Landstraat, 325
Den Andel, Diaconie, 278
Den Bos ~ zie Hertogenbosch, 's-
Den Ham, 233
Departement, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 96
Département Bouches-de-la-Meuse, 96
Département Bouches-de-l'Escaut, 96, 97, 99
Département Bouches-de-l'Issel, 96, 99
Département Bouches-du-Rhin, 96, 97, 99
Département des Deux-Nèthes, 96
Département Ems-Occendital, 96
Département Ems-Oriental, 96
Département Frise, 96
Département Issel-Supérieur, 96
Département Meuse-Inférieure, 96, 99
Departement Stad en Lande, 89, 365
Departement Stad en Landen van Groningen, 94
Departement Stad en Landen van Groningen 1802, Reglement voor het -, 89
Departement van de Eems, 87, 93
Departement van de Westereems, 97, 103, 105, 106
Département Zuyderzée, 96
Departementaal Bestuur, 87, 90, 91, 92, 93
Departementale Besturen, Algemene Regels voor de -, 92
Departementen van 13 april 1807, Wet bepalingen en inrichting van het bestuur in de -, 93, 94
Departementen, Comités, 81
Derck Jansen, 378
Dercks (Zeyl), Focco Theodori, 373, 378
Dercks Zeyl, Hindrick, 378
Dercks, Hindrick, 333
Dercks, Jan - Zeyl, 378
Dercks, Johan, 378
Deux-Nèthes, Département des -, 96
Deventer, 21, 119
Deventer, Krankzinnigengesticht, 286
Deweke Borneers, 270
Diaconale Tehuizen, Hervormde -, 164
Diaconale Tehuizen, Stichting Hervormde -, 157, 163, 450
Diaconale Tehuizen, Stichting Verenigde -, 164
Diaconessenhuis, 188
Diaconie- Arm-Kinderhuis, 108
Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem., 48, 124, 146, 157, 163, 213, 450, 509, 518, 530, 561, 562
Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.(beschrijving), 450
Diaconie Kinderhuis, Groene en Blauwe -, 451, 452, 453
Diaconieën, 83, 124, 137, 160
Diakonieën, Zeeuwse, 200
Die, J.C.C. de, 425
Dienst Huisvesting, 189
Diepenhorst, I.A., 158
Diepholtz, Roeleff van, 24
Diephuis Schutter, Jan, 468, 473
Diephuis, G., 127, 131, 132, 139, 140, 198
Diephuis, Jan, 465, 468
Diephuis, Lambertus, 468
Diest Lorgion, E.J., 276, 342
Dieuwer(ke/tien) Ubbe(n)s, 313, 435
Diewertje, Roelofs, 4
Dijk, B.S. Hempenius-van, 2, 348
Dijk, David van, 343, 344, 347
Dijk, Familie Van, 342
Dijk, Jacob, 496
Dijk, Udo van, 344, 347
Dijk, W. van, 497
Dijken, Jantje Fröling-, 188
Dijksterhuis, P., 475, 479
Dijksterhuis-van Velsen, A.C., 475
Dijon, 18
Dilgt, De - ~ zie De Dilgt
Dilgt, Haren, 183
Dilgtoord, 450, ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Dilgtweg, 456
Dillinck, Annegien, 417
Dillinck, Hindrick, 358
Diocesanus, 202, 205
Dirck Entens, 275
Directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst, 172
District, 85, 92
Dix, Adriana, 225
Dobbelaer, Vincentius, 432
Dobbius, Jacobus, 324, 329
Doelistenoproer Amsterdam, 43
Doesburg, Het Gasthuis, 160
Doesburg, Weeshuis, 149
Doetichem, 439
Doleantie, 477, 556
Dolhuis, Anthony Gasthuis, 283
Dolhuis, Geertruids Gasthuis, 236, 282
Dom, 20, 37
Domela Nieuwenhuis, 171
Domicilie, 184
Dominicanen, 309, 404
Dominicaner Klooster, 451
Dominicus, Sint, 431
Donatio, 9
Donatio ad pios usus, 372, 376
Donatio causa mortis, 9, 363, 376, 390, 401
Donkersgang, 469
Doofstommen Instituut, 519
Dooper, Gatske, 565
Doopsgezind Gasthuis, 163, 523, 524, 525, 526, 527
Doopsgezind Gasthuis (beschrijving), 496
Doopsgezinde Gem., 80, 131, 150, 153, 177, 236, 523, 527
Doopsgezinde Gem. in de provincie Groningen, Weduwen en Wezen Fonds, 527
Doopsgezinde Gem., Algemene Ledenvergadering, 503
Doopsgezinde Gem., Armbestuur, 527
Doopsgezinde Gem., Broederschapsvergadering, 496
Doopsgezinde Gem., Commissie tot oprichting van een Gasthuis in de gemeente, 496
Doopsgezinde Gem., Diaconie, 124, 146, 497, 500, 526, 539
Doopsgezinde Gem., Gasthuis ~ zie Doopgezind Gasthuis
Doopsgezinde Gem., Kerkeraad, 496, 525
Doopsgezinde Gem., Menno Simonshuis, (Stichting -) ~ zie Menno Simonshuis
Doopsgezinde Gem., Rusthuis, 157, 163, 501
Doopsgezinde Gem., Weeshuis, 124, 146, 500
Doopsgezinde Societeit te Amsterdam, 527
Doopsgezinde Zendingsfonds te Amsterdam, 527
Doopsgezinde Zwitserse Kerk, 467
Doornbos, N.W., 127, 149
Dooyes, Annegien, 176
Dooyes, Jantje, 176
Doper, Johannes de, 229
Dordrecht, 367
Dorenbos, Ipo Cornelis, 224
Dorhout Mees, Bernard, 127, 521
Dorsser, P.C. van, 172, 352
Dortsche Kerkorde, 556
Drakenstein, Pauline Elisabeth Bosch van, 413
Draper, Anna, 305, 358
Draper, Carel Dominicus Jozephus, 306, 313
Draper, D., 306
Draper, Desina, 435
Draper, Dirk, 358
Draper, Dominicus Antoon, 313
Draper, Elisabeth, 305
Draper, Familie, 306
Draper, Gasparus Ignatius, 313, 339
Draper, Gasparus Nicolaus Antonius, 127, 302, 305, 306, 313
Draper, Geese, 358
Draper, Gerardus, 432, 435
Draper, Gesina, 435
Draper, H., 339
Draper, Harmannus, 418
Draper, Hermanna, 305
Draper, Maria Barbara Johanna, 305, 313
Draper, Reinera Anna Maria, 412
Draper, Theodorus, 394, 435
Draper, Wilke, 358
Drapers Fonds, 306
Drees, Noodwet, 188
Drente, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 42, 87, 89, 97, 223, 231, 258, 289, 363
Drewes, Architect, 477, 542, 544, 545
Drews, J. de, 90, 94
Drews, Jan, 223
Drews, Joannes, 346
Drews, Johan de, 227, 283, 317, 390, 441
Drews, R. de, 212
Drews, Wibbina de, 347
Drews, Willem, 332, 333, 335
Driel, B. van, 346
Driemeijer, Bakker, 337
Driemolendrift, 556
Driessen, A.P., 62
Driessen, R.K., 80
Drift, 420
Dronrijp, H.C.C., 85
Dronrijp, Hendrik, 391
Dronrijp, Johannes, 358, 391
Drost, 35, 50, 91, 94
Drukkerij, Vergulde -, Herestraat, 73
Dubbel-kruis, 204
Duchenoy, D.H. d'Argentier, 166
Duerdinck, Wilhelmus, 320
Duers, Reint, 287
Duijmaer van Twist, Albertus Jacobus, 433
Duinen, S.J. van, 326
Duitse meisjes, 165
Duitse school, 546
Duitsland, 17, 21, 546
Dulck, Gosen van, 230
Dull, Wilhelmina Woltera, 490
Dulmen, Johan van, 239, 323, 324, 329
Dulmen's (Dulmer, Dulmans, Daalmans) Gasthuis (Convent) ~ zie Johan van Dulmen's Convent
Dumonceau, Jean Baptiste Graaf, 412
Dumonceau, Jean Baptiste Remi François Graaf, 351, 405, 409, 412
Dumonceau-Cremers, Agnes Wilhelmina Cornelia, 387, 409, 412
Duns, H., 555
Düwer, 321
Duyn, Van der, 105
Dwangburgt van Alva, 209
Dwarsstraat, 341
Ebbinge, L., 127
Ebbingekerk, C.A. Geref. Gem., 475
Ebbinge-kluft ~ zie Kluft, Ebbinge -
Ebbingepoort, 444, 539, ~ zie R.-K. Armen- en Weeshuis
Ebbingepoort, Armenhuisvesting, 21
Ebbingepoort, Ziekenhuis, 21
Ebbingestraat, 323, 389
Ebeltien Frerickx, 67
Ebeltien Remkes, 67
Eberwein, Johan Coenraad, 465, 466
Echten, Joannes van, 320
Eck-Kleve, Jan van, 538
Edelinck, H., 127
Edict van Nantes, 177
Edzard, Graaf, 27, 275
Eeck, Johan (I), 254
Eeck, Johan (II), 74, 218, 220, 363
Eeck, Raadsheer, 393
Eeck, Sicco, 368, 401, 408
Eedgenoot, 61
Eekhoff, 452
Eelcke Hermans, 67
Eelde, 584
Eems, 44, 97
Eems, Departement van de -, 87, 93
Eenhoofdig Bewind, 92
Eenrum, 525
Eenrum, Pastoor, 256
Eerelman, Otto, V
Eerelman, Samuel, 488, 489
Eerste Drift, 341, 342
Eetien Fockens, 227
Eexta, 373
Egberdina Berents, 438, 440
Egbert, 25
Egbert Alberts, 378
Egbert Gerrits, 331, 332, 334
Egbert Willems, 341, 345
Egbert, Prefect, 25
Egberts Gasthuis, Geesien - ~ zie Geesien Egberts Gasthuis
Egberts, Geert, 426, 430
Egberts, Geesien, 224, 251, 331, 332, 333, 334, 335
Egberts, Jacob, 332, 333, 334
Egberts, Jan Hillebrant, 402
Egberts, Johan, 331, 332
Egberts, Niesien, 422
Egberts, Swaentien, 422
Eichelberg, Elisabeth Hoofdman gen., 364, 370
Eichelberg, Hindrik Hoofdman gen., 370
Eijlerdts, Roelefien, 395
Eijsonius, B.H., 437
Eijssinge, Petrus, 71
Eijssonius Wichers, Rudolph Helperich, 367, 371
Eijtelwein, Johanna Christina, 379
Eilers, Sijwertien, 402
Eindenhout, Johannes van 't, 519
Einthoven, S.J., 284, 285
Eisinge, Burgemeester Petrus, 357
Eissinghe, Burgemeester, 71
Eissinghe, Burgemeester Peter, 369
Eissinghe, Burgemeester Piter, 376
Elias, Gouverneur van Cappadocia, 8
Elisabeth Luitjens Gasthuis ~ zie Jan Luitiens - of Jannes Baroldi Gasthuis
Elisabethfonds, 538, 539
Ella Katrien Fuist, 378
Elsborg, R., 86, 88
Elsen, F.W.A., 428
Elsinck, Johannes, 256
Eltjens, Meetje, 378, 381
Elysabeth, Sint, 265
Emden, 46, 517
Emeden, Popke van, 234, 238
Emmelot, Gerrit, 326
Emmen Gasthuis, Margie - ~ zie Margie Emmen Gasthuis
Emmen, Hieronimus, 296, 297
Emmen, Margie (Marreien), 360, 362
Emmen, Pompeja Anna Frederica, 442
Emmen, Rudolf, 419
Emmen, Rudolph, 296, 360, 361
Emmen, Wilhelmus, 315, 316, 318, 320
Emmery, Roelina Johanna, 380
Emmius, Ubbo, 213
Emphyteusis, 14
Ems-Occendital, 96
Ems-Oriental, 96
Enens Gasthuis, 30, 35, 50, 55, 71, 86, 224, 225, 252, 262
Enens Gasthuis (beschrijving), 296
Enens, Albert, 246, 296
Enens, Familie, 296
Engeland, 9
Engelbert Potgeter, 267
Engelberti, Gajus - Engelma, 378, 380
Engelma, Aleijda, 380
Engelma, Gajus Engelberti, 373, 378, 380
Engelma, Gajus Jan, 380
Engelma, Jacob, 380
Engelse hulptroepen, 80
Engelsman, Jan - van Stottenhuijs, 424
Engeltjen Jacobs, 378, ~ zie Hoendricks
Enklaar, B.P., 169
Enschedé, Marie Antoinette, 442
Enssen, Engelbert van, 209
Entens, Bartold, 294
Entens, Bele, 251, 298, 299
Entens, Dirck, 275, 287
Entens, Egbert, 330
Entens, Harmen, 293, 298
Entens, Hillebrand (I), 294
Entens, Hillebrand (II), 294
Entens, Hillebrand Coppen, 294
Entens, Johanna, 294
Entens, Remmert, 294
Entensgang, 222, 223
Enter, 436
Entinck, W., 358
Entingh, Henrick Geerts, 408
Entrup, W., 80
Eppinge, Jantien Lamberts, 424
Eppink, Franciscus, Priester, Deken en Pastoor, 572
Ernst Symens, 300
Ernsthuis, Fredericus, 411
Ernsthuis, Gerardus Ignatius, 384, 392, 411
Ernsthuis, Munsterman-, 386
Erp, Van, 171
Essen, Alegonda Maria van, 424, 430
Essen, Angelina Jacoba van, 430
Essen, Antonius Franciscus van, 430
Essen, Arnoldus van, 426, 427, 430
Essen, Catharina van, 426, 430
Essen, Cornelis van, 56
Essen, Hendrik van, 339
Essen, Henricus Albertus van, 430
Essen, Henricus van, 430
Essen, Jacoba Johanna van, 430
Essen, Johanna Maria van, 430
Essen, Klooster, 229
Essen, Thomas Jacobus van, 313, 430
Essensham, 466
Esserhoeve, Haren, 349
Euvelgang, 209, 269, 270, 298, 364
Evang. Luth. Gem., 150, 153, 166, 179, 238, 415, 466, 467, 469, 470, 471, 598
Evang. Luth. Gem. in het Koninkrijk der Nederlanden, 466, 467
Evang. Luth. Gem. te Doesburg, 160
Evang. Luth. Gem., Armen, 415
Evang. Luth. Gem., Collectanten, 466
Evang. Luth. Gem., Diaconie, 124, 146, 466, 468, 469, 539
Evang. Luth. Gem., Gasthuis ~ zie Juffer Margaretha Gasthuis
Evang. Luth. Gem., Grote Kerkeraad, 466, 470, 473
Evang. Luth. Gem., Kerk, 471
Evang. Luth. Gem., Kerkeraad, 465, 470, 471, 473
Evang. Luth. Gem., Kerkrekenmeester, 465, 467
Evang. Luth. Gem., Verzorgingsgesticht, 124, 146, 157, 466, 467, 468, 469, 518
Evang. Luth. Gem., Weeshuis, 108, 124, 146, 467, 469
Everhardus, Wilhelmus, 287
Evert Jansens, 341, 345
Evert Symons, 207
Ewens, Lyse, 197
Ewoud en Elisabeth Gasthuis, Wijk bij Duurstede, 120
Eyse Berninge Heert, 267
Faan, 232, 233
Faber, B.J., 555
Farver ~ zie Varver(s)
Faure, Anna Elizabeth Helena van Boneval, 367
Faure, Catharina Helena van Boneval, 367
Faure, Sybilla Volckera van Boneval, 367
Federalisten, 83, 85, 86
Feenstra-Blijstra, Dirkje, 188
Feijens, Anna Maria, 425
Feikema, Martinus, 381
Feith, C.J., 285
Feith, Familie, 32
Feith, Hendrik Octavius (I 1778), 32, 33, 433, 434, 490
Feith, Hendrik Octavius (II 1813), 7, 49, 127, 128, 129, 140, 142, 151, 152, 153, 154, 177, 178, 214, 224, 263, 264, 265, 369, 490, 510, 521
Feith, Johan Adriaan, 177, 197, 246, 265, 333, 483, 490
Feith, Rhijnvis (I 1851), 127, 490
Feith, Rhijnvis (II 1892), 483, 490
Feith, Willem Wolther, 483, 484, 490
Feitsema Gruys, Rudolf Gerard, 366
Feldbrugge, Maria Anna, 306, 313
Feldbrugge, Th.I., 492
Felix Hansen, Goutsmit, 362
Feltema, 232
Ferté, Constantia de la, 359
Feyens, Johan, 230
Ficken Hansen, Smid, 399
Fidei commis, 9, 270, 441
Financiën, Verificateur der Gemeentelijke -, 172, 188, 189, 352, 577
Fiscus, 13
Focco Theodori (Dercks) Zeyl, 373, 378
Fockema, Anne Marie, 324
Fockema, Eeltien Johanna (van Berum), 324, 329
Fockema, Elisabeth, 329
Fockema, Elisabeth Maria, 323
Fockema, Joannes, 324
Fockema, Juliana, 323, 329
Fockema, Menzo, 232
Fockens, Aleijdt, 378
Fockens, Catharina, 417
Fockens, Eetien, 227
Fockens, G., 555
Fockens, J.T., 80, 87
Fockens, Jan, 323
Fockens, Johan, 323, 324, 329
Fockens, Maria, 329
Fokkens, J., 555
Folkerding, Alardus, 226
Folkers, Peter, 71
Folkertsma, A.Th., 127, 128
Folkingestraat, 251, 255, 257, 542, 545
Folmer, G.J.Ph., 338
Fonds tot ondersteuning van Jongelieden, 512
Fongers Rijwielfabriek, 576
Formsma, W.J., 80
Fortuijn, 98, 100
Franciscaner broeders, 235
Franciscanessen uit Heithuysen, Zusters -, 570
Franciscanessen, Zusters, 565
Franciscus van Assisi, 275
Franciscus van Assissi, 3de regel, 204
Fränckle, Ernestina Louisa, 490
Frankrijk, 18, 32, 53, 96, 97, 98, 99, 100
Frans, Berent, 333
Franse kostschool voor meisjes, 469
Franse recht, 79
Fransen(s) Gasthuis ~ zie Vrouw Fransen's of Geertjen Schilt's Gasthuis
Fransen, Geertruid, 163, 393, 398, 399, 402
Fransen, Rudolphus, 393, 398, 399, 402
Frater Gasthuis ~ zie Ludeken Jarges Gasthuis
Fraterhuis ~ zie Klerken- of Fraterhuis
Frederici, Arnoldus, 320
Frederici, Hieronymus, 358
Frederici, Wilhelmus, 25, 44, 256, 275, 287
Frederick, 22, 23
Frederik Hendrik, 42
Frederiks, Catharina Wilhelmina Gerardina, 425
Freercks Gasthuis, Tonnissien - ~zie Tonnissien Freercks Gasthuis, 431
Freercks, Tonnissien (Tonnijske), 431, 432
Freerk Ubbes (I), 435
Freerk Ubbes (II), 435
Freerks, Catharina, 435
Freerks, Grietje, 435
Freerks, Jelmer, 432, 435
Freerks, Tonnissien, 435
Freerks, Ubbe, 435
Frencken, H.J.A.A.M., Notaris, 565, 576, 577
Frericks, Johan, 246
Frerickx, 46
Frerickx, Ebeltien, 67
Frerik Ubbens, 432
Friese Ommelanden, 231, 266
Friesland, 6, 21, 23, 25, 83, 87, 96, 242
Frigge, C.A.A.T., 493
Frilingh, Hindrikjen, 378
Fritema, Bernhardina, 341
Fröling-Dijken, Jantje, 188
Froucke (Fronica) Hindricks, 424
Fruitier, 98, 101
Fuist, Ella Katrien, 378
Fullens, Jurgen van, 246
Fundatie, 3
Furda, F.J.G., 167, 169
Gaddinge-kluft ~ zie Kluft, Gaddinge -
Galen, ‘Bommen Berend’ van, 277
Galgenweg, 509, 529
Garbrants, Geesien, 422
Garmerwolde, 230, 231, 233, 234, 239, 319
Garmerwolde, Langeland, 319
Gasthuis ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Gasthuis brieven, 73
Gasthuis der Rem. Geref. Gem ~ zie Remonstrants Gasthuis
Gasthuis- en Ondersteuningsfonds ~ zie Rem. Geref. Gem.
Gasthuis kist, 73
Gasthuis van arme vrouwen, 21
Gasthuis van Sampson, 8
Gasthuis voor de Werkende Stand, 157, 163, 164, 509, 512
Gasthuis voor de Werkende Stand (beschrijving), 529
Gasthuisstamboom, XIII
Gasthuisstraatje, 269, 573
Gastvader, 43
Gebhard, Henriette Johanna Hund, 490
Gecorrigeerd Stadboek, 33, 368
Gedeputeerde Staten ~ zie GS
Gedoopte Christenen ~ zie Gem. van Gedoopte Christenen
Geerlings, J.W., Notaris, 420
Geersema, Fenna Johanna, 391
Geert Egberts, 426, 430
Geert Geerts, 50
Geert Heijnes, 363
Geertien Jansen, 363
Geertien Tewes, 435
Geertjen Schilts Gasthuis ~ zie Vrouw Fransen's of Geertjen Schilt's Gasthuis
Geertruid Boelens, 250
Geertruid Fransen, 402, ~ zie Fransen, Geertruid
Geertruids Gasthuis, 2, 3, 7, 21, 28, 29, 34, 35, 36, 50, 60, 64, 66, 67, 68, 71, 82, 86, 88, 92, 95, 101, 104, 108, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 137, 138, 139, 142, 156, 163, 164, 166, 167, 169, 172, 173, 174, 175, 178, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 212, 251, 271, 272, 279, 281, 283, 286, 320, 352, 439, 440, 510
Geertruids Gasthuis (beschrijving), 228
Geertruids Gasthuis, Achterpoort, 228
Geertruids Gasthuis, Advocaat, 239
Geertruids Gasthuis, Bakker, 239
Geertruids Gasthuis, Bakkerij, 237
Geertruids Gasthuis, Blauwborgje, 237
Geertruids Gasthuis, Bode, 239
Geertruids Gasthuis, Brouwerij, 228, 236, 237, 283
Geertruids Gasthuis, Dokter, 239
Geertruids Gasthuis, Dolhuis, 236, 282
Geertruids Gasthuis, Kerk, 228
Geertruids Gasthuis, Kerkhof, 237
Geertruids Gasthuis, Kermis, 286
Geertruids Gasthuis, Kok-meid, 239
Geertruids Gasthuis, Kok-moeder, 235, 239
Geertruids Gasthuis, Kok-vader, 239
Geertruids Gasthuis, Krankzinnigenhuis, 236
Geertruids Gasthuis, Langehuis, 210, ~ zie Langehuis
Geertruids Gasthuis, Moeder, 186
Geertruids Gasthuis, Proveniers, 235
Geertruids Gasthuis, Scheerder, 239
Geertruids Gasthuis, Slagerij, 237
Geertruids Gasthuis, Vader, 186
Geertruids Gasthuis, Visitator, 212
Geertruids Gasthuis, Voogden, 36
Geertruids Gasthuis, Voorlezer, 239
Geertruids Gasthuis, Ziekenhuis, 237
Geerts, Catharina, 431
Geerts, Geert, 50, 262
Geertsema ~ zie Geer(t)s(ema)
Geertsema van Wychgel, J., 92
Geertsema, Burgemeester, 43
Geertsema, Carel Coenraad (I 1785), 374, 380
Geertsema, Carel Coenraad (II 1843), 380, 442
Geertsema, Carel Coenraad (III 1907), 380
Geertsema, Catharina, 426, 430
Geertsema, Cornelis, 380
Geertsema, Familie, 373
Geertsema, Johan, 441
Geertsema, Johan Herman (I 1755), 87, 90, 94, 373, 374, 380
Geertsema, Johan Herman (II 1816), 380, 462
Geertsema, Johan Herman (III 1870), 380
Geertsema, Johan Herman (IV 1941), 380
Geertsema, Wibbina Maria, 380
Geese, vrouw van Hindrik Willems, 342
Geesien Berents, 303
Geesien Egberts, 224, 251, 331, 332, 333, 334, 335
Geesien Egberts Gasthuis, 3, 50, 86, 224, 251, 252, 302
Geesien Egberts Gasthuis (beschrijving), 331
Geesien Garbrants, 422
Geesien Jansen, 363
Geesien Ties, 422
Geesje Alberts, 378
Geesjen Hindriks, 185
Geesjen Hindrix, 402
Geesjen Lammerts, 422
Geestelijke Maagden, 229
Geestelijke zusters op de Laan, 338
Gehandicapten, Noordelijke Stichting Voorzieningen Geestelijk -, 501
Gelderland, 80, 83, 445
Gelkinge-kluft ~ zie Kluft, Gelkinge -
Gelkingen, 25
Gelkingestraat, 301, 303, 309, 310, 311, 469
Gelsinck, Gerardus, 378
Gem. van Gedoopte Christenen, Diaconie, 146, 539
Gemeensmannen, 90, 94
Gemeente, 85, 87, 93
Gemeente Gron., Bureau Huisvesting, 539
Gemeentearchief, 171, 189, 351
Gemeentearchivaris, 163, 166, 168, 170, 179, 185, 187, 352, 355, 398
Gemeentebestuur, 87, 90, 92, 94
Gemeentelijke Financiën, Verificateur der -, 577
Gemeenteraad, 110
Gemeentewerken, Directeur, 557
Gemeentewet 1851, 109
Gemeentewet 1994, 162
Gemenebest gezinde Sociëteit, 87
Gemengde instellingen, 113, 158, 159
Generaliteit, 277, 278
Gennip, J. van, 327
Gent, Pacificatie, 21
Georgius, Sint, 245, 246, 248
Gerarda (Gockinga) (Gast)huis ~ zie Gerarda Huis
Gerarda Huis, 2, 4, 32, 157, 589, 593, 594
Gerarda Huis (beschrijving), 481
Gerarda Huis (gasthuisstamboom), 490
Gerardi, Grietien, 317
Gerbenzon, P., 32, 33
Gerecht, 64
Geref. Gem., 466
Gereformeerd Gasthuis ~ zie Bethesda of Salem
Gereformeerd Verpleeghuis, Stichting - ~ zie Bethesda
Gereformeerd(e) ~ zie C.A. Geref., Crl. Geref. of Herv.
Gereformeerde Kerken, 556, 577, 580, 581
Gereformeerde religie, 41, 42, 49, 50, 65, 74, 75, 76, 79, 83, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 166, 175, 176, 178, 179, 261, 289, 302, 394, 396, 401
Gerhardi, Petrus, 282
Gerhards, 142
Gerhards, G.J., Notaris, 500
Gerhards, W., 496
Gericht van Selwerd, 35, 50
Gerlacius, J.A., 106
Gerlef, 293
Gerner, Bernardus, 306, 313
Gerner, R.M.H., 305, 306
Gerner, W.A.B., 313
Gerner, W.G.B., 306, 313
Gerner, Wilhelmus Hendericus, 313
Gerner, Wilhelmus Hendricus Bernardus, 306, 307, 313
Gerontocomium, 8
Gerrijtz, Eijlardt, 395
Gerrits, Egbert, 331, 332, 334
Gerrydt Wolters, 358
Gertruid van Nijvel, 229
Gertruit Henrici, 424
Gerzon, J., 542, 544
Gerzon, Leon, 544
Gesseler, Anna Lamina van, 359
Gesseler, I. van, 318
Gesticht voor Israëlietische Oude Mannen en Vrouwen te Groningen ~ zie Beth Zekenim
Gesticht voor pleegzusters en toevluchtsoord voor meisjes, Rotterdam, 518
Gesticht voor pleegzusters en toevluchtsoord voor verwaarloosde kinderen, 124
Gesticht voor pleegzusters en toevluchtsoord voor verwaarloosde meisjes, 147
Gesticht voor Weduwen en Wezen der C.A. Geref. Gem., ‘Bethesda’ ~ zie Bethesda
Geubels, Fa., 397
Gezondheidscommissie, 476
Gezworen (ge)Meente, 27, 28, 42, 43, 45, 46, 50, 64, 166, 211, 261
Ghemeene Borsse, 18
Ghijsens, Harmen, 201
Gieten, 7
Gieterveen, 232
Giezen, J., 512
Giffen, J. van, Notaris, 344, 499
Giffen, L. van, 318, 555
Gilse, Ds Jacob van, 498, 525
Gilse, Mr J. van, 499, 525, 526
Glashorst, Johanna Dioderica, 268
Gnozer-Dallim, Vereniging, 146, 546, 547
Gockinga, 82
Gockinga (gast)Huis, Gerarda - ~ zie Gerarda Huis
Gockinga, Adriana Sophia, 330
Gockinga, Anna Henriette, 359, 490
Gockinga, C.H., 87, 92, 93, 94
Gockinga, Clara Cornelia, 442
Gockinga, Familie, 482, 483, 487, 489
Gockinga, Henric (I 1710), 490
Gockinga, Henric (II 1748), 490
Gockinga, Henriette Pauline, 481, 483, 490
Gockinga, Joseph, 419
Gockinga, Reneke, 434, 481, 482, 483
Gockinga, Reneke (I 1785), 490
Gockinga, Reneke (II 1846), 490
Gockinga, Reneke Busch, 490
Gockinga, Richardina, 490
Gockinga, S., 106
Gockinga, S., Secretaris, 75, 362, 369
Gockinga, S.T., 451
Gockinga, Scato (I 1624), 490
Gockinga, Scato (II 1652), 490
Gockinga, Scato (III 1683), 166, 490
Gockinga, Scato (IV 1851), 481, 482, 483, 490
Gockinga, Scato Ludolph, 278, 279, 283
Gockinga, Wibbina Maria, 442
Gockinga, Wolter, 481, 482, 483, 486, 488, 489, 490
Godschalk, 85
Godshuizen, 83
Godskameren, 5
Gogel, 96, 99
Goltstein, Steven van, 293
Gommarius, Hopman, 289
Gorecht, 21, 22, 45, 46, 82, 91
Gorechthuis, 355, 388, 439, 512, 578, 579, 588, 593
Gorechtkade, 588, 593
Goris, 437
Gorter, Izaäk, 501
Gorter, Mej., 171
Gosselaar, Bontko Everhardus Bontkes, 402
Gosselaar, F. Bontkes, 402
Goswinus, Pater, 252
Gotfridi, Henricus, 223
Gouda, 19
Gouden Roemer aan de Grote Markt, 434
Gouverneur Generaal, 96
Gouverneur Provincie Groningen, 105, 285
Graafhuis, 557
Gramaye, Clara Ernestina Francisca, 293
Gramaye, Johan Baptiste, 289, 293, 324
Gramaye, Theodora Maria, 293
Gravenhage, 's-, 182, 278, 375, 420, 421, 439, 464
Gravenhage, 's-, Hotel des Indes, 570
Gravesande, Johanna Henrietta Charlotte Storm van 's, 268
Gravesande, Carel Jan Julius Storm van 's, 264, 268
Gravesande, Jacob Charles Storm van 's, 268
Gravesande, Jacob Jan Julius Storm van 's, 268
Gravesande, Jacob Jan Storm van 's, 264, 268
Gravesande, Nicolaas Johan Storm van 's, 129, 263, 264, 265, 268
Gravesande, Sybranda Cornelia Johanna Storm van 's, 268
Grete, 21
Grete Albertz, 332
Greven, Johannes, 315, 316
Grevinck, Herman, 323
Grez, Maria Josephia de, 412
Grieks, 13
Grietien, 67
Grietien Heijnes, 363
Grietien Reinders, 422
Grietje Cornelis, 435
Grietje Freerks, 435
Grietje Harms, 437
Grietje Heres, 435
Grietje IJsbrands, 435
Grietje Jacobs, 435
Grietje Reintjes, 378
Grietje Ubbes, 435
Grietjen Hendrix(cks), 372, 373, 376, 378
Grietman, 44
Griffe, 277
Grijpskerk, 233, 404
Grinten, Van der, 160
Groen Blauw Gecombineerde Diaconie Kinderhuis, 363, 451, 452, 453
Groen van Prinsterer, 114, 116, 136, 137
Groene Weeshuis, 124, 133, 146, 333, 451, 453, 455, 518, 519, 579, 580
Groenewegen van der Made, 437
Groenewoud, 171
Groenman, Johannes, 536, 540
Groenou, Arnoldus, 422
Grondvergaderingen, 90
Grondwet van 1814, 106
Grondwet van 1815, 106
Grondwet van 1848, 108, 114
Groningen, Arondissement, 97
Groningen, Departement, 4, 89, 93
Groningen, Kwartier, 89, 94
Groningen, Stad, 87, 89
Groninger Brandwaarborg Maatschappij, Provinciale -, 523, 527
Groninger Courant, 281
Groninger Gasthuizen, Stichting Verenigde - ~ zie Stichting Verenigde Groninger Gasthuizen
Groot Cremers Gasthuis, 4, 146, 157, 163, 353, 362, 426, 427, 428, 491, 493, 537
Groot Cremers Gasthuis (beschrijving), 403
Groot Cremers Gasthuis (gasthuisstamboom), 411
Groot, Huig de, 42
Groot, Lubbertus Petrus de, Notaris, 536, 539
Grootboek der Nationale Schuld, Directie, 396
Grootburgerweeshuis, Kampen, 119
Grosholt, Louwerens, 284
Grote Harkstede, 231, 233, 236
Grote Leliestraat, 403, 407, 426, 491, 493, 507, 511, 517, 529
Grote Markt, 43, 518, 584, 587, 590
Grote Markt, Gouden Roemer, 434
Grote Rozenstraat, 481, 486
Grovens, Jacob, 269, 270, 272
Gruis, Berent, 346
Gruno geb. Koens, L., 127
Gruno, J., 127, 132, 139
Grunsveld, Francisca Ludovica van, 430
Gruys Gasthuis ~ zie Juffer Tette Alberda Gasthuis
Gruys, Catharina Lucretia, 366, 370
Gruys, Elisabeth Helena, 347, 365, 366, 370, 371
Gruys, Hillebrand Jacob, 365, 366, 370
Gruys, Jan Albert Joost (I 1712), 365, 366, 370
Gruys, Jan Albert Joost (II 1745), 365, 366, 367, 370
Gruys, Rudolf Gerard Feitsema, 366
Gruys, Willemina, 366
GS, 42, 82, 102, 105, 106, 107, 108, 113, 121, 123, 140, 159, 160, 166, 189, 214, 237, 279, 281, 284, 285, 314, 315, 319, 321, 427, 438, 467, 476, 546
Guichart, H., 89, 92, 93, 94, 97, 105, 106
Guidon, Aldegonda, 313
Guldenstraat, 97
Guyot, Charles, 412, 539
Guyot, Henri Daniel, 177, 351, 387, 405, 409, 412, 539, 559
Gwijde (Ghye/Guido) van Avesnes, Bisschop, 31
Haakma ~ zie Tresling
Haakman, Lucas, 420, 424
Haamstede, Burgh-, 439
Haan, 132
Haan, K. de, Notaris, 240
Haan, Tammo Rienkes, 127, 128, 511, 513
Haar, Bernard van der, 573
Haar, Johanna Bernardina van der, 573, 580
Haarlem, 184, 439
Haarlem, Bisschop, 114
Haarlem, Teylers fundatie, 113
Haas, F. Horreus de, 286
Haddingedwarsstraat, 255, 317, 332
Haddingestaat, 493
Haddingestraat, 211, 257, 298, 465, 493
Hadrianus, 7
Hagen, Anna Maria, 381
Hahn, Z.J., 576
Haikens, Reuwer, 185
Halboschas Aroemim, 546, 547
Hall, Elisabeth Christina Maria van, 443
Hamhuis, Hindrick Jacobs, 333
Hammerick, Tiaardt Tiabbens, 394
Hamminck, Arent, 422
Hamminck, Willem, 422
Hamminge, Willem, 311
Hanlo, Anthonius Bernardus Maria, 464
Hansems, A., 575
Hansen Felix, Goudsmit, 362
Hansen, Ficken, Smid, 399
Hanzouwen, Otto ter, 260, 265, 267, 268
Harderwijk, 31
Harderwijk, Burgerweeshuis, 120
Hardewikerstraat, 445, 461
Haren, 354, 394, 399, 439
Haren, Avondlicht, 169, ~ zie Avondlicht (Haren)
Haren, Dilgt, 183
Haren, Esserhoeve, 349
Haren, Gem., 184
Haren, Huize de Hondsrug, 503
Haren, Huize Westerholm ~ zie Rikkers-Lubbers Stichting
Haren, Julianaoord, 456
Haren, Menno Simonshuis, 503
Haren, R.-K. bejaardencentrum, 570
Haren, R.-K. verpleeghuis, 570
Harkens, Raadslid, 282
Harkenstuver, Johan, 235
Harkstede, Grote, 231, 233
Harkstede, Kleine, 233, 239
Harmen Cornellis, 67
Harmen Ghijsens, 201
Harmen Jansen, 430
Harmen Schedam, 236
Harmens, 430, ~ zie Hermans
Harmens, Abeltien, 227
Harmens, Claes, 302
Harmens, Lammert, 422
Harmeres, Hille, 378
Harmonie, 223
Harmonieplein, 222
Harms, Grietje, 396, 437
Hartbert, Bisschop, 25
Hartel, 278
Hartsemaheerd, 233
Hasselt, G.G. van, 2
Hasselt, J.A. van, 127
Hasselt, N. van, 344
Hasselt, Wilhelmina Barbara Coppes, 379
Haubois, Kaart van -, 236, 237, 342
Hauptgeltstiftung, 155
Havenstraat, 519
Hazewinkel Jzn's Uitgevers Maatschappij, N.V. R., 345
Hecker, P.C.J.G., 491, 493
Hector, Jan, 475
Heeck, Hindrick van, 227, 390
Heeckeren, Johanna Bartha van, 268
Heek, Van, Burgemeester, 282
Heer Ufkens Convent ~ zie Appingedam, Heer Ufkens Convent
Heerenveen, 410
Heeres, J.E., 43
Heerkens, Alegonda, 392
Heerkens, Anna Maria Lucia, 392, 411, 412
Heerkens, E. Hondebeek, 90, 94
Heerkens, Eppo, 358, 392
Heerkens, Eppo Ignatius, 361, 384, 392
Heerkens, F.T.A., 386
Heerkens, Gerardus Nicolaas, 392
Heerkens, Hermannus Hondebeeck, 392
Heerkens, Johanna Cornelia, 392
Heerkens, Lodewijk Hendrik, 413, 428
Heerkens, Margaretha Elisabeth Bernardina, 392, 413
Heerkens, Nicolaas Xaverius, 384, 392
Heerkens, Reinilda Cornelia Maria, 461, 462, 464
Heerlijkheid, 92
Heerma, Anna Maria, 294
Heerma, Ave, 293
Heerma, Herman, 293
Heerma, Jantje, 293
Heerma, Johan Dominicus, 293
Heerma, Lucia, 294
Heerma, Ludolph, 288, 293
Heerma, Tiaard (I), 293
Heerma, Tjaard, 288
Heerma, Tjaard (II), 293
Heertsemaheerd, 233
Hees, Jurrien van, 359
Heidelbergse Catechismus, 43
Heidenschap, 231, 233, 234, 239
Heijle Wijgboldes, 223
Heijnes, Geert, 363
Heijnes, Grietien, 363
Heijnes, Trijntien, 363
Heijningen Bosch, P.W. van, 281
Heikens, G., 149
Heikens, J., 346
Heikens, Meinart, 536, 540
Heilige Geest Armen, 95
Heilige Geest Orde, Montpellier, 200, 203
Heilige Geest, Orde van de -, 202, 203, 204, 205
Heilige Geest, Tafel van de -, 16, 37, 205
Heilige Geestgoederen, Zeeland, 200
Heiligen Geest Gasthuis, 2, 21, 28, 29, 34, 35, 47, 48, 50, 51, 63, 64, 66, 69, 71, 77, 82, 86, 88, 91, 95, 101, 104, 108, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 137, 138, 139, 142, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 163, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 175, 176, 179, 181, 182, 183, 186, 189, 197, 229, 236, 237, 239, 240, 245, 246, 247, 248, 251, 271, 277, 278, 279, 283, 286, 352, 510
Heiligen Geest Gasthuis (beschrijving), 200
Heiligen Geest Gasthuis, Armen, 209
Heiligen Geest Gasthuis, Brouwerij, 210
Heiligen Geest Gasthuis, Kapelaan, 201, 207
Heiligen Geest Gasthuis, Kelder, 210
Heiligen Geest Gasthuis, Kerk, 211
Heiligen Geest Gasthuis, Kerkhof, 202, 212
Heiligen Geest Gasthuis, Keuken, 210
Heiligen Geest Gasthuis, Kostkopers, 210
Heiligen Geest Gasthuis, Langehuis, 209, ~ zie Langehuis
Heiligen Geest Gasthuis, Langhuisters, 210, 217, 218
Heiligen Geest Gasthuis, Magister, 204
Heiligen Geest Gasthuis, Mariakapel, 205
Heiligen Geest Gasthuis, Montpellier, 202
Heiligen Geest Gasthuis, Poorthuis, 210
Heiligen Geest Gasthuis, Priesterhuis, 211
Heiligen Geest Gasthuis, Priesterzaal, 210
Heiligen Geest Gasthuis, Procurator, 207
Heiligen Geest Gasthuis, Proveniers, 209, 210, 217, 218
Heiligen Geest Gasthuis, Provisor, 29, 197, 204
Heiligen Geest Gasthuis, Rector, 204, 205
Heiligen Geest Gasthuis, Reventer, 210
Heiligen Geest Gasthuis, Rome, 203, 204
Heiligen Geest Gasthuis, Uithaalders, 211
Heiligen Geest Gasthuis, Visitator, 212
Heiligen Geest Gasthuis, Voogden, 34, 36
Heiligen Geest Gasthuis, Ziekenzaal, 201
Heiligen Geest Gasthuis, Zolders, 210
Heinemann, Johann Bernard, 539
Heinens, Anna, 391
Heinens, Henrica, 358, 391
Heinens, Hindrick, 358
Heinens, Lammighien, 358
Heinens, Lammigjen (Lummina), 304, 358, 359
Heinens, Luighien (Lucas), 358
Heinens, Luitien, 358
Heinens, Lummetje, 433, 435
Heininga, 558
Heithuysen, Zusters Franciscanessen, 570
Helda, Jantien Jans, 312, 313
Helda, Johan Luitiens, 303, 312
Heldt, Hendrik, 223
Helmich, Fernanda Elisabeth, 413
Helmich, Johanna Maria, 414
Helmich, Sophia Susanna Carolina, 413
Helmich, W.A., 409
Helmich, wed. I.B., geb. Van Sonsbeeck, 428
Helmichs, Henrick, 235, 239
Heloma, Arentina Johanna van, 442
Helpende Hand, 539
Helperi, Helperus, 326
Helperich Eijssonius Wichers, Rudolph, 371
Helpery, R., 326
Helpman, 35, 46, 183, 209, 239, 248, 479, 508, 509
Helpman, Brug, 97
Helpman, Jurgiens Gasthuis ~ zie Jurgiens Gasthuis
Helpman, Linie, 278
Helpman, Were, 245, 248
Hemma Hoptatis, 226
Hemma, Wed. Johannes Potens, 222, 226
Hemmen, I. van, 263
Hemmes Nzn, H.W., 214
Hempenius-van Dijk, B.S., 2, 348
Hendrick Bavings Gasthuis ~ zie Bavinge Gasthuis
Hendrick Smits, 233
Hendricks, Johan, 246
Hendrik II, Keizer, 26
Hendrik ten Hoevel, 271
Hendrikje, Roelofs, 4
Hendriks, 171
Hendriks, Corneliske, 435
Hendrix(cks), Grietjen, 372, 373, 376, 378
Henrici, Gertruit, 424
Henrici, Jacobus, 223, 256, 258
Henrick Helmichs, 235, 239
Hensen, Emiel, 44
Héraclius, 8
Herbig, Henriette Jacoba, 442
Heremieten, 222, 226
Heren van de Kluft ~ zie Kluft, Heren van de -
Herepoort, 97, 232, 276, 281, 522
Herepoortenwal, 509
Heres, Grietje, 435
Heresingel, 568
Herestraat, 97, 266, 303, 309, 345, 363
Herestraat, Vergulde Drukkerij, 73
Hereweg, 97, 245, 277
Herman Colleniusstraat, 478
Herman, ‘Heer’, 208
Hermanno Sebastiani, 231
Hermans, Eelcke, 67, 68
Hermans, Jeltien, 67, 68
Hermans, Trijne, 67
Hermanssoen, Johan, 207, 208
Hertogenbosch, 's-, 5, 15, 20, 21, 354, 428
Hertogenbosch, Tafel van de Heilige Geest te 's-, 16
Hertoghe, Johan van, 431
Herv. Gem., 124, 130, 132, 133, 134, 135, 149, 150, 164, 165, 166, 168, 169, 176, 178, 188, 216, 240, 247, 289, 291, 325, 349, 396, 398, 510, 511, 512, 517, 520, 530, 531, 535, 562, 578, 579
Herv. Gem. Archidiaken, 22, 25, 37
Herv. Gem., A(lgemeen) D(iaken) G(ezelschap) ~ zie Algemeen Diaken Gezelschap
Herv. Gem., Algemene kerkeraad, 132
Herv. Gem., Algemene Kerkeraad, 132
Herv. Gem., Archidiaken, 289, 290, 291, 452, 453, 457, 458, 459, 561
Herv. Gem., Armen, 415, 422
Herv. Gem., Armhuis ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Herv. Gem., Avondlicht (Haren), (Stichting -) ~ zie Avondlicht (Haren)
Herv. Gem., Avondrust ~ zie Avondrust
Herv. Gem., Bejaardentehuis, Stichting Hervormd - ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Herv. Gem., Bijzondere Kerkeraad, 518, 521
Herv. Gem., Blauwe Diaconie Kinderhuis, 400
Herv. Gem., Brede Kerkeraad, 291, 451, 453, 454, 458
Herv. Gem., Centrale Kerkeraad, 164, 520
Herv. Gem., Cie. voor Inwendige Zending, 165
Herv. Gem., College van Diakenen, 164
Herv. Gem., Commissie tot buitengewone werkverschaffing van het algemeen Diakengezelschap der, 124
Herv. Gem., De Dilgt ~ zie De Dilgt
Herv. Gem., Diaconale Tehuizen, Stichting Hervormde - ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Herv. Gem., Diaconie, 6, 65, 70, 121, 124, 146, 163, 213, 236, 251, 271, 283, 289, 290, 291, 292, 332, 400, 483, 507, 518, 529, 535, 539, 561, 562, 563
Herv. Gem., Diaconie- Arm-Kinderhuis, 108
Herv. Gem., Diaconie Gast- of Armhuis ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Herv. Gem., Diaconie, Vaste Fonds, 456
Herv. Gem., Dilgtoord ~ zie Dilgtoord
Herv. Gem., Financiële Commissie, 453, 454
Herv. Gem., Gasthuis ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis Herv. Gem., sinds 1839 Ubbena Gasthuis of Rustoord
Herv. Gem., Groen Blauw Gecombineerde Diaconie Kinderhuis, 363, 451, 452, 453
Herv. Gem., Groene Weeshuis of Diaconie- Kinderhuis der Nederduitsch- Hervormde Gemeente ~ zie Groene Weeshuis
Herv. Gem., Hoofdelijke Omslag, 165
Herv. Gem., Huize Bernlef ~ zie Huize Bernlef
Herv. Gem., Kerkelijk Bureau, 188
Herv. Gem., Kerkeraad, 132, 133, 134, 135, 142, 149, 165, 166, 289, 562
Herv. Gem., Kerkvoogdij, 130, 165, 213, 214, 482, 483, 586
Herv. Gem., Notabelen, 130
Herv. Gem., Rustoord ~ zie Rustoord
Herv. Gem., Sionskerk, 216
Herv. Gem., Stichting Hervormd Bejaardentehuis ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Herv. Gem., Stichting Hervormd Verpleeghuis ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Herv. Gem., Stichting Hervormde Diaconale Tehuizen ~ zie Diaconale Tehuizen
Herv. Gem., Verpleeghuis, Stichting Hervormd - ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Herv. Gem., Volle Sessie, 450, 457, 458
Herv. Gem., Werkhuis, 451
Herv. Gem., Werkhuis Algemeen Diaken Gezelschap, 124
Hervormde Kerk ~ zie Ned. Herv. Kerk
Herwerden, P.J. van, 231
Hesperie, Pakhuis, 475
Hesse, H., 578
Hesselink Fonds, 525
Hesselink Stichting ~ zie J.D. Hesselink Stichting
Hesselink, Albert J., Notaris, 525, 526
Hesselink, Familie, 573
Hesselink, Fred., 497
Hesselink, Jacob Derks, 497, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Hesselink, Johanna, 524
Hesselink, S., 526
Het Doopsgezind Gasthuis ~ zie Doopsgezind Gasthuis
Het Hogeland, museum, 397
Het Midden-Gasthuis, Vereniging - ~ zie Midden Gasthuis
Het Wapen van Drenthe (Assen) ~ zie Rikkers-Lubbers Stichting
Hettema, Montanus, 392, 435
Heusde, J. van, 121
Heymans Stichting, Prof., 157
Heyne Stevens, 241
Hiddinge, Wyllem, 207
Hieronymus Frederici, 358
Hieronymus, Stijntje, 358
Hille, 230, 242, 243
Hille Jansen, 332, 378
Hille Willems, 336
Hilletien Hindricx, 300
Hinckaerts Gasthuis ~ zie Mepschen Gasthuis
Hinckaerts, Adriaen, 260, 268
Hinckaerts, Familie, 260
Hinckaerts, Willemtien (Willemina), 260, 261, 268
Hinckaertshuis, 260, 261, 262, 332
Hinderick, Koperslager, 311
Hindrick Bassens, 246
Hindrick Bavinck ~ zie Bavinck
Hindrick Boelens, 223
Hindrick Dercks, 333
Hindrick Dercks Zeyl, 378
Hindrick Hindricx, 300
Hindrick Willems, 236
Hindrick Wytsens ~ zie Wytsens, Hindrick
Hindrick, Bakker, 337
Hindrickje Matthias, 378
Hindricks, Froucke (Fronica), 424
Hindricus Zeyl, 378
Hindricx, Hilletien, 300
Hindricx, Hindrick, 300
Hindrik, 430
Hindrik en Hilligjen Bavinks Gasthuis ~ zie Bavinge Gasthuis
Hindrik Willems, 342
Hindrik Wytsens, 424
Hindriks, Aeltien - Zeyl, 373, 378
Hindriks, Annegje, 430
Hindriks, Geesjen, 185
Hindriks, H.H., 555
Hindriks, Lutgertien, 426, 430
Hindrix, Geesjen, 402
Hindrix, Peter, 431, 432
Hingen, 311
Hinrick van Gelves, 267
Historisch Genootschap, 198
Hitjes, I., 343
Hoeksema, T.J., 94
Hoekstraat, 331, 382
Hoekzema, G., Achitect, 520, 542
Hoekzema, T., 86, 88
Hoendricks ~ zie Hoendrix
Hoendricks Engeltjen Jacobs, 378
Hoendricks (Jansen), Jacob, 378
Hoendricks, Engeltjen Jacobs, 372, 376, 378
Hoendrix, Aaltien Jansen, 378
Hoendrix, Jacob Jansen, 378
Hoendrix, Jacobus, 378, 435
Hoendrix, Jan, 378
Hoendrix, Jan (Jacobs), 378
Hoendrix, Margaritha, 378
Hoendrix, Matthias, 378
Hoens, Helena, 425
Hoernken, Lodewich, 336
Hoetink, J.G., 397, 402
Hoeufft, Nancy, 443
Hoevell, Hinrick ten, 232
Hof in den Haag, 96, 97
Hof van Brussel, 453
Hof van Justitie, 43
Hoffstede, Everdt ter, 201
Hofje, 5, 113, 130
Hofkamp, 361
Hofman-Boersma, A., 560
Hofsteedt, Mintien, 417
Hofstraat, 450, 451
Hoge der A, 339
Hoge Justitiekamer, 35, 44, 50, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 166
Hoge Militaire Vierschaar, 96, 97
Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, 45
Hoge Raad van Mechelen, 20
Hogeland, Het -, Museum, 397
Hogema, D.A., 565
Hogendorp, G. van, 279
Hogendorp, G.K. van, 105, 106
Hogescholen, Theologische, 161
Hogezand, 315
Hoitsema, J.E.P., 127
Holland, 5, 19, 43, 45, 80, 83, 85, 93, 96, 97, 99, 100, 103, 130, 311
Hollander (naam), 171
Hollander, Derk Peters, 212
Holleboom, H., 566
Holm, 321
Holthaus, L., 492, 493
Holthuis, G.G., 510
Holthuis, J.G., 127
Holwierde, 234, 267, 404
Holwierde, Grote Nes, 263
Holwinde, 266
Homan, Albartus, 415, 418, 424
Homan, Albert Hiddingh, 418, 424
Homan, Albertus, 437, 438, 440
Homan, Cornelia Reinera Maria Henrika, 392, 435
Homan, Georgius Ignatius, 431, 432, 433, 435
Homan, Hendricus, 435
Homan, Henricus Johannes, 392, 432, 435
Homan, Herman Georg, 386, 392, 431, 432, 433, 435
Homan, Jan Coenraad, 347
Homan, Johan, 433, 435
Homan, Johanna Lucia, 435
Homan, Johannes, 435
Homans Gasthuis ~zie Tonnissien Freercks Gasthuis, 431
Homans, Froucke (Fronica), 415, 424
Homans, Jantien (Johanna), 415, 418, 424
Homberg, F.A.H. van den, 275
Hombrecht van Wahren, Conraed, 294
Hommerze ~ zie Humsterland
Hommes, H., 127, 132, 139, 186
Hommius, Roeloff, 383
Hondebeeck Heerkens, Hermannus, 392
Hondebeeck, Emerentiana, 358, 392
Hondebeek Heerkens, E., 90, 94
Hoofd Officier, 81
Hoofdman gen. Eichelberg, Elisabeth, 364, 370
Hoofdman gen. Eichelberg, Hindrik, 370
Hoofdman van de Hoge Justitiekamer, 50
Hoofdmannenkamer, 5, 43, 45, 231
Hoofdweg, Paterswolde, 584, 590
Hooftman, Albert, 71, 376
Hoogemeden, 315, 320
Hoogezand, 82, 181, 280
Hoogh, Nicolaes van der, 329
Hooghoudt, Fabriek, 446
Hoogkerk, 188, 299, 315, 320, 481, 483
Hoogkerk, Kruisema, 281
Hoogstraal, Rachel, 546
Hoogstraatje, 303
Hoop, Abraham Johan Thomassen à Thuessink van der, 443
Hoop, Arnoldina Aleida Maria Thomassen à Thuessink van der, 443
Hoop, Edzardina Johanna Thomassen à Thuessink van der, 443
Hoop, Elisabeth Maria Magdalena Thomassen à Thuessink van der, 443
Hoop, Evert Jan Thomassen à Thuessink van der (I 1809), 443
Hoop, Evert Jan Thomassen à Thuessink van der (II 1875), 443
Hoop, Familie Thomassen à Theussink van der, 438
Hoop, Gijsbert Hendrik Thomassen à Thuessink van der, 443
Hoop, Jeanne Agatha Thomassen à Thuessink van der, 439, 443
Hoop, Matthijs Pieter Thomassen à Thuessink van der, 443
Hoorn, Jantje van, 361
Hoorn, Peter ten, 297
Hoorn, R.-K. Wees- en Armenhuis, 119, 122
Hoornbeek, David van, 393, 395
Hop, Johan, Thresaurier generaal, 278, 279
Hopper, Gelmer, 252
Hopper, Harmen, 252
Hoptatis, Alheijda (Alleka), 222, 226
Hora Siccama, Augusta Elisabeth, 379
Hora Siccama, Duco Gerrold, 373, 379
Hora Siccama, Familie, 373
Hora Siccama, Johan (I 1738), 80, 81, 82, 89, 90, 379, 442
Hora Siccama, Johan (II 1787), 379
Hora Siccama, Johan (III 1853), 379
Hora Siccama, Johan Frans, 379
Hora Siccama, Louis Thomas, 379
Hora Siccama, Willem, 374, 379
Hora Siccama, Willem Johan, 379
Hora Siccama, Willem Johan Hendrik, 373, 379
Hora, Anna Catharina, 442
Hora, Anna Maria, 330, 438, 442
Hora, Familie, 436, 438, 439
Hora, Johan, 436, 437, 438, 440, 442
Hora, Syndicus, 394
Horneken, Bernt, 267
Hornekinc, Radinc, 242
Horreus de Haas, F., 286
Horst, Swaantie ter, 378
Hospitalis Sancti Spiritus ~ zie Heiligen Geest Gasthuis
Hotel des Indes in 's- Gravenhage, 570
Hotel-restaurant ‘centraal’ in Assen, 570
Houben, J.M.R., 588
Houten, Dirk van, 496, 497
Houten, Grietje van, 537
Houten, Hillina Hendrika Folkea van, 537
Houten, Jan Dirk van, 537
Houtenfonds, J.D. van - ~ zie Rem. Geref. Gem., J.D. van Houtenfonds
Hove, A.M.W. van Assen-ten, 402
Hövel, Elisabeth van den, 294
Hoveling, 44
Hoving, Anna Margaretha, 313
Hoving, Bunna Alberda-, 439
Hoving, J., 86, 88
Hovinge, Helena Maria, 383, 391
Hovingh, Roelefien, 297
Hoykinge Heert, 266
Hubbelding, Geert, 252
Huber, 437
Huber, Elisabeth, 381
Hubert, H., 447
Hubert, Hermen Jan Roelinck, 433, 435
Hubert, Hermen Willem, 435
Hubert, Hindricus, 418, 424
Hubert, Willem, 418, 424
Huefkens, Johan, 275, 287
Hughinge, Reynold, 248
Huginck, Simen, 230
Huinga, Deetje, 264
Huinga, Deetje (Dietje Huizinga, 268
Huinge, Lamme, 252
Huis voor Thuis- en Daklozen, 157, 163, 164
Huising, Gesijn, 438
Huising, Jan, 378
Huisinge, Doctor, 362
Huisvesting, 163
Huisvesting, Dienst -, 189
Huisvesting, Gemeente Gron., Bureau -, 539
Huize Bernlef, 450, ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Huize de Hondsrug in Haren, 503
Huize Lubbers-Rikkers ~ zie Rikkers-Lubbers Stichting
Huize Westerholm ~ zie Rikkers-Lubbers Stichting
Huizinga, Dietje (Deetje Huinga), 268
Huizinge, 266
Hulpbetoon, 117
Hulpkas voor Israëlieten, Vereeniging tot oprichting en instandhouding der -, 546, 547
Hulshof, 82
Hulshof, T., 80, 87, 90
Hulshof, T.J., 94
Hulshoff (Hulsebos), Abraham, 396
Hulten, Cornelia van, 359
Hulten, Geertruida van, 359, 379
Hulten, Gerard van, 359
Hulten, Gijselina van, 359
Hulten, Hillena Lucasdr, 359
Hulten, Hindrik van, 359
Hulten, Hiskia van, 359
Hulten, Hommo van, 351
Hulten, Lucas van (I 1602), 304, 349, 350, 351, 357, 358, 359
Hulten, Lucas van (II), 359
Hulten, Lucas van (III 1667 ), 350, 359
Hulten, Lucas van (III), 351
Hulten, Theodorus Brunsveld van, 350, 359
Hummerze ~ zie Humsterland
Humsterland, 229, 242, 243
Hund Gebhard, Henriette Johanna, 490
Huninga, Johan, 357, 389
Hunze, 277
Husinge, Coerd, 197
Huusdinger karspel, 266
Huys-armen, Tafelen van, 18
Hybelt Jelties, 363
Iddekinge, Barta Johanna van, 359
Iddekinge, Berend van, 419
Iddekinge, P.G. van, 93, 94, 97, 105
Iddekinge, Pieter Rembt van, 441
Iddekinge, T.J. van, 169
Iddekinge, Van, 343
Iddekinghe, Tobias, 363, 369
Iddikinge, Tobias Jac. van, 326
Idema, Juffer, 431
Idsinga, B.D. van, 89, 94
Ieperse stelsel van armenzorg, 15, 17
IJsbrands, Grietje, 435
IJsebrant Janssen, 435
Imhoff, G.W. van, Gouverneur, 105
Imme, 323
In- en Kniphuisen, Ferdinand Folef van, 327, 330
In- en Kniphuisen, Haro Caspar van, 106, 330
In- en Kniphuisen, Scato Ludolf van, 327, 330
In- en Kniphuisen, Wendelina Cornera van, 327, 330
Ingen, Hindrik van, 396
Innocentius III, Paus, 203
Instelling tot Verpleging in het Huisgezin van Wezen, 539
Instellingen van Liefdadigheid, 110, 112
Instellingen van Maatschappelijk Werk, 161
Instellingen van Weldadigheid, 112, 118
Instellingen van Weldadigheid, Lijst van -, 118, 124, 146, 595
Instituut voor Doofstommen, 519
Instituut voor Doofstommen, Rotterdam, 518
Intendant, 96, 99, 103
Intermediair Administratief Bestuur, 85, 86
Intermediair Departementaal Bestuur, 87
Intermediair Uitvoerend Bewind, 87
Internuntius, Pauselijke -, 114
Isbrands, Johanna, 430
Isbrands, Petrus, 227, 349, 357, 358
Isbrants, Hieronimus, 335
Isebrands, Roelof, 358
Isebrants ~ zie Wil(t)soor
Israëlietisch Gasthuis ~ zie Beth Zekenim
Israëlitisch(e) ~ zie Ned. Isrl.
Issel-Supérieur, 96
Itersum, Johanna Sapina Boldewina Adriana van, 464
Ittersum, R.A.J. van, Notaris, 263
J.D. Hesselink Stichting, 4, 157, 499, 500, 501, 502, 503, 573
J.D. Hesselink Stichting (beschrijving), 523
J.D. van Houtenfonds ~ zie Rem. Geref. Gem., J.D. van Houtenfonds
Jacob Egberts, 332, 333, 334
Jacob en Anna Gasthuis, 3, 26, 30, 35, 50, 66, 71, 88, 95, 101, 104, 107, 108, 121, 123, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 138, 139, 142, 156, 163, 166, 167, 169, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 187, 189, 236, 251, 352
Jacob en Anna Gasthuis (beschrijving), 269
Jacob en Anna Gasthuis, Voogden, 36
Jacob Grovens, 269, 270, 272
Jacob Hoendricks (Jansen), 378
Jacob Jansen Hoendrix, 378
Jacob Lubberts, 288
Jacob Pieters, 435
Jacob van Deventer, Plattegrond, 237
Jacob, Sint, 269, 272
Jacobijner kerk, 309, 310
Jacobijnerstraat, 310
Jacobs Gasthuis ~ zie Jacob en Anna Gasthuis
Jacobs Hoendrix, Jan, 378
Jacobs, Anneijen, 332
Jacobs, Engeltjen, 378, ~ zie Hoendricks
Jacobs, Grietje, 435
Jacobs, Martjen, 402
Jacobus Henrici, 256
Jacobus Hoendrix, 378, 435
Jager, Gerlof de (I), 402
Jager, Gerlof de (II), 397, 402
Jager, Johannes de, 326
Jager, Margjen de, 326
Jan (Jacobs) Hoendrix, 378
Jan (Johan) Rotgers, 341, 347
Jan Dercks Zeyl, 378
Jan Dulmen's (Dulmer, Dulmans, Daalmans) Convent (Gasthuis) ~ zie Johan van Dulmen's Convent
Jan Geerts Metelen Gasthuis ~ zie Scheunings Gasthuis
Jan Hillebrant Egberts, 402
Jan Hoendrix, 378
Jan Jansen, 347, 372, 376
Jan Luirts, 435
Jan Luitiens, 302, 312, 338
Jan Luitiens - of Jannes Baroldi Gasthuis, 2, 30, 50, 86, 104, 107, 108, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 142, 156, 167, 172, 173, 175, 183, 258, 325, 337, 338, 352
Jan Luitiens - of Jannes Baroldi Gasthuis (beschrijving), 301
Jan Luitiens – of Jannes Baroldi Gasthuis (gasthuisstamboom), 312
Jan Maget, 321
Jan van Dulmen's Convent, 316
Jan, Sint, 403
Jannes Barelts, 301
Jans Gasthuis, Sint - ~ zie Groot Cremers Gasthuis
Jans Helda, Jantien, 312, 313
Jans, Fenneghien, 396
Jans, Helena, 328
Jans, Luitien, 303, 309, 311
Jans, Symon, 231
Jans, Teetien, 236
Jans, Wemeltje, 326
Jansen ~ zie Zeyl
Jansen Gasthuis, Berent - ~ zie Zeyls Gasthuis
Jansen Hoendrix, Jacob, 378
Jansen Zeyl, Berent, 378
Jansen, Aaltien - Hoendrix, 378
Jansen, Aarsen-, 171
Jansen, Anne, 227
Jansen, Anne die Jonge, 227
Jansen, Barelt ~ zie Moltmaker
Jansen, Casant, 67
Jansen, Cornelis, 378
Jansen, Derck, 378
Jansen, F.W.A., Pastoor, 493
Jansen, Geertien, 363
Jansen, Geesie, 227
Jansen, Geesien, 363
Jansen, Harmen, 430
Jansen, Hendrik, 511, 513
Jansen, Hille, 332, 378
Jansen, Hk., 127
Jansen, J.E., 493
Jansen, Jan, 341, 347
Jansen, Jantien, 227, 363
Jansen, Jelcke, 227
Jansen, Pastoor F.W.A., 445
Jansen, S.B., 478
Jansens, Evert, 341, 345
Jansens, Simon, 347
Janson, Antoni, 469, 517, 520, 522
Janssen, IJsebrant, 435
Janssen, Trijntje, 435
Jantien Boelens, 304
Jantien Jans (Helda), 312, 313
Jantien Jansen, 363
Jarges ~ zie Jarichs
Jarges (1517), 287
Jarges (Jarichs), Albert, 256
Jarges Gasthuis ~ zie Ludeken Jarges Gasthuis
Jarges, Albert, 223, 255, 258, 259
Jarges, Anna, 293
Jarges, Ave, 293
Jarges, Berend, 293
Jarges, Christina (Catharina), 293
Jarges, Coppen, 242
Jarges, Coppen Albert, 288, 293
Jarges, Everd, 249, 256, 259, 287
Jarges, Everhardus, 256, 275
Jarges, Frouwke (Veronica), 293
Jarges, Harmen, 293
Jarges, Herman, 256, 259
Jarges, J(oh)an, 293
Jarges, J., 89, 92, 105
Jarges, Johan Alberts, 259
Jarges, Johan Lodewijk, 293
Jarges, Johanna, 288, 293
Jarges, Jurgen, 197
Jarges, Schelto (I), 316, 330
Jarges, Schelto (II), 330
Jarges, Teetke, 293
Jarges, Teteke, 293
Jarichs ~ zie Jarges
Jaspers ~ zie Varver
Jatsdwinger, 282
Jaussaud, 278
Jaxon Deelman, G., 127
Jelmer Freerks, 432, 435
Jelmers, Cornelia, 378, 435
Jelmers, Ubbe (I), 435
Jelmers, Ubbe (II), 435
Jeltema, Menno, 232
Jeltien Hermans, 67
Jelties, Hybelt, 363
Jensema, Dorothea, 268
Jentzema, Koene, 62
Jezuïeten, 257, 309, 310, 339, 404
Jezus Christus, 10
Joachim Bastiaens, 332, 335
Johan Dercks, 378
Johan Eeck, 253
Johan Egberts, 331, 332
Johan Feyens, 230
Johan Frericks, 246
Johan Hendricks, 246
Johan Hermanssoen, 207, 208
Johan Huefkens, 275, 287
Johan Luitiens, 303
Johan Luitiens Helda, 312
Johan Monninck, 55, 297
Johan Munning, 351
Johan Quirinius, 383
Johan van Dulmen's Convent, 53, 56, 57, 60, 86, 104, 325, 417
Johan van Dulmen's Convent (beschrijving), 323
Johan van Dulmen's Convent (gasthuisstamboom), 329
Johan Wichers, 71
Johan, Stamer?*, 272
Johanna Isbrands, 430
Johanna Zeyl, 378, 391
Johannes de Doper, 226
Johannes Gasthuis, Sint - ~ zie Ubbena Gasthuis
Johannes Mauritius, 226
Johannes, Heer, 230
Johannes, Prior, 226
Jong, Notariskantoor De -, 189
Jongbloed, G.W. van Zijll Langhout-, 588
Jongedijk, P., 144, 167, 168, 169, 170, 171, 595
Joods Gasthuis ~ zie Beth Zekenim
Joods(ch)e ~ zie Ned. Isrl.
Joodsche vacantiekolonie ‘Groningen’, 546, 547
Joosten, Berend, 437
Joosting, J.G.C., 23, 37
Jorissen, 107, 124, 128, 141, 142, 167, 170
Jorna, B., 564
Jozef Gasthuis ~ zie Moeder Cornelie Gasthuis
Juchter, G., 127
Juffer Margaretha Gasthuis, 157, 163, 475, 518
Juffer Margaretha Gasthuis (beschrijving), 465
Juffer Tette Alberda Gasthuis, 3, 104, 108, 126, 129, 156, 163, 169
Juffer Tette Alberda Gasthuis (beschrijving), 364
Juffer Tette Alberda Gasthuis (gasthuisstamboom), 370
Jufvrouw Pietronella's en Vrouwe Ludewé Vink's Huis, 4, 157, 161, 163, 164, 169, 439, 469
Jufvrouw Pietronella's en Vrouwe Ludewé Vink's Huis (beschrijving), 517
Julianaoord, Haren, 456
Julianaoord, Nijmegen, 456
Julianus, 8
Jullens, W.W., 88, 90, 94, 98
Julsing, 316
Julsinga, Johannes van, 35
Julsinga, Wija Henrika van, 268
Julsingh, 70, 71
Julsingh, Berent, 376
Julsingha, Hermanna Maria van, 329
Julsingha, Johan van, 46, 47, 393, 399, 401, 408
Jurgen van Fullens, 246
Jurgen, Timmerman, 345
Jurgiens Gasthuis, 3, 29, 34, 35, 48, 209, 239, 251, 281
Jurgiens Gasthuis (beschrijving), 245
Justinianus, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 76, 201
Kaatsbaan, 444
Kamer van Koophandel, 163, 398
Kamerlingh, A., 127
Kampen, 31, 189, 476
Kampen, Grootburgerweeshuis, 119
Kanneken, Johan, 207
Kanter, Ghelmarus, 252
Kanton, 96, 97, 213
Kapittel van Utrecht, 25
Karel de Grote, 25
Karel de Stoute, 193
Karel V, 18, 19, 33
Karel, Hertog, 27
Kars, Chr.Th.J., 427
Kas Predikantengoederen ~ zie Predikantengoederen
Kaserne, 237
Kassens, Scyso, 207, 208
Kat(h)er, Sweder, 267
Katholijk(e) ~ zie R.-K.
Katmis, 404
Katrien Fuist, Ella, 378
Katrijp, 267
Kattendiep, 210, 237
Kattenhage, 436
Keimpo Adriani, 299
Keizer, 21, 82
Keizer, A. de Vries Ruilingh geb., 127
Keizer, G.H., Notaris, 432, 433
Keizer, Hendrika Adriana, 359
Keizer, Notaris, 297
Kempen, C.C.H., 566
Kempen, J.J.A., 564
Kempen, P.E.J., 566
Kempenaer, Antoon Anne van Andringa de, 442
Kempenaer, Julius Burmania van Andringa de (I 1813), 442
Kempenaer, Julius Burmania van Andringa de (II 1873), 442
Kempenaer, Willem Burmania van Andringa de, 442
Kempkensberg, 277, 279
Keneman, 287
Kercken Ordenungh, 43
Kerckmeester, 24
Kerkelijke instellingen, 113, 117, 124, 159
Kerkheren, 205
Kerkkassen, 83
Kerkorde, Dortsche -, 556
Kerkstraat, Zuider -, 364, 366
Kerkvoogd, 24, 55
Kerkwijk, 394
Kermis, Anthony Gasthuis, 286
KermisGeertruids Gasthuis, 286
Kerstvloed 1717, 278
Ketelaar, Evert Jansz., 573
Ketelaar, Familie, 578, 580, 581
Ketelaar, Geertruida, 443
Ketelaar, Hinderikus Jans, 573
Ketelaar, Jan Everts, 573
Ketelaar, Jan Hinderikus, 573
Ketelaar, Jantina Bernardina, 573, 574, 578, 579, 580
Ketelaar, Johanna Hinderika, 573
Ketelaar, Trijntje, 573
Ketelaar, Wouter Hinderikus, 573
Ketelaar-Bos, Weldadige Stichting -, ~zie Weldadige Stichting Ketelaar-Bos, 573
Ketten, Justus van, 392
Ketwich, Helena van, 324, 329
Keulen, 246, 248, 301, 311
Keulen, Keurvorst, 215, 277
Keurheer, 42
Keurwetten, 42
Keverling Buisman, Henri Albert, Notaris, 345, 346, 538
Kiezers, 81, 90
Kijff, H., 80
Kinderen, Gesticht voor pleegzusters en toevluchtsoord voor verwaarloosde -, 124
Kinderhuis, Blauwe Diaconie -, 400
Kinderhuis, Groen Blauw Gecombineerde Diaconie -, 363, 451, 452, 453
Klaas Suirts, 263
Klamer, Margareta, 475
Klanke, Ernst Heinrich, 465
Klant, Otto, 249
Klaprooslaan, 397
Klarissen, 311
Klein Cremers Gasthuis, 146, 157, 163, 353, 362, 404, 405, 406, 407, 446, 493
Klein Cremers Gasthuis (beschrijving), 426
Klein Cremers Gasthuis (gasthuisstamboom), 430
Klein, Jan Geerts, 416
Kleine Butjesstraat, 323, 444, 445
Kleine Harkstede, 233, 239
Kleine Kromme Elleboog, 360, 361, 362
Kleine Peperstraat, 237
Kleine Raamstraat, 493
Kleine Rozenstraat, 507, 510, 511
Kleine, Klaas, 478
Kleinefeldt, Maria Elisabeth Woltera, 413
Klerken- of Fraterhuis, 21, 29, 53, 71, 252, 256, 270, 271, 277, 302, ~ zie Ludeken Jarges Gasthuis
Klerken- of Fraterhuis, Voogden, 48
Kleve, Jan van Eck-, 538
Klinge, Bruyn (Klynge, Bruen), 248, 249
Kloke, 287
Klooster, 41, 161
Klooster (Moesstraat), 565
Klooster (Straatnaam), 533
Kloostergoederen ~ zie Predikantengoederen
Kluft, 213, 223, 229, 339
Kluft (kerkelijk), 291, 450, 452, 457, 509, 560
Kluft, A -, 213
Kluft, Asselinge -, 213
Kluft, Boteringe -, 213
Kluft, Ebbinge -, 213
Kluft, Gaddinge -, 213
Kluft, Gelkinge -, 213
Kluft, Heren van de -, 213, 223, 224
Kluft, Ooster -, 64, 213, 229, 241
Kluft, Uteringe -, 213
Kluft, Wester -, 213
Kluft, Zuider -, 213
Klynge, Bruen, 245
Knijff, Johannes, 21
Knijpinga, Fokko, 517
Knijpinga, Pieter, 517, 518, 519
Knijpinga, Pietronella, 517, 518, 519
Knijpinga, Willem, 517
Kniphuisen, Ferdinand Folef van In- en, 327, 330
Kniphuisen, Haro Caspar van In- en, 106, 330
Kniphuisen, Scato Ludolf van In- en, 327, 330
Kniphuisen, Wendelina Cornera van In- en, 327, 330
Knoppert, Henrica Arnoldina Maria Josepha, 413, 414, 428
Koch, Antonius Werner, Notaris, 565, 567
Koenrades, Henric, 260, 266, 267
Koenrades, Johan, 267
Koens, L. Gruno geb., 127
Koers, P.M.E., 184
Koetz, J.F., 339
Koldam, W.E. van, 397
Kolfbaan, 339
Kolk, J.L.C. Schroeder van der, 285
Kollummerland, 337
Kolthek, 171
Kommunalisierung, 15
Koning (majesteit), 89, 93, 95, 108, 114, 115, 130, 134, 135, 155, 319
Koning, Eskaline Anna Henriette, 380
Koning, J., 80, 86, 88
Koning, Margaretha Elisabeth Catharina, 381
Koning, Trientje, 442
Konstanz, Concilie van -, 28, 202
Koppius, W.J., 165
Korenporting, Clawes, 208
Korreweg, 288, 450, 455, 561
Koster, 24
Koster, Anna Maria, 313
Koster, J., 346
Kostersgang, 224, 393, 394, 395, 396, 399
Kostschool, Franse - voor meisjes, 469
Kranenburg, 171
Kranenburg, I., 127
Kranepoort, 271, 277
Krankzinnigengesticht, Noorderhaven, 286
Krankzinnigengesticht, Provinciaal, 223, 286
Krankzinnigenhuis, Anthony Gasthuis, 280, 282
Krankzinnigenhuis, Geertruids Gasthuis, 236
Kregten, N. van, 127
Kregten, Van, 171
Kreupelstraat, 296, 297
Krijth, Margeretha Elisabeth, 378
Krijthe, Cornelis, 420, 424
Kroon, 137
Kropswolde, 258
Kruijf, D.E.F., 214
Kruitdwinger, 282
Kruithuis, 282
Kruittoren, 228, 237
Kuiler, Architect, 477, 542, 544, 545
Kuipers, T.J., 555
Kuipersplaats, 339
Kuster, Hermannus, 207
Kwartier, 85, 89, 94
Kwartierdrost, 89, 94, 97
Kweekschool voor de Zeevaart, 510
Laan, 222, 223, 336, 339, 382, 389, 415
Laan, W.H. van der, Notaris, 501
Laen, Arnoldus van der, 418, 424
Laen, Simon van der, 422, 424
Lage der A, 149, 267
Lage wed. N. Beets, G., 127
Laman Trip, Willem, Notaris, 127, 263, 482, 486, 488
Laman, Anna, 443
Laman, Paulus, 437, 441
Lambert Backer, 266
Lameris, 171
Lamina, 358
Lammehuin(i)ge Gasthuis ~ zie Armhuiszitten Convent
Lammehuingestraat, 252
Lammert Harmens, 422
Lammert Thomas, 422
Lammerts, Geesjen, 422
Lammetien Luitiens, 303
Lammetien Luitiens Baroldi, 312
Land, Van 't, 456
Landdag, 283
Landdrost, 4, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 97, 104
Landrecht ~ zie Oldambtster - , Ommelander - of Selwerder Landrecht
Landsheer, 47
Landt, Jan Allers, 394, 402
Lange, M. Outs-de, 543
Langehuis, 201, 209, 210, 211, 237
Langeland, Garmerwolde, 319
Langen, Anna Catharina van, 313, 430
Langen, Bernardus van (I), 313
Langen, Bernardus van (II 1710), 301, 302, 304, 309, 313, 596
Langen, Catharina Maria van, 313
Langen, Claes Harmens van, 302, 312, 313
Langen, Debora van, 313
Langen, Familie Van, 302, 306
Langen, Gesina van, 313
Langen, H.H. van, 302
Langen, Harm Clasen van, 312
Langen, Hermanna van, 313
Langen, Jan Harmens van, 302, 303, 312
Langen, Johanna van, 313
Langen, Johannes van, 304, 313, 435
Langen, Lucretia van, 305
Langen, Roelina van, 313, 325
Langen, Ubbo Augustinus van, 313
Langenhert, M.C., 297
Langesteeg, 509, 530
Langewold, 242
Langhout-Jongbloed, G.W. van Zijll, 588
Lant, Hindrick, 342, 343
Lant, Wichmoet, 343
Latijn, 13
Latteringe Gasthuis, 2, 3, 6, 157, 169, 337, 353, 361, 362, 404, 593, 594
Latteringe Gasthuis (beschrijving), 382
Latteringe Gasthuis (gasthuisstamboom), 391
Latteringe, Frerick, 358, 383, 389, 391
Latteringe, Jantien, 382, 383, 384, 389, 391
Latteringe, Willemtien, 382, 383, 389, 391
Latteringe-familie-fonds ~ zie Latteringe Gasthuis
Lauwers, 22
Lebinjan Beth Zekenim, 542, 543, 550
Lebrun, 96, 98
Leegkerk, 315, 320
Leeuwarden, 31, 87, 263, 354, 375, 565, 567
Leeuwarden, Anthony Gasthuis, 114, 122, 128, 129
Legaat, 9
Leger des Heils, 157, 163, 546
Leiden, 19
Leipzig, 105
Lekkerbeetjes Gasthuis ~ zie Jacob en Anna Gasthuis
Leo X, Paus, 229
Leo, Keizer, 8, 12, 14
Leopold, 141
Leopold, Hendrik Helperi, 178
Lettinga, 171
Levie, B., 546
Levinck, Johan, 197
Lewe, Abel, 370
Lewe, Abel Coenders, 370
Lewe, Catharina Lucretia, 366, 370
Lewe, Clara Elisabeth, 442
Lewe, E., 92, 93, 94, 97, 105, 106
Lewe, E.J., 89, 90
Lewe, Egbert, 166
Lewe, Elste, 264
Lewe, Evert, 295
Lewe, Evert Joost (I 1677), 43, 289, 295
Lewe, Evert Joost (II 1706), 289, 295
Lewe, Evert Joost (III 1759), 289, 295
Lewe, Freule, 366
Lewe, Harmen, 264, 268
Lewe, Herman, 204, 273
Lewe, Hille, 294
Lewe, Johan, 293
Lewe, Lubbert, 254
Lewe, Odeken, 260, 264, 266, 268
Lewe, Reint, 370
Lewe, Susanna Elisabeth, 289, 290, 295
Lewe, Syerd, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268
Lewe, Wemele, 260, 264, 267, 268
Lewe, Wigbold, 264, 268
Lewe, Willemina, 370
Lex Rhodia de iactu, 278
Liefde tot God en onze Evennaasten ~ zie R.-K. Gem.
Liefdesgesticht ~ zie R.-K. Liefdesgesticht
Liefdezusters van Tilburg, 571
Lieftinck, Catharina, 411
Lieftinck, F., 127, 132
Liésart, Elisabeth, 379
Lijnbaan, 508
Lijsabeth, Vrouw van E. Schoeninck, 341, 345
Lijst van Instellingen van Weldadigheid, 118, 124, 146, 162, 595
Lill, Johanna Rebecca van, 359
Lille, 18
Limburg Stirum, O. Graaf van, 297
Linden, P.W.J.H. Cort van der, 355
Linge, E. van, Achitect, 520
Lingen, 386
Linhoff Stichting ~ zie Maria Elisabeth Linhoff Stichting
Linhoff, Familie, 590
Linhoff, Joseph Johannes August, 584, 585, 587, 588, 589, 590, 591
Linhoff, Maria Elisabeth, 589, 590
Lintel, Jan van, 422
Lippspringe (D), 481, 486
Lisabeth Luitjens Gasthuis ~ zie Jan Luitiens - of Jannes Baroldi Gasthuis
Lisebet, 309, 310, 311
Lisebeth, 302, 303, 312
Lit, Architect, 524, 542
Loci profani, 17
Loci religiosi, 17
Lodewijk Napoleon, 4, 93
Loge ‘l'union Méciniques’, 467
Lohman, 140, 142
Lohman, Burgemeester, 280
Lohman, Familie, 351, 482, 487, 489
Lohman, Hendrik, 166
Lohman, Hindrik (I 1673), 359
Lohman, Hindrik (II 1724), 350, 351, 359
Lohman, J., 125, 127
Lohman, J. Bothenius, 354, 355
Lohman, Johan, 350, 351, 352, 359, 490, 511, 513
Lohman, L. Bothenius, 349, 351, 352, 354
Lohman, L.B., 80, 87, 89
Lohman, Louis Bothenius (I 1738), 359, 490
Lohman, Louis Bothenius (II 1858), 380
Lohman, M.A. de Savornin, 351
Lohman, Meinard, 350, 351, 359
Lohman, R., 234, 351
Lohman, W.C. Bothenius, 351, 355
Lohman, W.H. de Savornin, 351
Lohman, Wytzius Hendrik, 90, 94, 350, 351, 359
Lokin, J.H.A., 2, 42
Longepée, Hanna Maria Alberda-, 439
Lontzen, Henricus, 320
Loon, E. van, 150, 155
Loon, J. van, 339
Loon, Jan van, 56, 57, 58, 59, 313, 325, 327, 328, 597
Loon, Ludolphus Augustus van, 56
Loon, Maria van, 56
Loon, Roline van, 56
Loon, Theresia van, 56
Loot, A., 127
Loot, Jacob Laurens, 539
Loot, Richard Albert Jacob, 536, 540
Lopende Diep, 197
Loppersum, 395, 525
Loppersum, Armen, 415
Loppersum, Proost te, 270
Lorgion, E.J. Diest, 132, 288
Losecaet, Helena Elisabeth, 329
Lottering, H., 169
Lowenstein, A., 85
Lubbers Stichting ~ zie Rikkers-Lubbers Stichting
Lubbers, Elizabeth Christine Maria Antoinette, 568
Lubbers, Theodorus, 371
Lubbert, 309, 311
Lubbert, Smit, 266
Lubberts, Jacob, 288
Lübeck, Heiligen-Geist-Hospital, 210
Ludeken Huis, 255, ~ zie Ludeken Jarges Gasthuis
Ludeken Jarges Gasthuis, 3, 23, 28, 29, 48, 251, 278, 302, 304, 332
Ludeken Jarges Gasthuis (beschrijving), 255
Ludewé Vinkshuis ~ zie Jufvrouw Pietronella's en Vrouwe Ludewé Vink's Huis
Ludgerus, R.-K. Stichting - ~ zie R.-K. Stichting Ludgerus
Ludolf, 31
Ludolphi, Richardina, 490
Luirts, Jan, 435
Luitien Jans, 303, 309, 311
Luitiens ~ zie Baroldi of Helda
Luitiens, Tie, 422
Lummetje Heinens, 433, 435
Luppen, Hendrik, 183
Lussinck, Albert, 300
Lussinck, Hindrick, 422
Lutgertien Hindriks, 426, 430
Luther, 18
Luthers Gasthuis ‘Juffer Margaretha’ ~ zie Juffer Margaretha Gasthuis
Lutjens, Aafien, 430
Lutkenieuwstraat, 336, 339, 393, 397
Lutringa Gasthuis, 108
Lutteken, H.S., 427
Luwina, Verpleeghuis Sint -, 565
Lybring, K., 451
Lyon, 18
Lysebeth, 347
Maartenshof, 157, 300, 444, 461, ~ zie R.-K. Armen- en Weeshuis
Maasbommel, 420
Maasdam, Van, 105
Maastricht, 96
Maatschappelijk Werk, Instellingen van, 161
Maatschappij van Welstand, 117
Magazijn, 200, 210, 211, 237
Maget, Jan, 321
Magistraat, 14, 42
Magnin, 24
Maire, 98, 101
Makkum, 264
Malingreij, R.J., 426
Maneil, M.A. van, 297
Manninga, Hermanna, 359
Manssen, J.C., 473
Marck, van der, 82
Maréchal, G., 15, 17
Marees van Swinderen, D.R. de, 180
Marees van Swinderen, Dirk Rudolph de, 536, 540
Marees van Swinderen, J.W.J. de, 125, 127, 521
Marees van Swinderen, R. de, 106
Marees van Swinderen, Reneke de, 443
Margaretha Gasthuis ~ zie Juffer Margaretha Gasthuis
Margaretha Theodori, 378
Margaretha van Parma, 20
Margaritha Hoendrix, 378
Margie Emmen Gasthuis, 3, 383, 384, 404, 405, 426
Margie Emmen Gasthuis (beschrijving), 360
Margie Emmen Gasthuis (gasthuisstamboom), 391
Maria, 248
Maria Elisabeth Linhoff Stichting, 2, 4, 157, 172, 173, 175, 483, 484, 593, 594
Maria Elisabeth Linhoff Stichting (beschrijving), 584
Maria ten Hoorn, 444, ~ zie R.-K. Armen- en Weeshuis
Maria van Hongarije, 18
Mariakerk ~ zie A-kerk
Mariapension, 444, 461, 569, ~ zie R.-K. Armen- en Weeshuis
Marie, Sint -, 22
Marie, Sint -, Officiaal van Utrecht, 25
Marissinck, Johan, 197, 205
Marissinghe, Johan, 197
Marissinghe, Johan Ulgher, 197
Marotte, Guilielmus, 432
Marretjen Clasens, 378
Marritje Tonnis, 430
Marssum, Popta Gasthuis, 210
Martianus, 9
Martinikerk, 24, 29, 46, 53, 80, 204, 205, 213, 214, 228, 257, 275, 287, 366, 400, 455
Martinikerk, Brood en Boter Huisje, 251
Martinikerk, Cureet, 24, 226, 275, 287
Martinikerk, Kerkhof, 246, 248, 250, 256, 257, 296, 297, 332, 400, 493
Martinikerk, Pastoor, 256
Martinikerk, Rector, 205, 207
Martinikerk, Senior, 256
Martinikerk, Toren, 33
Martinikerk, Voogden, 34, 36, 48, 95, 205
Martinikerk, Weem, 493
Martinus Gasthuis ~ zie Sint Martinus Gasthuis
Martinus, Pastoor van de parochie, 564, 566
Martinus-Cremers Stichting, 163, 164, ~ zie Sint Martinus Gasthuis, Groot Cremers Gasthuis of Klein Cremers Gasthuis
Martinuskerk, Pastoor, 427, 429
Martinuskerk, Stint -, 433
Martinusschool, Sint -, 533
Martjen Jacobs, 402
Mast, Margeretha ter, 425
Matthias Hoendrix, 378
Matthias, Hindrickje, 378
Maurissing, Folcker, 254
Mauritius, Johannes, 226
Maurits, 42
Mechelen, Hoge Raad, 20
Meekelen, 135
Meekeren, J.S. van, 543
Mees, Bernard Dorhout, 127, 521
Mees, Gregorius, 297
Meetje Eltjens, 378, 381
Meeuwerderweg, 502, 523
Megen, 420
Meijer, A.T. Schuitema, 308
Meijer, F.E., 468
Meijer, J.G., 127
Meijer, Jurjen, 362
Meijer, Sergeant, 362
Meijering, Dieneke Froukje Louise Alberda-, 439
Meijknecht, Anna Maria, 384, 392
Meijknecht, Catharina Maria, 384, 392
Meijknecht, Gerhardus Janus, 394, 395, 401
Meijknecht, Harm, 386
Meijknecht, Harm Jan, 386
Meijknecht, Johanna Cornelia, 384, 386, 392
Meijknecht, Johanna Helena, 384, 392
Meijknecht, Nicolaas, 384, 386, 392
Meijknecht, Reinera Maria, 392, 435
Meisjes, Afdeling Groningen van de Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der jonge, 546
Meisjes, Duitse, 165
Meisjes, Franse kostschool voor -, 469
Meisjes, Gesticht voor pleegzusters en toevluchtsoord voor -, Rotterdam, 518
Meisjes, Gesticht voor pleegzusters en toevluchtsoord voor verwaarloosde -, 147
Menalda, G., 573
Mengerink, 171
Menke, C.J., 576, 577, 578
Menno Simonshuis, 157, 496, ~ zie Doopgezind Gasthuis
Menno Simonshuis, Haren, 503
Menno Simonshuis, Stichting ~ zie Menno Simonshuis
Menno tho Nanzum, 197
Mennonieten ~ zie Doopsgezinde Gem.
Menolda Convent, 222, 226
Menolts, Anna, 391
Mensens, Egbertus, 418, 424
Mensens, Hermanus, 424
Mensens, Maria, 424, 425
Mensi, 311
Mensinck, Teuntien, 364
Meppen, 386
Mepsche, Allegonda de, 294
Mepsche, Cornelia de, 262, 268
Mepsche, De, Rentmeester, 282
Mepsche, Evert de, 293
Mepsche, Familie De, 129, 262, 264
Mepsche, Gerhard de, 262, 268
Mepsche, Hidde de, 261, 262, 268
Mepsche, Johan de (I), 264, 268
Mepsche, Johan de (II), 268
Mepsche, Johan de (III), 268
Mepsche, Johan de (IV), 268
Mepsche, Johan de (V 1658), 268
Mepsche, Johanna de (I), 260, 268
Mepsche, Johanna de (II 1690), 262, 268
Mepsche, Rembt de (I), 268
Mepsche, Rembt de (II), 261, 262, 268
Mepsche, Rembt de (III 1669) (Rempt), 262, 268
Mepsche, Roloff de, 260, 267, 268
Mepsche, Rudolf de, 268
Mepsche, Sibrandina de, 262, 268
Mepschen Gasthuis, 2, 3, 30, 35, 50, 55, 56, 64, 71, 86, 101, 104, 107, 108, 123, 126, 127, 129, 132, 142, 156, 163, 164, 167, 169, 172, 173, 175, 183, 189, 269, 298, 332, 352
Mepschen Gasthuis (beschrijving), 260
Mepschen Gasthuis (gasthuisstamboom), 268
Mesdag, Gillen, 498, 504, 525
Mesiwath Nefesch, 546, 547
Mestringh, Jan, 418
Metelen Gasthuis, Jan Geerts - ~ zie Scheunings Gasthuis
Metelen, Gesina, 391
Metelen, Hebelia Alegonda, 403, 404, 408, 411
Metelen, Hindrik Geerts, 391
Metelen, Jan Geerts, 342
Metelens, Sibrant, 246
Metman, L., 100
Metslawier, 188
Metz, G.I.F., 492
Meurs, Harmanna Maria, 490
Meurs, J.A., 80, 81
Meuse-Inférieure, 96, 99
Meyknecht, Catharina Maria, 411
Meyknecht, Nicolaas, 391
Meyma, Ave, 264, 268
Meyma, Lolof, 264
Michael, Sint -, 18
Michels, Wessel, 451
Michiel, Sint -, 23, 206
Middelbert, 233
Middelburg, Godshuizen, 118
Middelstum, Armen, 415
Middelstum, Heer van, 234
Midden Gasthuis, 2, 157, 163, 169, 213, 453, 455, 529, 530, 593, 594
Midden Gasthuis (beschrijving), 507
Middernacht Zendings Vereeniging, Nederlandsche -, 546
Miedema, 557
Militair Commissaris, 586
Minderbroeders, 226
Minister van Binnenlandse Zaken, 93, 96, 106, 108, 109, 119, 122, 134, 280, 285, 319, 559
Minister van Buitenlandse Zaken, 93
Minister van Financiën, 103, 397
Minister van Justitie, 511, 539
Minister van Sociale Zaken, 456
Minister voor de zaken van Hervormde Eeredienst, 214
Ministerie C.R.M, 397
Minne, J.J. van der, 588, 594
Minnebroeders, 64
Minores, 235
Missie, Opleidingscentra voor zending of, 161
Modderman, Anna Hermanna, 443
Modderman, Antonius, 443
Modderman, Edzardina Johanna, 443
Modderman, S.M.S., 128, 140, 142, 150, 152, 153, 154, 155, 168, 499
Modderman, Sebastiaan Matheus Sigmund, 443
Modderman, T., 80
Moderalisten, 83
Moeder Cornelie Gasthuis, 157, 164, 445
Moeder Cornelie Gasthuis (beschrijving), 533
Moeshuis, Aaltje, 366
Moeskersgang, 224, 393, 395
Moesstraat, 564, 565, 569
Molencamp, Annegje Everts, 437
Molendijk, 171
Molendrift, 509, 529
Moltemaker, Henric, 258
Moltemakers Gasthuis, 224, ~ zie Armen Convent
Moltmaker, Barelt Jansen, 223, 224
Monchy, De, 141
Monninck, Johan, 55, 297
Monningh, M.J., 452
Mons, 18
Montpellier, Guy de, 200, 203
Montpellier, Heilige Geest Orde, 200, 203
Montpellier, Heiligen Geest Gasthuis, 202
Moses, 309
Mosselman, B.C.J., 178, 535
Moulin, Carel du, 313
Mulder, 171
Mulder, Imke, 183
Muller Hzn, S., 37
Muller, Carolus Antonius Josephus, 566
Muller, Clementia Clara Henrica, 565
Muller, Clementia S.M.M., 565
Muller, Egbert, 422
Muller, Henri, 565
Muller, J., 468
Muller, Johan Heinrich, 465, 466, 467, 468, 475
Muller, Margaretha, 468
Muller, Rudolph IJsbrand, Notaris, 127, 486, 510
Mullerus, Rudolphus, 424
Municipaliteit, 81, 84, 86, 87, 90
Municipaliteit en Kiezers, 508
Municipaliteit, Provisionele -, 80, 81, 396
Munnekeholm, 314, 315, 320, 321
Munning, Jan, 297
Munning, Johan, 351
Münster, 25, 26, 30
Münster, Bisschop, 215, 232, 277
Münster, Diocees, 231, 242, 270, 272
Munster, H.J. van, 492
Munster’, Herberg ‘De Oude Stad -, 303
Munsterman, J., 384, 392
Munsterman-Ernsthuis, 386
Munsterstraatje, 303
Muntinge, Burgemeester, 258, 302
Muntingh, Claes, 67, 68
Muntingh, T., 343
Muntinghe, Willem, 451
Museum van Oudheden, 348, 579
Musse, Schwienna Elbrecht, 576
Mutua Fides, 584
Muurstraat, 420, 587
Muyden, Sara Sophia van, 443
N.V. de Vereniging van Voerwerken aan de Noorder en Zuiderhaven gevestigd te Groningen, 421
Naar Buiten, 546
Nagel, Geertruid, 294
Naminck, Johannes, 202, 209, 245, 248
Nannens, Anna Maria, 361, 384, 391
Nannens, Henricus, 391
Nannens, Theodorus, 391
Nanninga, G., 396
Nap, L. van der, 493
Napoléon, 93, 105
Napoleon, Lodewijk, 32
Nassau's, 42
Nationale Vergadering, 82, 83, 85, 86, 87
Ned. Herv. Kerk, 6, 79, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 176, 178, 179, 280, 290, 291, 474, 477, 556
Ned. Herv. Kerk, Algemene Synode, 165, 454
Ned. Herv. Kerk, Classicaal Bestuur, 165
Ned. Herv. Kerk, Moderamen, 188
Ned. Herv. Kerk, Provinciaal College van Toezicht, 482
Ned. Herv. Kerk, Provinciale Kerksynode, 474
Ned. Herv. Kerk, Reglement voor de Diaconiën, 454
Ned. Isrl. Gem., 150, 153, 177, 542, 543, 546, 547, 557
Ned. Isrl. Gem., Armbestuur, 146, 542, 543, 544, 545
Ned. Isrl. Gem., Diaconie, 124, 518, 539
Ned. Isrl. Gem., Gasthuis ~ zie Beth Zekenim
Ned. Isrl. Gem., Gnozer-Dallim, 146, 546, 547
Ned. Isrl. Gem., Halboschas Aroemim, 546, 547
Ned. Isrl. Gem., Kerkeraad, 542, 544
Ned. Isrl. Gem., Lebinjan Beth Zekenim, 542, 543, 550
Ned. Isrl. Gem., Mesiwath Nefesch, 546, 547
Ned. Isrl. Gem., Saädath Joledoth, 546, 547
Ned. Isrl. Gem., Teschuath Jisraël, Diaconie, 124
Nedergericht, 45, 88, 338, 394, 395
Nederlands Leger des Heils, Stichting - ~ zie Leger des Heils
Nederlands(ch)(e) Israëlitisch(e) ~ zie Ned. Isrl.
Nederlands(ch)(e)/Nederduits(ch)e Hervormde Gem(eente) ~ zie Herv. Gem. of Geref. Gem
Nederlandsche Bank, 590
Nederlandsche Beheersinstituut, 586, 587
Nederlandse ‘Stichting Hervormde Diaconale Tehuizen’ ~ zie Diaconale Tehuizen
Neerbosch, Weeshuis of Inrichting tot opname en opvoeding van arme of verwaarloosde wezen, 519
Neurenberg, 18
Nevekens, Stijne, 209
Nicolaas IV, 18
Nicolai à Wichma, Anna Thereza, 391
Nicolai à Wichma, Cornelia Johanna, 391
Nicolai à Wichma, Gesina, 391
Nicolai à Wichma, Helena Maria, 391
Nicolai à Wichma, Jacobus Willebrordus, 391
Nicolai à Wichma, Johannes Cornelius, 391
Nicolai à Wichma, Petrus, 391
Nicolai à Wichma, Petrus Comerius, 391
Nicolai à Wichma, Theodorus, 391
Nicolai Cremers, Johannes Franciscus, 351, 387, 405, 412
Nicolai Gasthuis ~ zie Margie Emmen Gasthuis of Latteringe Gasthuis
Nicolai, Cornelia Johanna, 361, 362, 405, 411, 426
Nicolai, Jacobus Willebrordus, 361, 384
Nicolai, Theodorus, 361, 384, 391
Nicolaikerkhof, Appingedam, 63
Niehoofster Uiterdijk, 418
Niehove, 263
Niekerk, 232
Niemeijer, Meindert Jan, 539
Niemeyer, 431
Nienhuis-Visser, Helena, 182
Nienoort, Heer van, 222, 223
Nierop, A.S. van, 137
Niesien Egberts, 422
Nieuwe Boteringestraat, 97, 364, 496, 524, 526
Nieuwe Kerkhof, 364
Nieuwe Kijk in 't Jat, 348
Nieuwe Raad, 28
Nieuwe Toren van Babel, Herberg, 383
Nieuwe Weg, 509
Nieuwenhuis, Domela, 171
Nieuwjaarsvloed 1720, 278
Nieuwsblad van het Noorden, 585
Nieuwstad, 203, 207, 208, 211
Nieuwstraat, 345
Nievelt, Jasper Hendrik van Zuylen van, 289, 295
Nievelt, Susanna Elisabeth van Zuylen van, geb. Lewe, 289, 290
Niezijl, 337
Nije straat, 341
Nijestee, Woningcorporatie, 594
Nijeveen, Arnold van, 329
Nijeveen, Arnoldus van, 329
Nijeveen, Bouwina van, 57, 58, 59, 60, 325, 326, 327, 328
Nijeveen, Helena Elizabeth van, 326, 329
Nijeveen, Hendrick van, 326, 329
Nijeveen, Henrica van, 329
Nijeveen, Hermanna Lamina van, 326
Nijeveen, Hermanna Maria van, 329
Nijeveen, Hugo van, 329, 333, 389, 390
Nijeveen, Johanna Lamina van, 329
Nijeveen, Lubbina Maria van, 326
Nijeveen, Pieter van, 56, 57, 324, 325, 327, 329
Nijeveen, Wija van, 326
Nijmegen, Julianaoord, 456
Nijmegen, Weeshuis of Inrichting tot opname en opvoeding van arme of verwaarloosde wezen, 519
Nijvel, 229
Nising, Roelfyn Arents, 312
Nispen tot Sevenaer, Isabelle Louise Marie van, 414
Nitrick, Johan, 236
Nitring, Harmen, 395
Noodt, Everdina Johanna, 381
Noorddijk, 233, 234
Noordelijke Stichting Voorzieningen Geestelijk Gehandicapten, 501
Noorder begraafplaats, 522
Noorder en Zuiderhaven gevestigd te Groningen, N.V. de Vereniging van Voerwerken aan de -, 421
Noorderbinnensingel, 301, 444, 535
Noorderbuitensingel, 474
Noorderes, 197
Noorderhaven, 431, 488, 489, 517, 519
Noorderhaven, Krankzinnigengesticht, 286
Noorderkerk, C.A. Geref. Gem., 477
Noorderlicht, 538
Noordhoff, A., 555
Noordhoff, J., 169
Noordhoff, P., 127, 555
Noord-holland, 37
Noordlaren, 22, 23
Noordrijn Westfalen, 481
Noordwolde, Boterpacht, 263
Noordwolde, Woldijk, 281
Norden, Ewe van, 209
Nosocomium, 8, 201
Nosodochium, 8
NSB, 585, 586
Nuiver, Jan, 536, 540
Numan, Catharina Cornelia Star, 443
Nutsspaarbank, 346
Nyhuis, G., Architect, 530
Obbens, Debora, 313, 435
Observanten, 235
Odd Fellows, 546
Œconomus, 10, 12, 14, 202
Offerhaus W(illem Augustein)zn, Joh(annes) (1864), Notaris, 343, 344
Offerhaus, Edo Johannes (1903), 586, 594
Offerhaus, Willem Augustijn (1897), Notaris, 502, 503
Officiaal, 25, 37
Officiaal van Friesland, 25, 30, 231, 232, 242, 270, 272
Officiaal van Utrecht, 25
Officier van Justitie, 284
Oldambt, 338
Oldambten, 35, 45, 46, 50, 82, 91
Oldambtster Landrecht, 45, 53, 62, 283
Oldambtster Nedergericht, 88
Olde Convent, 197
Oldehove, 242
Oldekerk, 232
Oldenburg, 393, 399
Oldenburg, Hertogdom, 466
Oldenhuis, F.T., 160, 161
Oldenzijl, 56
Oligarchie, 43
Olivier, N., 100
Olst, Arent van, 339
Olst, B. van, 85
Olst, Van, 82
Olthof, Afijn ~ zie Wil(t)soor
Olthof, Gerrit, 437
Olthof, Jan, 436, 437, 438, 440
Olthof, Luitjen, 437
Olthoff, Grietje, 279, 280
Olthof's Gasthuis ~ zie Vrouw Wilsoor's of Afijn Olthof's Gasthuis
OM, 156, 160, 162
Ommelanden, 19, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 62, 68, 82, 231, 266, 364
Ommelander Courant, 79, 80, 81, 96, 97, 98, 103
Ommelander Landrecht, 33, 34, 44, 45, 52, 62, 67
Ommelander rechters, 198
Ommelanderkas, 215
Ommen, Tjerk van, 268
Ompteda, Anna, 268
Ompteda, Evertje, 293
Onderdendam, 56
Onderprefect, 96, 97, 102, 105, 107
Ongeneeslijke zieken, Huis voor -, 8
Ontwerp-stadboek ~ zie Stadboek, Ontwerp -
Onverwachte Courier, De, 85
Onze Lieve Vrouwe Behoudenis der Kranken, 146, 147
Oomkens Jzn, J., 457
Oomkens, Jan, 344
Oorsinga, Elisabeth Ariana, 396
Oorsinga, Maria, 362
Oorsprong oppervoogdij, 1
Oort, Gerrit van, 284
Oortsema, J., 451
Oorzema, J.R., 80
Oostbroek, L. van, 80
Oosterbaan, Daniel, 418, 424
Oosterbaan, Egbertus Clasen, 416, 424
Oosterbaan, Juliana, 424
Oosterbeek, 157
Ooster-kluft ~ zie Kluft, Ooster -
Oosternieland, 56, 373
Oosterpoort, 232, 275, 276, 277, 281, 282, 287
Oosterpoorten Gasthuis ~ zie Anthony Gasthuis
Oosterstraat, 266, 296, 345, 469, 571
Oosterwarf, 43, 299
Oosterweer, Egbertus, 383
Oosterweg, 529
Oostfriesland, 93, 96
Oostinchs, Greetien, 383
Ooststellingwerf, 22
Openbaar Ministerie ~ zie OM
Openbare ambten, 166
Openbare school, 169
Opleidingscentra voor zending of missie, 161
Oppenheim, J., 110, 111, 112, 123
Oppervoogdij, 6, 7, 190, 280, 318
Oranje, Willem van, 276
Orphanotrophium, 8
Orrock, Bartha van, 268
Orville, Johannes d', 426
Ossenmarkt, 277
Ottinga, P., 86, 88
Otto II, Bisschop, 25
Otto, Deken, 23
Oud Raad, 27, 28
Oud, P.J., 110, 111, 123, 162
Oude Bosch, 509
Oude Boteringestraat, 97, 336
Oude Ebbingestraat, 327, 339, 450, 451, 453, 579
Oude Kijk in 't Jat, 222, 251, 260, 288, 433, 463, 561, 584
Oude Lieden Gesticht ~ zie Beth Zekenim
Oude Mannenhuis (gerontocomium), 8
Oude Raad, 46
Oudeman, A., 123, 128, 129, 130, 201
Outs, L.D., 543
Outs-de Lange, M., 543
Overcharitaet, 19
Overijssel, 80, 83, 89
Oving, H.E., 127, 132, 214
Oxwerd, 337
Oye, Schimmelpenninck van der, Minister van Binl. Zkn., 285
Paarlberg, Antje, 442
Pacificatie van Gent, 21
Pakhuis Hesperie, 475
Palestina, 547
Pandochium, 8
Panhuys, François Willem Peter Marie van, 443
Panhuys, U.W.F. van, 327, 330
Panhuys, Van, 98, 101
Papenpoortje, 314
Paping, Cornelia, 391
Papinge, Winand, 226
Paradijs, 362
Paramonarium, 8
Parijs, 96
Parma, Margaretha van, 20
Parochie, 22
Parochie - ~ zie R.-K. Gem. -
Pars, Harm Derks, 358
Pars, Neessien Dercks, 358
Passantenhuis Assen ~ zie Rikkers-Lubbers Stichting
Passificatie van Gent, 277
Pastoor, 22, 61
Pastoorshof, 296
Paterswolde, Hoofdweg, 584, 590
Pathuijs, Jacobus, 338
Pathuis Cremers, Gellius Franciscus Maria, 414, 427
Pathuis, A., 342, 366
Pathuis, Gellius Johannes, 384
Pathuis, Gellius Josephus, 361, 384, 392
Pathuis, Gerlacus, 392
Pathuis, Hermannus Josephus, 386, 392
Pathuis, Johanna Cornelia, 362, 392, 404, 411, 413, 427, 428, 429
Pathuis, Wilhelmina Cornelia, 392
Patrimonium, Woningbouwvereniging, 531, 562
Patrimonium, woningstichting, 290
Patrottische Sociëteit, 88
Pauls, Jan, 339
Paus, 28
Pauselijke Internuntius, 114
Pausgang, 362, 404, 405, 406, 426, 427, 444
Pauwel Thomas, 399
Pauwel, Prior, 234
Pauwels, Luwina, 313
Peer, A. van, 80
Peerlkamp, Petrus Praeceptor, 362
Peisel, Anny Maria, 490
Peize, 363
Pélerin, Henriette Louise, 379
Pelgrimshuis, 8
Pels, Marie, 565
Pels, Raadsheer, 324
Pelster(straten) Gasthuis ~ zie Heiligen Geest Gasthuis
Pelsterstraat, 200, 202, 211, 289, 467, 508
Pensioenfonds voor bedienden van Boekverkoopers, Boek- en Steendrukkers, Boekbinders en aanverwante vakken, 554
Pensioenfonds voor bedienden van Boekverkoopers, Boek- en Steendrukkers, Boekbinders en aanverwante vakken, Zieken- en -, 555
Pensioenfonds, Typografen-, 554, 555
Pensioenfondsen, 1, 156
Pensionaris, 45
Peper(straten) Gasthuis ~ zie Geertruids Gasthuis
Peperstraat, 228, 237, 241, 243, 283, 571
Persona, 24, 25, 26, 257, 287
Pesthuis, Burger-, Anthony Gasthuis, 282
Peter Barelts, 303
Peter Folkers, 71
Peter Hindrix, 431
Peter Luitiens, 303
Peter Luitiens Barelts of Baroldi, 312
Peter Reiners, 207
Peters, Anne(yn), 337, 338
Peters, Engelina Geertruida Anna Alberda-, 439
Petit de Beauverger, 98
Petri, Albertus, 234
Petrus Campersingel, 554
Petrus Cornelius, 299
Petrus Gerhardi, 282
Petrus Isbrands, 349, 358
Pheiffer, P.H., 127
Philacterion, 117
Philips II, 20, 193
Piccardt Wieringa, Pieter Hendrik van Couters, 347
Piccardt, Egberta Louisa, 379
Piccardt, Margaretha Fossea, 381
Pieters, Jacob, 435
Pietronella Gasthuis ~ zie Jufvrouw Pietronella's en Vrouwe Ludewé Vink's Huis
Pijnacker Hordijk, A., Notaris, 594
Pik, D.T., Notaris, 484
Pinto, A. de, 100
Pinto, De, 6
Plaisance, Hertoch van, 98
Plan van Constitutie voor Stad en Lande 1798, 82
Plan van oproeping alsmede voorschriften voor de regering der stad, 84
Pleegzusters en toevluchtsoord voor meisjes, Gesticht voor -, Rotterdam, 518
Pleegzusters en toevluchtsoord voor verwaarloosde kinderen, Gesticht voor -, 124
Pleegzusters en toevluchtsoord voor verwaarloosde meisjes, Gesticht voor -, 147
Pleij, Thomas, 223
Pluimersgang, 303, 305
Pluims, Weduwe, 361
Poder, Otto, 226
Poelman, Anna Hendrika, 397
Poelman, J., 80
Poincten en Articulen, waarnaar de Regeering der stad Groningen provisioneel zal waargenomen worden, 84
Politie, Agent van, 284
Politie, Commissaris van, 284
Politiebureau, 397
Poll, Elisabeth Eugénie van de, 380
Poll, Sara Maria Johanna van de, 443
Pool, Café-restaurant De -, 366, 585
Popkes, Jan, 62
Poppenhuizen, Anna Maria van, 268
Poppinga, Jeltje, 442
Post, E., 85, 87
Post, Harm Cornelis, 366, 370
Post, J., 127, 141
Post, R.R., 36
Postkantoor, 407
Pot, Hindrik, 343
Pot, Van der, 171
Potens, Johannes, 222, 226
Potgeters, Berent, 251
Pothoff, 450
Pothoff, H., 452
Pothoven, Willem Johannes, 576, 580, 581
Pott, P.M., 585, 591
Pottebakkersrijge, 466
Potter, Herman, 267
Pouwel, Geestelijke, 311
Praters, Aeltijen, 334
Predikantengoederen, 213, 215, 257, 258, 271, 275, 282, 314, 315, 316
Predikantenhuis, 296
Predikheren, 309
Prefect, 23, 25, 26, 27, 31, 96, 97, 102, 103, 105, 107
Prefectus praetorio oriente, 8
Prelman-Venema, F., 475
Priester, 23
Princen straten Gasthuis, ~ zie Scheunings Gasthuis
Prins van Oranje, 42, 105
Prinsenstal, 436
Prinsenstraat, 341, 345
Pro Excolendo Iure Patrio, 32
Procureur, 45, 94
Prof. Heymans Stichting, 157
Proost, 22
Protestanten, 150, 164, 179, 482, 511, 512, 530, 577, 580, 581
Protestants Christelijk Verpleeghuis, Stichting - ~ zie Bethesda
Prov. cie. tot oprichting Krankzinnigengesticht, 223
Proveniers, 210
Proveniers-huizen, 130
Provinciaal - Stads - en Academisch Ziekenhuis ~ zie Algemeen Provinciaal - Stads - en Academisch Ziekenhuis te Groningen
Provinciaal College van Toezicht, 482
Provinciaal Reglement op het Armbestuur 1832, 124
Provinciale Groninger Brandwaarborg Maatschappij, 523, 527
Provinciale Rekenkamer, 166
Provinciale Staten, 106
Provincie, 35
Provincie, Stadhouder, 13
Provisionele Municipaliteit, 80, 81
Provisionele Representanten, 82
Provisor, 28, 29
Ptochium, 8, 201
Ptochodochium, 8
Ptochotrophium, 8
Putter, Margareta de, 297
Quarles van Ufford, 157
Quintus, 149, 318
Quintus, Aleida Sibilla Sara, 380, 442
Quintus, J.D., 90, 91, 94, 98, 106, 263, 524, 527
Quintus, J.J., Notaris, 290, 596
Quintus, J.W., 289, 462, 488
Quintus, Jan, 442
Quintus, Justus Dato, 442
Quintus, Notaris, 327
Quintus, Onno Joost, 442
Quintus, R.A., 214, 469, 492, 498, 518, 519, 520, 522, 523
Quintus, W.J., 127, 339, 367
Quintus, Willem Jan, 442
Quirinius, Johan, 383
R.-K. Armbestuur, 146, 164, 406, 409, 427, 428, 445, 446, 461, 463, 492, 533, 569, 571, 586
R-.K. Armbezorgers, 444
R.-K. Armbezorgers, 256
R.-K. Armen- en Weeshuis, 108, 124, 146, 157, 433
R.-K. Armen- en Weeshuis (beschrijving), 444
R.-K. Gasthuis ~ zie Roomse Gasthuis
R.-K. Gem. (als verzamelnaam)
R.-K. Gem., 3, 80, 88, 114, 130, 146, 147, 150, 153, 155, 164, 177, 236, 238, 303, 323, 325, 338, 339, 349, 383, 415, 428, 444, 447, 461, 491, 493, 494, 569, 584, 590
R.-K. Gem., Armbestuur ~ zie R.-K. Armbestuur
R.-K. Gem., Armen, 337, 338, 363, 415, 422
R.-K. Gem., Armenhuis ~ zie R.-K. Armen- en Weeshuis
R.-K. Gem., Armenkas, 432, 434
R.-K. Gem., Armenzorg, 451
R.-K. Gem., Augustijnen, 339
R.-K. Gem., Begraafplaats, 591
R.-K. Gem., Bejaardencentrum Haren, 570
R.-K. Gem., Bewaarschool, 449
R.-K. Gem., Bijzondere raad der vereeniging van den H. Vincentius à Paulo, 146
R.-K. Gem., Centraal Armbestuur, 163, 461
R.-K. Gem., Clerus, 404
R.-K. Gem., College van Administratoren, 445, 448
R.-K. Gem., College van Diakenen, 445
R.-K. Gem., College van Voogden Armenhuis, 445, 446, 447, 448, 449
R.-K. Gem., Conferentie van den H. Josef der vereeniging van den H. Vincentius à Paulo, 146
R.-K. Gem., Conferentie van den H. Martinus der vereeniging van den H. Vincentiu à Paulo, 146
R.-K. Gem., Diaconie, 124, 386, 387, 433, 445, 518, 519, 539
R.-K. Gem., Ebbingepoort ~ zie Ebbingepoort
R.-K. Gem., Elisabeth-vereniging, 568
R.-K. Gem., Gasthuis ~ zie R.-K. Armen- en Weeshuis
R.-K. Gem., Gezamenlijke Collegiën Armenstaat, 445, 446, 448
R.-K. Gem., Jezuïeten, 339
R.-K. Gem., Jongenshuis, 533
R.-K. Gem., Kerk bij der Aa, 432
R.-K. Gem., Kerk Carolieweg, 432
R.-K. Gem., Kerkbestuur, 448
R.-K. Gem., Klooster (Moesstraat), 565
R.-K. Gem., Liefde tot God en onze Evennaasten, 147, 491, 493
R.-K. Gem., Liefdesgesticht ~ zie R.-K. Liefdesgesticht
R.-K. Gem., Ludgerus, Stichting - ~ zie R.-K. Stichting Ludgerus
R.-K. Gem., Maria ten Hoorn ~ zie Maria ten Hoorn
R.-K. Gem., Mariapension ~ zie Mariapension
R.-K. Gem., Niet parochiale instelling van liefdadigheid, 405, 409
R.-K. Gem., Orde geestelijken, 404
R.-K. Gem., Parochie Sint Franciscus, 568
R.-K. Gem., Parochie Sint Jozef, 492, 568, 570, 571, 572
R.-K. Gem., Parochie Sint Martinus, 406, 409, 492, 568
R.-K. Gem., School, 533
R.-K. Gem., Sint Jozef kerk, 568
R.-K. Gem., Statie aan de Carolieweg, 325, 432
R.-K. Gem., Stichting tot exploitatie van bejaarden-centra ‘Ludgerus’ ~ zie R.-K. Stichting Ludgerus
R.-K. Gem., Stichting Verzorgings- en Verpleeghuis ‘Maartenshof’ ~ zie Maartenshof
R.-K. Gem., Verpleeghuis Haren, 570
R.-K. Gem., Weeshuis ~ zie R.-K. Armen- en Weeshuis
R.-K. Gem., Ziekenhuis, 245
R.-K. Gem., Zusters Franciscanessen, 565
R-.K. Gem., Zusters van de H. Familie aan de Moesstraat, 569
R.-K. Kerk, 41, 114, 152, 157, 161, 179
R.-K. Kerk, Aartsbisschop, 428
R.-K. Liefdesgesticht, 169, 387, 427, 444, 533, 534, 566, 569, 586, ~ zie R.-K. Armen- en Weeshuis
R.-K. Liefdesgesticht, Commissie van beheer, 445, 446, 448
R.-K. Stichting Ludgerus, 157, 444, 539
R.-K. Vacantiehuis Schiermonnikoog, Stichting -, 546
R.-K. Wees- en Armenhuis, Hoorn, 119, 122
Raad, 50, 65, 69
Raad van Beroep, 439
Raad van State, 130, 133, 134, 135, 278, 279
Raad voor het Rechtsherstel, 586
Raadkamer, 81
Raadsdienaar in het pand, 339
Raadsheer, 27, 42, 43
Raadspensionaris, 92
Raamstraat, 509, 529
Radebinnensingel, 493, 584
Rademarkt, 275
Raden, 90, 97, 105
Raemaker, Wed. Niemeyer, 431
Raken, F.J., 339
Rambonnet, F., 462
Rambouillet, 96
Randolphus, 243
Ranitz, Anna Hermanna Maria de, 443
Ranitz, Anna Margaretha Jacoba de, 443
Ranitz, Cornelis de, 443
Ranitz, De, Notaris, 327
Ranitz, Familie De, 438
Ranitz, Herman de, 443
Ranitz, Johanna Catharina de, 443
Ranitz, S.M.S. de (III), 374, 375
Ranitz, Sebastiaan Mattheus Sigmund de (I 1757), 443
Ranitz, Sebastiaan Mattheus Sigmund de (II 1804), 443
Ranitz, Willemina Elisabeth, 443
Raniz, Edzardina Johanna de, 443
Raniz, Johan Hendrik de, 443
Rechtbank, 91, 96, 97, 156, 161, 162
Rechte Jat, 223
Rechten van den Mensch en van den Burger van 31 januari 1795, Publicatie, betreffende de erkentenis en Verklaaring der -, 83
Rechter, 61, 62, 91
Rechtspersonen, 155
Rechtzinnigen, 167, 171, 529
Redeker, 171, 282
Reductie, 41, 42, 45, 50
Reenen, Van, 115, 119
Reformatie, 19
Refugium Aduard, 314
Register Feith, 431
Reglement Reformatoir van 27 nov 1749, 43, 339
Reglement van de Nationale Vergadering van 30 december 1795, 82
Reglement van Regering voor de Gemeente der Stad Groningen, 91
Reglement voor de regering der stad 1815, 107
Reglement voor het bestuur der stad 1824, 107
Reglement voor het bestuur der stad 1828, 121
Reiderland, 97
Reiger, 152, 155
Reinders, C., 85, 87
Reinders, Grietien, 422
Reinders, Johanna, 313
Reiners, Peter, 207
Reinink, 171
Reinink, J., 185
Reintjes, Grietje, 378
Reisiger, J., 88
Reitdiep, 26
Reitland, Bedum, 384
Reitsma, 132
Reitsma, A.T., 452
Reiziger, J., 86
Reker, K., Architect, 530
Religieuze orden, 161
Rem. Geref. Gem., 149, 150, 153, 164, 179, 307, 344, 346, 535, 536, 537, 539, 540
Rem. Geref. Gem., Algemeen Kollektanten Gezelschap, 344, 346, 536, 537, 538, 539, 540, 541
Rem. Geref. Gem., Alida Maria Brandts-fonds, 345, 538
Rem. Geref. Gem., De Helpende Hand, 539
Rem. Geref. Gem., Diaconie, 538, 539
Rem. Geref. Gem., Dienstdoende Kollektanten Gezelschap, 536
Rem. Geref. Gem., Elisabethfonds, 538, 539
Rem. Geref. Gem., Gasthuis ~ zie Remonstrants Gasthuis
Rem. Geref. Gem., Gasthuis- en Ondersteuningsfonds, 536, 537, 539, 540
Rem. Geref. Gem., Instelling tot Verpleging in het Huisgezin van Wezen, 539
Rem. Geref. Gem., J.D. van Houtenfonds, 157, 537, 538, 539
Rem. Geref. Gem., Kerkbestuur, 535, 536, 537
Rem. Geref. Gem., Kerkeraad, 164, 344, 346, 539
Rem. Geref. Gem., Noorderlicht, 538
Rem. Geref. Gem., Stichting Remonstrants Rusthuis, 538
Remkes, Ebeltien, 67
Remonstrants Gasthuis, 4, 157, 163, 164, 345, 346, 455, 559
Remonstrants Gasthuis (beschrijving), 535
Remonstrants(ch)(e) Gereformeerd(e) ~ zie Rem. Geref.
Remonstrantse Broederschap, 535, ~ zie Rem. Geref. Gem.
Rengers van ten Post, Johan, 252
Rengers, D.G., 89
Rengers, Dytmer, 248, 266
Rengers, Edzard, 44, 227, 376
Rengers, Elisabeth, 364, 370
Rengers, Elisabeth Sophia, 442
Rengers, Genoveva Maria, 379
Rengers, Johan, 44
Rengers, Osebrand, 370
Rengers, Osebrand Johan, 364, 370
Rengers, Unico, 370
Rennenberg, Graaf, 277
Rente, Tiërcering van de -, 103
Representanten, Provisionele -, 80, 82
Republiek, 41
Reuwer Haikens, 185
RHBS, 355
Rheden van Swinderen, O. de, 297
Rhoer, Jacobus de, 27, 28, 32, 33, 34
Richter, 50
Ridders Gasthuis, 30, 251, 493
Ridders Gasthuis (beschrijving), 298
Ridders, Juliana, 383
Rijckevorsel, Anna Ludovica Maria Huberta van, 464
Rijckevorsel, Maria Jacoba Huberta van, 464
Rijksstraatweg, 456
Rijksuniversiteit Groningen, 484
Rijn, H. van der, 545
Rijn, J.H. van der, 542
Rijn, van der, 543
Rijn-Cohen, F. van der, 543
Rijssel, 18, 436
Rijwielfabriek Fongers, 576
Rikkers, C., 493
Rikkers, Henricus Josephus, 568
Rikkers, J.T.C., 127
Rikkers-Lubbers Stichting, 446
Rikkers-Lubbers Stichting (beschrijving), 568
Ring, 87
Ring, Rudolph van, 56
Ringe, Jan van, 56
Rinsema, F., 169, 367
Ripperda, Anna Elisabeth, 370
Ripperda, Asinga, 293
Ripperda, Elisabet, 293
Ripperda, Frans Willem, 304
Ripperda, Hero Maurits, 370
Ripperdahuis, 355, 388, 439, 512, 578, 579, 588, 593
Ripperdalaan, 593
Rispens, Ambrosius, 430
Rispens, Cornelia Aldegondis, 430
Rispens, Familie, 427
Rispens, Gerardus, 426, 430
Rispens, Ida, 430
Rispens, Johannes, 430
Rispens, Lucretia, 426, 427, 430
Rispens, Petrus Johannes, 430
Rispens, Sibold (I), 426, 430
Rispens, Sibold (II 1711), 426, 427, 430
Ritzema, Geert, Notaris, 585, 587, 589, 591
RKZ, 245
Robers, Catharina, 258
Robers, Secretaris J., 389
Robles, Caspar de, 276
Roden, Zulte, 363
Rodeschool, 56
Roegholt, Antony, 263, 264
Roegholt, Willem, 263
Roeleffs, Bartholomeus, 362, 363
Roeleffs, Conraed, 262
Roeleffs, Geert, 316
Roeleffs, Roeleffien, 316
Roelf, Geestelijke, 311
Roelfsema, H.R., 127
Roelfsema, P.R., 127, 510, 511, 513
Roelfsema, R., 127
Roelinck Hubert, Hermen Jan, 435
Roelof Isebrands, 358
Roelofs, Diewertje, 4
Roelofs, Hendrikje, 4
Roering, Jocobus, 61
Roering, Johanna Maria, 61
Roggehues, 251
Roijaan, Wed., 432
Roijen, R. van, 299, 334, 597
Roijen, R.J. van, 251
Roijen, S. van, 402
Rolde, 22, 23
Roleff, 209
Roloff Scutemaker, 230
Roloff, Schoenmaker, 266
Rolteheman, Hildebrandt, 299
Rome, Santo Spirito in Sassia, 203, 204
Romeinse recht, 32, 54, 60, 116, 404, 433, 441
Römelingh, Familie, 307
Römelingh, H., 307
Römelingh, J., 127, 307
Romkes, 499
Rompwet Instellingen van Weldadigheid 1965, 159, 421
Ronau, Johan Victorin von, 294
Rondeel, 276
Ronen, Jan Harmens, 430
Roode - of Burgerweeshuis, 2, 53, 71, 101, 108, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 167, 169, 245, 246, 247, 281, 332, 337, 363, 546
Roode - of Burgerweeshuis, Voogden, 48
Roode Weeshuis ~ zie Roode - of Burgerweeshuis
Rooms(ch) ~ zie R.-K.
Rooms-duitse keizer, 21
Roomse Gasthuis ~ zie Bavinge Gasthuis, Margie Emmen Gasthuis, Latteringe Gasthuis Wytsens Gasthuis (of R.-K. Armen- en Weeshuis)
Roomse recht ~ zie Romeinse recht
Roorda, Tjets, 329, 370
Roos, Jan, 431
Ros, George J.P., Architect, 564
Rose, Pieter de, 333
Rosen, 105
Rosmalen, 462
Rost, 125, 150, 152, 153, 154, 155, 268
Rost, Nicolaas Ezn., 511, 513
Roswinckel, Gerardus, 303, 312, 398
Rotger Sickensz, 347
Rotgers, A., 281
Rotgers, Alijt, 317
Rotgers, Familie, 347
Rotgers, Jan (Johan), 341, 347
Rotgers, Wicher, 341, 342, 345, 347, 490
Rotterdam, Gesticht voor pleegzusters en toevluchtsoord voor meisjes, 518
Rotterdam, Instituut voor Doofstommen, 518
Rotterdamsche Bank N.V., 374, 375
Rouwee, L.J., 80
Royen, Van, 140, 142
Royer, Mechteld, 443
Rozendaal, 439
Rozenhof ~ zie Remonstrants Gasthuis
Rozenhof in de Oosterpoort, 539
Rudolf Sure van Sleen, 205, 207
Rudolfs, J., 468
Rudolphi, Henricus, 213
RuG, 484
Rugge, 171
Ruilingh geb. Keizer, A. de Vries, 127
Ruinen, Abt, 28, 203
Ruischerbrug, 233
Ruiter, Gesiena de, 326
Rumfort, 102
Rungeleshuis ~ zie Armen Convent
Russissche troepen, 105
Rusthuis van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Groningen (Stichting -) ~ zie Doopsgezinde Gem.
Rusthuis voor ouden van dagen ‘Bethesda’, Stichting - ~ zie Bethesda
Rustoord, 4, 157, 169, 290, 455, ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Rustoord (beschrijving), 561
Rutgers van der Loeff, M., 214
Rutinge, Berent, 207
Rydder, Frerick, 298
Saädath Joledoth, 546, 547
Saan, P.H., 445
Sale, Johan, 347
Salem, 4, 157, 213, 455, 477, 478
Salem (beschrijving), 556
Salverda, M.M., 94
Samerius, Pater, 257
Sampson, Gasthuis van -, 8
Sande, Van der, 58
Sanders, 130
Sanders, H.B., 543
Sanders, J., 125, 127
Sanders, Johan, 334
Sanders, Salomon Elkon, 544
Sandra Veldtman, H. de, 89
Sanen, Clara Henrica van, 566
Sanen, Clementia Clara Henrica van, 564, 565
Sanen, Ter Schouw-van - Stichting ~ zie Ter Schouw-van Sanen Stichting
Sanen, Van, Familie, 564, 565, 566
Sappemeer, 45, 82, 91, 181, 280
Sas, Hans, 71, 73, 218, 595
Sauer, A.J., 165
Savigny, Von, 141
Savorin Lohmanlaan, 501
Savornin Lohman, M.A. de, 351
Savornin Lohman, W.H. de, 351
Scaffer, Johan, 273
Schaaij, Burgemeester, 417
Schaap, H., 544
Schaapman, Familie, 566
Schade, Johanna Josephina Elisabeth Ida Maria, 313
Schaepman, Aartsbisschop A.I., 405, 406
Schaffer, 229
Schaffer, Derck, 229, 230, 248, 249
Schaffer, Familie, 296
Schaij, Raadsheer, 422
Schaper, 171
Scharphorn, 171
Schatter, 230
Schatter, Anna, 329, 330
Schatter, Peter, 370
Schatter, Walter, 229, 230, 242, 243
Schedam, Harmen, 236
Scheepers, J.J., 127
Scheffer, Dina, 452
Scheffers, Aaltje, 451
Schelt, P. van, 346
Scheltens, B., 86, 88
Schenking, 9
Schepers, Jacoba Johanne Martina, 176
Scheres-Bouman, H., 575
Scheunincks, Beerta, 490
Scheuning ~ zie Scho(e)ninck
Scheunings Gasthuis, 4, 101, 126, 127, 129, 130, 156, 341, 538
Scheunings Gasthuis (beschrijving), 341
Scheunings Gasthuis (gasthuisstamboom), 347
Scheveningen, 105
Schibbelie, J., 80
Schiedam, Dominicus, 378
Schiedammergang, 587
Schierbeek, W.C., 127, 149, 150, 155
Schiermonnikoog, Stichting R.-K. Vacantiehuis -, 546
Schikking kerkgenootschappen, 88
Schildwolde, 439
Schilt, Aeltien (Alegunda) Frerix, 394, 400, 402
Schilt, Ede (I), 399, 402
Schilt, Ede (II 1655), 402
Schilt, Frerick, 399, 402
Schilt, Geert (I), 393, 399, 400, 402
Schilt, Geert (II), 394, 399, 400, 402
Schilt, Geert (III 1651), 402
Schilt, Geert (IV 1651), 402
Schilt, Geertruid (Geertien), 402
Schilt, Geesjen, 402
Schilt, Hindrick, 402
Schilt, Jan, 402
Schilt, Roelff, 402
Schilts Gasthuis ~ zie Vrouw Fransen's of Geertjen Schilt's Gasthuis
Schilts, Aeltien of Alegunda, 400
Schilts, Geertien, 393
Schimmelpenninck van der Oye, Minister van Binl. Zkn., 285
Schimmelpenninck, R.J., 92, 93
Schipborg, 326
Schippers Gasthuis ~ zie Jufvrouw Pietronella's en Vrouwe Ludewé Vink's Huis
Schlosser, G.C., 263
Schnitger, Arp, 236
Schoe, Gerhardus, 465
Schoeninck, Beertien, 347
Schoeninck, Claes, 341, 347
Schoeninck, Evert, 341, 342, 345, 347
Schoeninck, Hannetien, 347
Schoeninck, Lutgert Everts, 347
Schoeninck, Willem, 341, 347
Schoenmakershuis, 301, 303, 309, 310, 311
Scholtens, A.L., 127, 132, 458
Scholtens, H., 431
Scholtens, Hermannus, 339
Scholtens, Trijntje, 573
Schonenborch, 296
Schonenborch, Hendrick, 357, 389
Schonenborch, Wolter, 390
Schoninck ~ zie Scho(e)nin(ck/h)
Schoning, Alagonda Maria, 305
Schöning, Anna, 305
Schoningh, Henricus, 313
Schonings Gasthuis, ~ zie Scheunings Gasthuis
School voor meisjes, Franse kost-, 469
School, R.-K., 533
Schoolholm, 314, 542
Schoonbeek Gasthuis ~ zie Wytsens Gasthuis
Schoonbeek, Adriaan, 425
Schoonbeek, Adrianus Wolterus, 421, 425
Schoonbeek, Cornelis Hillebrandus, 420, 425
Schoonbeek, Cornelius, 425
Schoonbeek, Familie, 420, 421
Schoonbeek, Gerardus Antonius (I 1858), 420, 421, 425
Schoonbeek, Gerardus Antonius (II 1930), 425
Schoonbeek, Gerardus Antonius (III 1962), 425
Schoonbeek, Harmannus, 419, 420, 425
Schoonbeek, Henricus Cornelis, 420, 425
Schoonbeek, Jacobus, 418, 419, 420, 424, 425
Schoonbeek, Jacobus Johannes, 425
Schoonbeek, Johanna, 493
Schoonbeek, Johannes Adrianus (I 1895), 425
Schoonbeek, Johannes Adrianus (II 1959), 425
Schoonbeek, Johannes Nicolaas, 420, 425
Schout, 25, 27, 45
Schouw, Anna Francisca Eleonora Hermina ter, 564, 566
Schouw, Fredericus Johannes Franciscus Xavierus ter, 564, 565
Schouw, Ter - -van Sanen Stichting ~ zie Ter Schouw-van Sanen Stichting
Schouw, Ter, Familie, 564, 566
Schouw, Wilhelmus Johannes ter, 564, 565
Schrader, Jan, 362
Schrader, Juffrouw, 326
Schroder, Berner, 230
Schroeder van der Kolk, J.L.C., 285
Schuiringa, Jacob Jans, 263
Schuitema Meijer, A.T., 308
Schuitema, Teunis Luurts (Luinte), 463, 488, 489
Schuitemakersstraat, 362, 403, 406, 408, 409, 426, 427, 428
Schuiten, Harmannus, 447
Schuitendiep, 211, 245
Schulting, Jacobus, 411
Schulz, Weduwe, 558
Schunlau geb. Van Staveren, 374
Schutter, Jan Diephuis, 473
Schwartzenberg, Sybille van, 294
Scyso Kassens, 207, 208
Sebastiani, Hermanno, 231
Secretaris Generaal, 89
Secretaris, Provincie, 50
Secretaris, Stad, 35, 50
Secularisatie, 15
Seend, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37
Selwerd, 27, 50, 259, 338
Selwerd, Klooster, 229
Selwerder Landrecht, 62
Setma, 62
Sevenaer, Isabelle Louise Mariean Nispen tot, 414
Sevensteern, H., 339
Sevensteern, Johannes, 431
Sevensteern, Ludolph, 56, 57
Sevensteern, Rudolph, 56
Sevensteren, Christopher, 393, 394, 395
Sevensteren, Geesien Berents, 303, 312
Sevensteren, Hermannus, 411
Sevensteren, Ida, 394
Seyll ~ zie Zeyl
Sibrandes, Ulfert, 270
Sibrandi, Thomas, 235
Sibrant Metelens, 246
Siccama, Augusta Elisabeth Hora, 379
Siccama, Burgemeester, 238
Siccama, Duco Gerrold Hora, 373, 379
Siccama, Familie Hora, 373
Siccama, Johan Frans Hora, 379
Siccama, Johan Hora (I 1738), 80, 81, 82, 89, 90, 379, 442
Siccama, Johan Hora (II 1787), 379
Siccama, Johan Hora (III 1853), 379
Siccama, Louis Thomas Hora, 379
Siccama, Tierckien van, 391
Siccama, W., 88, 90, 94, 98
Siccama, Wiardus, 436, 438, 442
Siccama, Willem Hora, 374, 379
Siccama, Willem Johan Hendrik Hora, 373, 379
Siccama, Willem Johan Hora, 379
Sichman, Mevr., 366
Sichterman, Galenus, 297
Sichterman, H.F., 297
Sichterman, I., 297
Sichterman, Josina Petronella, 443
Sichterman, Mello, 443
Sichterman, P., 367
Sichterman, P.J., 366
Sichterman, Paulus Cornelis Adriaan, 443
Sickenga, Anna Catharina, 379
Sickens, J.T., 80, 88
Sickensz, Rotger, 347
Sickinc, Everd, 242
Sicking, Ludolph, 254
Sickinge, Bele Hermandr, 293
Sickinge, E.E. Tamminga, 351
Sickinge, Eylko Eger, 359
Sickinge, Feyo J., 295
Sickinge, Peter, 287
Sickinghe, P.R., 166
Sicman, G., 127
Siebesma, Cornelis, 478
Sieboldsgang, 301
Siertsema, Hillegonda Catharina, 381
Sigers ~ zie Sygers
Sigers, Annetje de, 293
Sigers, Burgemeester (1630), 71
Sigers, Jacob, 359
Sigers, Johanna / Elisabeth, 294
Sigers, Lucas (I), 350, 351, 359
Sigers, Lucas (II 1674), 351, 359
Sigers, Raadslid, 282
Sigers, Taco de, 293
Sighers, Scadina de, 329
Sighers, Sjadina Mechteld de, 329
Sijlman, W.D., 318
Sijpkens ~ zie Sypkens
Sijpkens, H., 127
Sijsen, H. van, 77, 238, 318, 334, 343, 351
Sijssen ~ zie Syssen
Simon Jansens, 347
Simonshuis, Menno - ~ zie Menno Simonshuis
Sint - Parochie ~ zie R.-K. Gem. -
Sint Anna, 260, 265, 266
Sint Annen, 269, 272
Sint Annen Gasthuis ~ zie Jacob en Anna Gasthuis, ~ zie Mepschen Gasthuis
Sint Anthony Gasthuis ~ zie Anthony Gasthuis
Sint Dominicus, 431
Sint Elysabeth, 265
Sint Geertruids Gasthuis ~ zie Geertruids Gasthuis
Sint Georgius, 245, 246, 248
Sint Gertruid, 229
Sint Jacob, 269, 272
Sint Jacobs Gasthuis ~ zie Jacob en Anna Gasthuis
Sint Jan, 403
Sint Jans Gasthuis ~ zie Groot Cremers Gasthuis
Sint Jansstraat, 256
Sint Johannes Gasthuis ~ zie Ubbena Gasthuis
Sint Jozef Gasthuis ~ zie Moeder Cornelie Gasthuis
Sint Jurgiens Gasthuis ~ zie Jurgiens Gasthuis
Sint Luwina, Verpleeghuis -, 565
Sint Marie, 22
Sint Marie, Officiaal van Utrecht, 25
Sint Martinus- ~ zie Martinus-
Sint Martinus Gasthuis, 4, 157, 163, 169, 407, 428, 446, 571
Sint Martinus Gasthuis (beschrijving), 491
Sint Martinusschool, 533
Sint Michael, 18
Sint Michiel, 23, 206
Sint Peters dage ad Cathedram (8 februari), 27, 34, 36
Sint Tonnis Gasthuis ~ zie Anthony Gasthuis
Sionskerk, 216
Sissinck, Bartold, 294
Sitter, A.J. de, 80
Sitter, De, 140, 142
Sitter, J.J. de, Notaris, 289, 290, 367, 596
Sitter, W. de, 125, 457, 458, 508, 510
Sixtus IV, Paus, 231
Sledemennerstraat, 509
Sleen, Rudolf Sure van, 205
Sliep, H., Notaris, 479
Slochterdiep, 231
Slochteren, 366
Slot, J., 127, 130
Slotemaker de Bruïne, J.R., 456
Sluchtinge, Eteke, 269, 270, 272
Smacht, Tidericus, 209
Smeenk G.J., 574, 576
Smit, A.N., 214
Smit, Engelina, 431
Smit, Harmana, 327
Smit, Hendrik, 574, 575, 576, 580
Smit, Jan, 184, 187
Smit-Berends, Jantje Arnolda, 184, 187
Smith, Hendrika Folkerdina, 490
Smits van Smitshuizen, Bouwina, 324
Smits, Bouwina - van Smitshuizen, 329
Smits, G.H., Notaris, 503
Smits, Hendrick, 233
Smitshuizen, Bouwina Smits van, 324, 329
Smyt, Henrick, 230
Sneijders de Vogel, K., 346
Snorretje, 303, 305
Snorretje aan het Boterdiep, 474
Sociale Raad ~ zie Armenraad
Solleder, Borneer, 228, 229, 241, 243
Someren, Van, 58
Sonnema, Gertruijda, 422
Sonnema, Peter, 422
Sonnema, Thecla, 422
Sonsbeeck, Alexander van (I 1729), 392, 413
Sonsbeeck, Alexander van (II 1795), 385, 412, 413
Sonsbeeck, Anna Cornelia Johanna van, 413, 428
Sonsbeeck, Bernardus Josephus van, 413
Sonsbeeck, E.G.M. van, 428
Sonsbeeck, Epimachus Jacobus Ignatius van, 413, 428
Sonsbeeck, Gerardus Antonius Stanislaus van (I 1770), 413
Sonsbeeck, Gerardus Antonius Stanislaus van (II 1820), 409, 413, 428
Sonsbeeck, H.A.J. van, 428
Sonsbeeck, Herman van, 412, 413
Sonsbeeck, I.B. van, 428
Sonsbeeck, J.C. van, 428
Sonsbeeck, W.A.G.H. van, 428
Sormani, Antoni Josephus, 302
Sormani, C.P., 493
Sormani, H.J., 445, 492
Sormani, I.Th., 492
Sormani, J.J., 339
Sormani, J.T., 127
Souvereine Vorst, 105
Spa, 171
Spaanse troepen, 245
Spaarfondsen, 156
Spandaw, Eveline Regine, 381
Spandaw, Jacobus Gordon, 373, 381
Spandaw, M.A., Notaris, 525
Spanjaarden, 276
Sparringa, Henricus, 371
Spee, Anna Cornelis, 362
Speerhorn, Engelina, 426, 430
Speerhorn, Jannes, 430
Sperwer Fonds, 469
Sperwer, Cato, 469
Spijk, Uiterdijk, 272
Staal, Antje, 188
Staathuishoudkunde en Statistiek, Vereniging voor -, 198, 420
Staatsbewind, 89
Staatsonthouding, 115
Staatsregeling 1798, 86, 87
Staatsregeling 1798, Additionele artikelen, 88
Staatsregeling 1800, Ontwerp, 88
Staatsregeling 1801, 89
Staatsregeling 1805, 92
Stad en Lande, 87
Stadboek, 7, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54
Stadboek, Gecorrigeerd -, 33, 368
Stadboek, Ontwerp -, 31, 33, 36
Stadhouder, 42, 43, 80, 86, 277, 278
Stadrecht, 45
Stads Nieuwe Constituties, 33, 41, 46, 47, 53, 59, 437
Stadsadvocaat, 339
Stadsartilleriehuis ~ zie Magazijn
Stadsbolwerk, 275, 276, 277, 287
Stadsdiensten, 64, 209, 229, 261, 276
Stadsherstel, BV -, 272, 439
Stadsjurisdicties of Stadsheerlijkheden, 82, 91
Stadsmagazijn ~ zie Magazijn
Stadsrentmeester, 399
Stadsschuur, 508
Stadsstraat, 272
Stadstafel, 46, 67, 81, 364
Stadswateringe, 272, 383
Stadswerkhuis ~ zie Werkhuis
Stadsziekenhuis, 509
Staels, Cornelia Johanna, 391
Staels, Jan, 391
Staels, Lamina (Lammegien) Catharina, 358, 391
Staelwech, Frederik, 370
Stala, Houke, 368
Star Lichtenvoord, C., 87
Star Numan, Catharina Cornelia, 443
Starkenborgh, Notaris, 525
Starkenborgh, Van, 142, 525
Staten, 34
Staten Generaal, 41, 42, 45, 108, 278
Statenvergadering, 42
Stationsstraat, 509
Statistiek, Vereniging voor Staathuishoudkunde en -, 420
Staveren, 21
Staveren, Van, 374
Stechman, Hermannus, 332, 333
Steege, J. van de, 80
Steendrukkers, Boekbinders en aanverwante vakken, Pensioenfonds voor bedienden van Boekverkoopers, Boek- en -, 554
Steendrukkers, Boekbinders en aanverwante vakken, Zieken- en Pensioenfonds voor bedienden van Boekverkoopers, Boek- en -, 555
Steentilpoort, 276, 450
Steentilpoortenwal, 450
Steentilstraat, 393, 394, 396, 397, 399, 400
Steenvoorde, Margareta van, 424
Steenwijck, Swane (Suzanne) van, 268
Steenwijk, 21, 31
Stenge, Eyse, 289
Sterrebos, 508, 509
Steven Albers, 351
Stevens, Heyne, 241
Stheeman, Abelia Albertina, 490
Stichting ‘Avondlicht’ Tehuis voor ouden van dagen ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Stichting Bethesda ~ zie Bethesda
Stichting Gasthuis der Remonstrantse Gemeente te Groningen ~ zie Remonstrants Gasthuis
Stichting Gasthuis voor de Werkende Stand ~ zie Gasthuis voor de Werkende Stand
Stichting Gerarda Huis ~ zie Gerarda Huis
Stichting Gereformeerd Verpleeghuis ~ zie Bethesda
Stichting Heiligen Geest Gasthuis ~ zie Heiligen Geest Gasthuis
Stichting Hervormd Bejaardentehuis ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Stichting Hervormd Verpleeghuis ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Stichting Hervormde Diaconale Tehuizen ~ zie Diaconale Tehuizen
Stichting Het Doopsgezind Gasthuis ~ zie Doopgezind Gasthuis
Stichting Het Gesticht Van Weldadigheid Het Gasthuis, Doesburg, 160
Stichting Huis voor Thuis- en Daklozen ~ zie Huis voor Thuis- en Daklozen
Stichting Huize Rikkers-Lubbers, 157
Stichting Jacob en Anna Gasthuis ~ zie Jacob en Anna Gasthuis
Stichting Juffer Margaretha Gasthuis ~ zie Juffer Margaretha Gasthuis
Stichting Jufvrouw Pietronella's en Vrouwe Ludewé Vinkshuis ~ zie Jufvrouw Pietronella's en Vrouwe Ludewé Vink's Huis
Stichting Ketelaar-Bos, Weldadige - ~ zie Weldadige Stichting Ketelaar-Bos
Stichting Latteringe-familie-fonds ~ zie Latteringe Gasthuis
Stichting Menno Simonshuis ~ zie Doopgezind Gasthuis
Stichting Nederlands Leger des Heils ~ zie Leger des Heils
Stichting Protestants Christelijk Verpleeghuis ~ zie Bethesda
Stichting Rusthuis voor ouden van dagen ‘Bethesda’ ~ zie Bethesda
Stichting Rustoord ~ zie Rustoord, 561
Stichting Samenwerkende Gasthuizen te Groningen, 2, 157, 163
Stichting Sint Geertruids Gasthuis ~ zie Geertruids Gasthuis
Stichting Studenten Huisvesting, 241, 320, 579
Stichting tot exploitatie van R.-K. Verzorgingstehuizen ‘Ludgerus’ ~ zie R.-K. Stichting Ludgerus
Stichting Typografen Gasthuis ~ zie Typografen Gasthuis
Stichting Van Houten Fonds ~ zie Rem. Geref. Gem., J.D. van Houtenfonds
Stichting Verenigde Groninger Gasthuizen, 2, 157, 163, 355, 356, 388, 398, 439, 484, 512, 578, 579, 588, 594
Stichting Verenigde Groninger Gasthuizen (beschrijving), 593
Stichting Verzorgings- en Verpleeghuis ‘Maartenshof’ ~ zie Maartenshof
Stichting Vrouw Fransen of Geertjen Schilts Gasthuis ~ zie Vrouw Fransen's of Geertjen Schilt's Gasthuis
Stichting Vrouw Wilsoor's of Afijn Olthof's Gasthuis ~ zie Vrouw Wilsoor's of Afijn Olthof's Gasthuis
Stichting Wijtsens Gasthuis ~ zie Wytsens Gasthuis
Stichtingen, 149
Stichtingenregister, 398
Stichtingenregister, Centraal -, 156
Stiftung, Anstalt -, 4
Stiftung, Hauptgelt -, 4
Stijne Nevekens, 209
Stijntje Hieronymus, 358
Stintien Alberts, 312
Stirum, O. Graaf van Limburg, 297
Stoeldraaiersstraat, 362
Storm van 's Gravesande, Johanna Henrietta Charlotte, 268
Storm van 's Gravesande, Carel Jan Julius, 264, 268
Storm van 's Gravesande, Jacob Charles, 268
Storm van 's Gravesande, Jacob Jan, 264, 268
Storm van 's Gravesande, Jacob Jan Julius, 268
Storm van 's Gravesande, Nicolaas Johan, 129, 263, 264, 265, 268
Storm van 's Gravesande, Sybranda Cornelia Johanna, 268
Stoter, Henricus, 205
Stottenhuijs, Daniel van, 424
Stottenhuijs, Enneke van, 415, 416, 424
Stottenhuijs, Jan Engelsman van, 424
Stottenhuijs, Jan van, 424
Stottenhuijs, Maria van, 415, 416, 424
Straat, Stads-, 272
Straatman, 496
Straatsburg, 18
Straatsma, Durk, 572, 579
Strating, Margien, 475
Studenten Huisvesting, Stichting -, 241, 320, 579
Studiebeurzen, 117, 156
Stuivinga, M.W., 127
Subsidiariteit, 115
Sudema, Pieter, 366
Suidema, Koopman, 431
Suidingh, Hendrik, 517, 518, 519, 520, 522
Suirts, Klaas, 263
Sulveren, Johan van, 21
Suprême Charité, 18, 19
Sure van Sleen, Rudolf, 205, 207
Suringa, J., 342
Sutphaniensis, Theodorus, 257
Swaagman, 141
Swaerte, Johan, 246
Swane, 235, 288, 311
Swaneken (Sweneke), Johannes, 226
Swarte, B., 169
Swartewoldt, Herman, 70, 71
Swartsenbergh, Bruno, 324, 422
Swartsenbergh, Maria, 422
Swartwold, Feijen, 435
Sweer, A., 565
Sweer, Helena J., 565
Sweer, Johanna M., 565
Swieringa, R.G., 576, 580, 581
Swierts, Roelef, 422
Swinderen, A.Q. van, 297
Swinderen, Anna Maria van, 490
Swinderen, D.R. de Marees van, 180
Swinderen, Dirk Rudolph de Marees van, 536, 540
Swinderen, Familie Van, 482, 487, 489
Swinderen, J.W.J. de Marees van, 125, 127, 521
Swinderen, L.F.A. van, 183
Swinderen, O. de Rheden van, 297
Swinderen, O. van, 281
Swinderen, O.Q.I.J. van, 127
Swinderen, Oncko Quirijn van, 443
Swinderen, P.J. van, 131, 132, 141, 214
Swinderen, R. de Marees van, 106
Swinderen, Reneke de Marees van, 443
Swinderen, Van, 150, 152, 153, 155, 234, 343
Swinderen, W. van, 80, 90, 94, 451
Swinderen, Wicher van, 297
Sybrant Ulferts, 270
Syess Inquart, 547, 585
Sygers ~ zie Sigers
Sygers, Bernhnert, 357
Sygers, Jacob, 351
Sygers, These, 204
Symens, Ernst, 300
Symon Jans, 231
Symon, Cureet, 226
Symons, Evert, 205, 207
Syndicus, 7, 45
Synode, 22, 23, 25
Sypkens ~ zie Sijpkens
Sypkens, Eldina, 378
Sypkens, Elisabeth, 381
Sypkens, Ella Catharina, 378, 379
Sypkens, Eltje, 380
Sypkens, Eltjo Reinold, 381
Sypkens, Familie, 373
Sypkens, Hayo Albert, 381
Sypkens, Henricus (I), 373, 378, 381
Sypkens, Henricus (II 1736), 381
Sypkens, Henricus (III 1809), 381
Sypkens, Hillegonda Catharina, 381
Sypkens, Hindrik Ludolf (I 1815), 373, 381
Sypkens, Hindrik Ludolf (II 1889), 381
Sypkens, Johannes (I 1777), 381
Sypkens, Johannes (II 1847), 381
Sypkens, Johannes Ulrik Herman, 381
Sypkens, Tammo (I), 373, 378
Sypkens, Tammo (II 1709), 381
Sypkens, Tammo (III 1780), 374, 381
Syssen ~ zie Sijssen
Syssen, H. van, 80
Syssen, H.W. van, 86, 88
Taalmannen, 27, 45, 46, 50, 166, 211
Tabé, Grietje, 417, 419
Tabellio, 14
Tafelen van Huys-armen, 18
Tafelhaalders, 238
Tammen, Beerta, 347
Tammen, Elisabeth, 359
Tammen, Johan, 359
Tammens, P., 355
Tammens, P.F., 585
Tamminga Alberda, Onno (I 1669), 330
Tamminga Alberda, Onno (II 1764), 330
Tamminga Sickinge, E.E., 351
Tamminga, Anna, 370
Tamminga, Burgemeester, 237
Tamminga, Ode, 268
Tamminga, Onno, 247, 370
Tamminga, Susanna Elisabeth, 330
Tapperij Butjesstraat, 56
Techelen, Jan van, 447
Tecla, 361
Teetien Jans, 236
Tegenwoordige Staat van Stad en Lande, 43
Tehuis voor Daklozen, 147, 163
Tehuis voor ouden van dagen , Stichting ‘Avondlicht’ ~ zie Diaconie Gast- of Armhuis, Herv. Gem.
Tehuis voor Ouden van Dagen ‘Salem’ ~ zie Salem
Tellegen Gasthuis ~ zie Cornelia Gasthuis
Tellegen, Antonius Otto Hermannus (I 1772), 411, 464
Tellegen, Antonius Otto Hermannus (II 1848), 462, 464
Tellegen, Bernardus Dominicus Hubertus (I 1823), 139, 140, 351, 464
Tellegen, Bernardus Dominicus Hubertus (II 1897), 464
Tellegen, Cornelia Johanna Maria, 461, 462, 464
Tellegen, Franciscus Philippus Antonius, 462, 463, 464
Tellegen, Herman Antonius Cornelis, 464
Tellegen, Johan Adelbert, 351, 352, 355, 387, 462, 463, 464
Tellegen, Ockje, 464
Tellegen, Petrus Wilhelmus, 464
Tellegen, Petrus Wilhelmus Kamesius, 464
Tellegen, Reinalda Cornelia Maria, 355, 464
Tellegen, Reinoldus Jacobus, 133, 142, 351, 387, 461, 462, 463, 464
Tellegen-Cremers, Cornelia Johanna, 387, 411, 464
Telting, A., 22, 23, 27, 31, 34
Temans, Wed., 447
Ten Boer, 233
Ter Apel, 439
Ter Apel, Klooster, 252
Ter Laan bij Bedum, 266
Ter Schouw-van Sanen Stichting, 4, 157, 163, 169, 569, 574
Ter Schouw-van Sanen Stichting (beschrijving), 564
Terborch, Anneijen, 347
Terebint, 565
Tersier, Quirina Maghtilda, 371
Tesschuath Jisraël, 518
Tetrode, P., 149
Tette Alberda Gasthuis ~ zie Juffer Tette Alberda Gasthuis
Tewal, Itien, 430
Tewal, Trijntje, 430
Tewes, Geertien, 435
Teylers fundatie, Haarlem, 113
Thedema, Johan, 248, 249
Theodori (Dercks) Zeyl, Focco, 373, 378
Theodori, Margaretha, 378
Theodorus Sutphaniensis, 257
Theologische hogescholen, 161
Thesinge, 384
Theussink van der Hoop, Familie Thomassen à, 438
Theys Albers, 372, 376, 378
Thielen, Judith Maria, 268
Thieme, 150, 153
Thieme, H.C.A., 127, 128
Thies, Annigjen, 326
Thomas, J., 87
Thomas, Lammert, 422
Thomas, Pauwel, 399
Thomas, Willem, 422
Thomassen à Theussink van der Hoop, Familie, 438
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Abraham Johan, 443
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Arnoldina Aleida Maria, 443
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Edzardina, Johanna, 443
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Elisabeth Maria Magdalena, 443
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Evert Jan (I 1809), 443
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Evert Jan (II 1875), 443
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Gijsbert Hendrik, 443
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Jeanne Agatha, 439, 443
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Matthijs Pieter, 443
Thomassen à Thuessink, Evert Jan, 104
Thorbecke, J.R., 6, 106, 109, 112, 114, 115, 116, 134, 135, 136, 137
Thuessink van der Hoop, Abraham Johan Thomassen à, 443
Thuessink van der Hoop, Arnoldina Aleida Maria Thomassen à, 443
Thuessink van der Hoop, Edzardina Johanna Thomassen à, 443
Thuessink van der Hoop, Elisabeth Maria Magdalena Thomassen à, 443
Thuessink van der Hoop, Evert Jan Thomassen à (I 1809), 443
Thuessink van der Hoop, Evert Jan Thomassen à (II 1875), 443
Thuessink van der Hoop, Gijsbert Hendrik Thomassen à, 443
Thuessink van der Hoop, Jeanne Agatha Thomassen à, 439, 443
Thuessink van der Hoop, Matthijs Pieter Thomassen à, 443
Thuessink, Evert Jan Thomassen à, 104
Thuis- en Daklozen, Huis voor - ~ zie Huis voor Thuis- en Daklozen
Thuis, Frerick, 363
Thuis, Johannes Hermannus, 363
Tiaert Tijssen, 337
Tiassens, Johan, 363, 369
Tichelaar, P.W., 89
Tiddens, Swaantje, 318
Tie Luitiens, 422
Tien jaar in Groningen gewoond, 182
Tiërcering van de Rente, 103
Ties, Geesien, 422
Tiesling, 132
Tijssen, Tiaert, 337
Tilburg, Congregatie te -, 445, 447, 545
Tilburg, Liefdezusters van -, 571
Tilbusscher, J., 349
Timans, Helena Maria, 313
Titzijnk, Jan, 431
Tjaart Franssen, 435
Tjalsma, D., 346
Tjassens, Brechtina Cornelia, 443
Tjassens, Burgemeester, 231
Tjassens, Burgemeester C., 318
Tjassens, Cornelis, 436, 438, 440, 443
Tjassens, Edzardina Johanna, 443
Tjassens, Elizabeth, 297
Tjassens, Familie, 436, 439
Tjassens, H., 80
Tjassens, Harmen, 443
Tjassens, Samuel Wolter, 89, 92, 93, 94, 97, 105
Toestemming van B&W, Voorafgaande -, 184
Toevluchtsoord voor meisjes, Gesticht voor pleegzusters en -, Rotterdam, 518
Toevluchtsoord voor verwaarloosde kinderen, Gesticht voor pleegzusters en -, 124
Toevluchtsoord voor verwaarloosde meisjes, Gesticht voor pleegzusters en -, 147
Tombrink, I., 447
Tonckens, Jan, 178
Tonckens, W., 286
Tonella, Johannes Antonius Jacobijs, 572
Tonkens, 239
Tonnijs holdtsaegher, 201
Tonnis Gasthuis ~ zie Anthony Gasthuis
Tonnis, Marritje, 430
Tonnissien Freercks Gasthuis (beschrijving), 431
Tonnissien Freercks Gasthuis (gasthuisstamboom), 435
Tonnissien Freerks, 435
Tractaat en Constitutionele wetten voor het Koningrijk Holland, 93
Tractaat van Reductie, 49, 314
Tresling, Johan Diedrik, 366
Tresling, T.H., 366
Tresling, Theunis Haakma, 127, 214, 442
Tresling, Tjalling Petrus, 508
Trijne, 67
Trijntien Heijnes, 363
Trijntje Janssen, 435
Trine Barels, 223
Trip, 82, 214
Trip, Dina Wilhelmina Maria, 371
Trip, Elisabeth Sophia, 347
Trip, Familie, 482, 487, 489
Trip, H., 344
Trip, H.J., 127, 132, 281, 453, 457
Trip, Henriette Johanna, 490
Trip, Herman, 297
Trip, J., 106
Trip, Johanna, 442
Trip, L., 318
Trip, Lucas, 318
Trip, S., 80, 94
Trip, S.?, 82
Trip, Willem Laman, Notaris, 127, 263, 482, 486, 488
Tromp, Jan, 236
Troyes, 18
Turftorenstraat, 337
Tusschen de beide Markten, 97
Tuuk, Albartus van der, 62
Tuuk, F. van der, Notaris, 512, 538, 544
Tweede Kamer, 109, 111, 118, 139
Twist, Albertus Jacobus Duijmaer van, 433
Typografen Gasthuis, 157, 163, 164
Typografen Gasthuis (beschrijving), 554
Typografenpensioenfonds, 554, 555
Typografenziekenfonds, 554, 555
Ubbe Freerks, 435
Ubbe Jelmers (I), 435
Ubbe Jelmers (II), 435
Ubbe(n)s, Dieuwer(ke/tien), 313, 435
Ubbena, 30
Ubbena Gasthuis, 30, 43, 50, 86, 104, 108, 121, 124, 126, 129, 147, 156, 163, 213, 251, 561, 562
Ubbena Gasthuis (beschrijving), 288
Ubbena Gasthuis (gasthuisstamboom), 293
Ubbena, Ave, 293
Ubbena, Catharina, 293
Ubbena, Duirt (I), 294
Ubbena, Duirt (II), 294
Ubbena, Habina, 330
Ubbena, Harmen, 294
Ubbena, Helena, 294
Ubbena, Houwe, 293
Ubbena, Ida, 294
Ubbena, J(oh)an, 294
Ubbena, Jochem Frans, 294
Ubbena, Jochum, 288, 289, 293
Ubbena, Ludolph (Lulef), 293
Ubbena, Swane, 294
Ubbena, Teteke, 293
Ubbena, Wendela Cornera, 289, 293, 294, 295
Ubbena, Wilhelm Remmerts, 293
Ubbena, Willem, 294
Ubbens, Frerik, 432
Ubbes, Freerk (I), 435
Ubbes, Freerk (II), 435
Ubbes, Grietje, 435
Ubbo Emmius, 213
Uchtman, Christophorus, 332, 333
Uffke Uffkens, 44
Uffkens, Uffke, 44
Ufkens Convent ~ zie Appingedam, Heer Ufkens Convent
Ufkens, Eenke, 294
Ufkens, Johanna, 294
Ufkens, Lamme, 294
Ufkens, Popko, 294
Uilkens, Theod., 451
Uithaalders, 238
Uithuizermeden, 56
Uitvoerend Bewind, 85, 87, 89, 90
Uitwierde, 399
Ulfert Sibrandes, 270
Ulferts, Sybrant, 270
Ulger, Anna Maria, 293
Ulger, Johan, 205
Ulgher(s) ~ zie Marissing(h)e
Ulgher, Everdt, 197
Ulgher, Hindrick, 197
Ulgher, Johan, 197
Ulghers, Lyse, 197
Ulrum, 474, 517
Ulsen, Hindrik van, 430
Ulsen, Jan van (I), 430
Ulsen, Jan van (II), 430
Ulsen, Jantien Hindriks van, 430
Ulsen, Van, 430
UMCG ~ zie AZG
Umelop, Hendrik, 226
Unie van Utrecht, 44
Unie, Café De, 88
Union Méciniques, Loge ‘l'-’, 467
Unitarissen, 83, 84
Unitas, 117
Upkena, Anna, 358
Urbanus V, Paus, 203
Usquert, 266, 363
Uteringe-kluft ~ zie Kluft, Uteringe -
Utrecht, 5, 20, 26, 37, 557
Utrecht, Aartsbisschop ~ zie Aartsbisschop
Utrecht, Bisschop, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 37, 114, 115, 202, 229, 230, 231, 232, 243, 256
Utrecht, Diocees, 25, 231
Utrecht, Hogeschool, 285
Utrecht, Kapittel, 25
Utrecht, Officiaal, 25
Utrecht, Unie van -, 44
Uurwerkersgang, 222, 337
Vacantiekolonie ‘Groningen’, Joodsche -, 546
Vacantiekoloniehuizen in Nederland, Vereeniging tot in standhouding en exploitatie van Christelijke -, 546
Valenciennes, 18
Valentinianus, 9
Van Houtenfonds, J.D. - ~ zie Rem. Geref. Gem., J.D. van Houtenfonds
Van Sanen Stichting ~ zie Ter Schouw-van Sanen Stichting
Varver(s), Anna, 348, 358
Varver, Andries Jaspers, 348, 357, 358
Varver, Catharina, 349, 358
Varver, Claes, 348, 358
Varver, Geertruit, 358
Varver, Gerrydt, 358
Varver, Hindrik, 358
Varvers Gasthuis, Anna - ~ zie Anna Varvers Convent
Veen, Bernardus van der, 361, 384, 386, 392
Veen, Catharina Maria van der, 392, 411
Veen, Cornelia Anna van der, 392, 413
Veen, Dominicus Nicolaas van der, 385, 392
Veen, Dominicus van der, 392
Veen, H.R.J. van der, Notaris, 478
Veen, Johanna Cornelia van der, 392
Veen, Van der, 171
Veen, Van der, Architect, 557
Veen, W.K. van der, 245, 290
Veendam, 576
Veersema, 502
Veld, L. ter, 167, 169, 170, 171
Veldhuizen, Van, 167
Veldman, Ficko (I), 359
Veldman, Ficko (II 1731), 359
Veldman, Hendrik Georg, 350, 351, 359
Veldman, Lambert Wilhelm, 350, 351, 359
Veldman, Lamina, 359
Veldtman, Alagonda, 490
Veldtman, Ficko, 351
Veldtman, H. de Sandra, 89
Velleman, 171
Velsen, A.C. Dijksterhuis-van, 475
Venema, F. Prelman-, 475
Venhuizen, L., 94
Vere(e)nigde Doopsgezinde ~ zie Doopsgezinde
Vereeniging Maatschappelijk Werk van de Onafhankelijke Orde van Vrije Broederen, 546
Verenigde Groninger Gasthuizen ~ zie Stichting Verenigde Groninger Gasthuizen
Vereniging ‘Het Midden-Gasthuis’ ~ zie Midden Gasthuis
Vereniging van eigenaars van de appartementsgebouwen aan de Zaagmuldersweg, enz., 594
Vereniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek, 198, 420
Vergulde Drukkerij, Herestraat, 73
Verheijen, Arnold Johannes Baptista, Notaris, 169, 306, 426, 427, 565, 572, 573, 574, 576, 579, 580, 581, 600
Verheijen, Arnoldus Antonius Josephus Marie, Notaris, 306, 428, 462, 492, 598
Verificateur der Gemeentelijke Financiën, 172, 188, 189, 352, 577
Verlengde Hereweg, 245
Verlengde Oosterstraat, 568
Verminkte werklieden, Huis voor -, 8
Verordening 19 februari 1870, 166, 171
Verpleeghuis ‘Maartenshof’, Stichting Verzorgings- en ~ zie Maartenshof
Verpleeghuis Sint Luwina, 565
Verpleeghuis, Stichting Protestants Christelijk - ~ zie Bethesda
Verpleeginrichtingen, 161
Verruci, Juliana, 268
Verschoor, Helena Lambertha, 381
Verutius, 44
Verver, 82
Verver, C., 88
Vervreemding, 13
Vervreemdingsverbod, 12
Verzorgings- en Verpleeghuis ‘Maartenshof’, Stichting ~ zie Maartenshof
Verzorgingsgesticht, Evang. Luth. Gem., 146, 466, 467, 468, 469, 518
Vicarie, 156
Vicaris. Zie A-kerk,Vicaris
Vierhuuster strate ~ zie Visserstraat
Vierpolders, 439
Viëtor, C., 86, 88, 318
Vink, Ludewé, 469, 517, 518, 519, 520, 522
Vinkshuis ~ zie Jufvrouw Pietronella's en Vrouwe Ludewé Vink's Huis
Violenstraat, 496, 523
Violetsteeg, 509, 529
Vishoek, 269, 271
Visitator, Geertruids Gasthuis, 212
Visitator, Heiligen Geest Gasthuis, 212
Vismakt, 289
Vismarkt, 255, 317, 341, 362
Visscher, G.A., 214, 215
Visser, 171
Visser, A. de, 178
Visser, Helena Nienhuis-, 182
Vissering, J.D., 497, 500
Visserstraat, 222, 223, 269, 270, 272, 331, 334, 372, 382, 415, 416, 573, 574, 575, 578, 579, 580
Vives, Ludovicus, 18
Vlie, 44
Vloten, C. Bommel van, Notaris, 520
Voerwerken aan de Noorder en Zuiderhaven gevestigd te Groningen, N.V. de Vereniging van -, 421
Voet, Johannes, 55, 56, 60, 62, 386
Vogel, K. Sneijders de, 346
Volksgecommitteerden, 90
Volkshuisvesting, Cie. voor -, 476
Volkshuisvesting, Woningbouwvereniging, 241
Volle Gericht, 338, 394, 395
Volle Sessie ~ zie Herv. Gem.
Vollenhove, 21, 22, 31
Vondelingenhuis, 8
Vonk, Jan, 61
Voogd, 12, 14
Voor onze duurste panden, 80
Voorlezer, 75
Voorst tot Voorst, A.E.M. van, 6, 351, 355, 387, 414, 428
Voorst tot Voorst, E.L.A. van, 169, 351, 352, 353, 354, 355, 387, 414, 427
Voorst tot Voorst, Jan Joseph Godfried van, 414, 427
Vos de Wael, Hermance Maria, 414
Vos, A.T., 367
Vos, Conrad, 209
Voskamp, Gerardina Afina Jeltje Alberda-, 439
Voskuil van Aalst, Miciel, 325, 327
Vredekruis, 27
Vredewold, 242
Vrese ~ zie Vriese
Vrese, Jan Jansen, 337, 338
Vries, 23, 245, 248
Vries Ruilingh geb. Keizer, A. de, 127
Vries, C.W. de, 157
Vries, De, 544
Vries, H. de, 309
Vries, Klaas Klazens de, 475
Vries, R.K. de, 479
Vries, Wed. De, 476
Vries-Bos, G. de, 475
Vriese, Jan Jansen, 337, 338
Vriese, Theys Albers, 372, 376, 378
Vrije Broederen, Vereeniging Maatschappelijk Werk van de Onafhankelijke Orde van, 546
Vrijmetselaars Loge, 467
Vrijzinnig Verzorgingshuis voor ouden van dagen met smalle beurzen, 501
Vrijzinnigen, 167, 169, 179, 503, 529
Vroedschappen, 94, 98
Vrouw Fransen's of Geertjen Schilt's Gasthuis, 3, 50, 65, 86, 95, 104, 108, 121, 123, 126, 129, 133, 142, 157, 163, 172, 173, 175, 189, 303, 419
Vrouw Fransen's of Geertjen Schilt's Gasthuis (beschrijving), 393
Vrouw Fransen's of Geertjen Schilt's Gasthuis (gasthuisstamboom), 402
Vrouw Jarges Gasthuis ~ zie Ludeken Jarges Gasthuis
Vrouw Ludeken Huis, 255, ~ zie Ludeken Jarges Gasthuis
Vrouw Sijwen Convent, 197
Vrouw Wilsoor's of Afijn Olthof's Gasthuis, 2, 4, 104, 108, 126, 129, 157, 169, 241, 315, 594
Vrouw Wilsoor's of Afijn Olthof's Gasthuis (beschrijving), 436
Vrouw Wilsoor's of Afijn Olthof's Gasthuis (gasthuisstamboom), 442
Vuijtiers, Anna Albertina, 392
Vuytiers, Albertus, 358
Waal, 96
Waal, Jan de, 437
Waals Brabant, 229
Waalse Gem., 124, 165, 166, 178, 179, 539
Waalse Gem., Diaconie, 124, 146, 539
Waalse Gem., Kerkeraad, 165, 166
Waard, De, 171
Wachters, L.H.J., 585
Waegmans, Geese, 358
Wael, Hermance Maria Vos de, 414
Wahren, Christina van, 294
Wahren, Conraed Hombrecht van, 294
Wal, Gezina van der, 182
Wal, Greetien Everts ten, 424
Walburgkerk, 24, 25, 53, 205
Walburgkerk, Kerkhof, 256, 327
Walburgkerk, Rector, 205, 207
Walburgkerk, Voogden, 34, 36, 48, 95, 205
Walburgkerk, Weme, 296
Walker, H.J.L, 493
Wallenhorst Nedersaksen, 439
Walraven van Alkemade, Floris Roelof, 293
Walta, Titia (Tieth), 268
Warffemius, Aurelia Veronica, 424
Warffemius, Joannes Dominicus, 420, 424
Warffemius, Wolther (I), 422, 424
Warffemius, Wolther (II), 424
Warffemius, Wolther (III 1728), 418, 419, 420, 424, 430
Warffum, 229, 263, 393, 397
Warfspersoon, 44
Warner, Geestelijke, 311
Warners, Anneke, 402
Warren, Catharina Maria, 424
Warren, Joanna Dominica, 424
Warren, Wilhelmus, 424
Wartum, Van, 61
Wateringe, Stads-, 272, 383
Wateringen, Zusters van het Goddelijk Hart van Jezus, 570
Waterloo, Slag bij -, 469
Wedda, Jan, 422
Wedde, 89, 91, 106
Wedde, Gerard, 225
Wederopbouwplan Steentilstraat, 397
Weduwen en Wezen Fonds, Doopsgezinde Gemeenten, 527
Weener, 165
Weerde, Rudolph de, 313
Weersema, W.J.M., 169, 591
Weeshuis, 5, 7, 8, 19, 35, 50, 53, 54, 55, 76, 83, 84, 91, 99, 107, 108, 124, 132, 149, 157, 247, 332, 333, 336, 385, 445, 451, 452, 454, 469, 470, 475, 476, 500, 519
Weeshuis of Inrichting tot opname en opvoeding van arme of verwaarloosde wezen, Nijmegen en Neerbosch, 519
Weeshuis, Evang. Luth. Gem., 467, 469
Weeskamer, 6, 166, 399
Weesvader, 12
Welbergen, Christopher Gerardus, 430
Welbergen, P.C.D., 585, 591
Weldadige Stichting Ketelaar-Bos, 2, 4, 157, 163, 172, 175, 593, 594
Weldadige Stichting Ketelaar-Bos (beschrijving), 573
Weldadigheid, Algemeen Bestuur van -, 95
Welhuijsen, Maria, 418, 422, 424
Welhuijsen, Mighel, 422, 424
Welmans, Henrica, 359
Welstand, Maatschappij van -, 117
Wendt Alberda, Eiso de, 442
Wendt, Catharina de, 442
Werkende Stand, Gasthuis voor de - ~ zie Gasthuis voor de Werkende Stand
Werkhuis, 124, 210, 451, 467, 508, 510, 511
Werklieden, Huis voor verminkte -, 8
Werkman, H.N., 467
Wermeskerken, P.H.N. van, 127, 128
Werumeus, A., 166
Werumeus, Burgemeester, 224, 277
Wessel Michels, 451
West, Izaäk, 547
Westendiep, Jantina Hillechina, 187
Westerbork, 546
Westereems, Departement van de -, 97, 103, 105, 106
Westerhavenstraat, 466
Westerhof, Elisabeth, 392
Westerholm ~ zie Rikkers-Lubbers Stichting
Westerhorst te Zuidhorn, 67
Wester-kluft ~ zie Kluft, Wester -
Westerpartij, 31
Westerwarf, 43
Westerwijtwert, 56
Westerwolde, 35, 46, 50, 82, 87, 91, 106
Westerwoldingerland, 89
Westerwolt, Luitien, 331, 332, 333, 335
West-Friesland, 45
Westra, Gezusters, 558
Weststellingwerf, 22
Wet op Stichtingen 1956, 155, 160
Wet tot regeling van het armbestuur 1854, 109, 112
Wet, betrekkelijk tot onderscheidene algemene bepalingen, 93
Wetboek Napoléon ingerigt voor het Koningrijk Holland, 107
Wetgevende Vergadering, 89
Wethouders, 94
Wezer, 44
Wic(h)boldus, Everhardus, 226
Wichboldus, 557
Wicher, 321
Wicher Rotgers, 341, 342, 345, 347, 490
Wichering, 230
Wichering, Johannes, 229, 230, 242, 243
Wichering, Randolphus, 230
Wicheringe, 71
Wicheringe, Aafje, 330
Wicheringe, Barthold, 335, 346
Wicheringe, Helena, 268
Wicheringe, Jacob, 324
Wicheringe, Maria, 329
Wicheringe, Teelke (Titia), 268
Wicheringe, Wilhelmina, 268
Wichers, 395
Wichers, Abraham, 347
Wichers, Albert Willem (I 1773), 366, 367, 371
Wichers, Albert Willem (II), 371
Wichers, Albertina Dina Wilhelmina, 371
Wichers, Aleida Sibilla Sara, 442
Wichers, Anna Elisabeth, 371
Wichers, Anna Elisabeth Helena, 371
Wichers, Anna Sophia, 371
Wichers, Arendina, 380
Wichers, Barbara, 371
Wichers, Berent, 335
Wichers, Burgemeester, 304
Wichers, Catharina Helena (II), 371
Wichers, Catherina Helena (I), 371
Wichers, Clara Helena, 381
Wichers, Dina Wilhelmina Maria Albertina, 371
Wichers, Elisabeth Sophia, 371
Wichers, Elsien, 317
Wichers, Familie, 347, 366, 367, 371
Wichers, Geertruid, 371
Wichers, Gesina, 490
Wichers, H.J., 80, 94
Wichers, H.L., 4, 93, 97, 98, 99, 104, 151, 153
Wichers, Hillebrand Jacob, 366, 367
Wichers, Hillebrand Jacob (I 1738), 371
Wichers, Hillebrand Jacob (II), 371
Wichers, Hillebrand Jacob (III), 371
Wichers, J., 89, 94
Wichers, J.S., 149, 150, 155
Wichers, Jan Jacob, 371
Wichers, Johan, 71, 72, 347, 437, 438
Wichers, Louis (I 1710), 347, 365, 366, 370, 371
Wichers, Louis (II 1770), 366, 367, 371
Wichers, Louise Quirina Mathilda, 371
Wichers, Maria Jacoba Johanna, 371
Wichers, Raadsheer, 283
Wichers, Rudolph Helperich Eijssonius, 367, 371
Wichers, Scatine Hendrica, 371
Wichers, W., 297
Wichers, Wicher, 347
Wichers, Wilhelmina Jacoba, 371
Wichers, Wilhelmina Jacoba Elisabeth, 371
Wichma, Anna Thereza Nicolai à, 391
Wichma, Cornelia Johanna Nicolai à, 391
Wichma, Gesina Nicolai à, 391
Wichma, Helena Maria Nicolai à, 391
Wichma, Jacobus Willebrordus Nicolai à, 391
Wichma, Johannes Cornelius Nicolai à, 391
Wichma, Petrus Comerius Nicolai à, 391
Wichma, Petrus Nicolai à, 391
Wichma, Theodorus Nicolai à, 391
Wichman, 475
Wieringa, Klasina, 490
Wieringa, L., 492
Wieringa, Margaritha Sophia, 425
Wieringa, Pieter Hendrik van Couters Piccardt, 347
Wiersma, E., 286
Wiersum, E. van, 45
Wiertsema, Michiel, Notaris, 499, 500
Wifferding, Harmen, 230
Wifrick, Harmen, 299
Wifringh, Herman, 322
Wigboldes, Ludeken Everdes zoon, 249, 254
Wigboldes, Willem, 256, 258
Wiggerinck, Helena, 313
Wiggheringe, Reiner, 230
Wijchers, Meinhart, 518, 519, 520
Wijgboldes, Heijle, 223
Wijk bij Duurstede, Ewoud en Elisabeth Gasthuis, 120
Wijma, 557
Wijnants, A.L., 493
Wijndels, Aldert, 452
Wijngaarden, Maria, 431
Wilcken, Agnes, 391, 411
Wilcken, Anna, 358, 391
Wilcken, Egbertus, 349, 351, 357, 358
Wilcken, Elisabeth, 358
Wilcken, Familie, 349
Wilcken, Hommo (I), 358
Wilcken, Hommo (II), 349, 350, 351, 352, 358, 391
Wilcken, Johan, 378, 391
Wilcken, Lamina Catharina, 358
Wilcken, Maria, 358
Wildeboer, G., 214
Wildervanck, Hermanna Elisabeth, 443
Wildervanck, Hillegonda Cathrina, 443
Wildervanck, Paulus, 443
Wilhelmi, Hyeronimus, 44
Wilhelmus Frederici, 44, 275, 287
Wilkens, Bernardus Johannes, 313
Wilkens, H., 447
Wilkens, Helena, 305
Wilkens, Hermanus, 313
Wilkens, Jan, 447
Wilkens, Maria, 305
Wilkens, W., 447
Willem Harmens, 422
Willem II, 42
Willem IV, 42, 326
Willem Lodewijk, 42, 46, 277
Willem Thomas, 422
Willem V, 89
Willem van Oranje, 276
Willems, Egbert, 341, 345
Willems, Evert, 341
Willems, Hille(tjen), 336, 337, 339
Willems, Hindrick, 236
Willems, Hindrik, 342
Willems, Hotel, 303
Willems, Jan, 422
Willemsen, H.W., 263
Wilsoor (Wiltsoor), Afijn (Isebrants), 436, 437, 438, 440
Wilsoor's Gasthuis ~ zie Vrouw Wilsoor's of Afijn Olthof's Gasthuis
Wilting, Jantje, 391
Wiltsoor, Harmannus (Isebrants), 436, 437, 440
Wiltsoor, Isebrant Heres, 437
Wiltsoor, Nantien (Isebrants), 437
Winde, Sweder van, 242
Winschoten, 181, 354, 373, 405
Winschoten, Arondissement, 97
Winschoten, Kantongerecht, 445
Winschoten, Kwartier, 93
Winschoten, Rechtbank, 445
Winschoterdiep, 277
Winsemius, 70
Winsemius, Aefjen, 378
Winsum, 374
Winter, 239
Winter, J.E., 127
Winters, Maria, 362
Wit, J. de, 475
Witkop, J., 438
Witsenborgh, Claes Sijnies, 400, 402
Wittenarent, Harmen Jurriens, 333
Witting, Harmen, 71
Wittingh, 70
Wolbeek, H. ter, 86, 88
Wolde, R.J. van, 555
Woldendorp, 399
Woldendorp, Architect, 406
Woldendorp, Hermanna, 363
Woldring, G.G., 90, 94
Woldringh Alberda, Jacob, 442
Woldringh, Anna Catharina, 442
Woldringh, P., 419
Wolf, Geert Jansen, 323
Wolf, Jan Abraham, 463
Wolfsbarge, 315, 316
Wolters, Claws, 230
Wolters, Gerrydt, 358
Wolters, Johan, 316
Wolters, Lamme, 227
Wolters, Raadsheer, 393
Wolters, Swane, 316
Woltersum, 233
Wolther Zigers, 275, 287
Wolthers, Catharina, 442
Wolthers, Familie, 482, 487, 489
Wolthers, Gerarda Anna Pauline, 481, 483, 486, 490
Wolthers, Harmen, 490
Wolthers, Herman, 490
Wolthers, Hermanna, 443
Wolthers, Johan Diederik, 490
Wolthers, Johan Henri, 483, 490
Wolthers, Louise Christina, 490
Wolthers, M.J., 574, 576, 580, 581
Wolthers, Raadsheer, 324
Wolthers, W., Burgemeester, 421
Wolthers, Wolther (I 1696), 359, 490
Wolthers, Wolther (II 1770), 80, 90, 94, 166, 490
Wolthers, Wolther (III 1814), 490
Wolthers, Wolther (IV 1860), 490
Wolthuis, 557, 558
Wolthuis, Jan Berend, 366, 367, 370
Wolthuis, Willem, 370
Woltjer, J.J., 21
Woningbouwvereniging Concordia, 512
Woningbouwvereniging Patrimonium, 531, 562
Woningbouwvereniging Volkshuisvesting, 241
Woningcorporatie Nijestee, 594
Woningstichting Patrimonium, 290
Woningtoezicht, Stedelijk -, 476
Woude, Maria Henderika Coolhaas-van der, 181
Wouters, 142
Wreesman, Agnes Maria, 302
Wreesman, Antonie Warner, 313
Wreesman, Dominicus Antoni Josephus, 302
Wreesman, Familie, 306
Wreesman, Joannes Antonius, 306, 307, 313
Wreesman, Joannes Antonius G., 303
Wreesman, Johannes Antonius, 302, 306, 313
Wreesman, Nicolaas Theodorus, 313
Wreesman, Theodorus (Derk), 313
Wreesman, Warnerus, 313
Wreesman, Warnerus Antonius Theodorus, 313
Wreesman, Wernerus Antonius Theodorus, 127
Wreesman-Wreesman, Mevr., 305
Wuluerinck, 320
Wybbe, vrouw van Johan van Barsen, 269, 270, 272
Wybe, Timmerman, 236
Wychel, J.G., 87, 89
Wychgel, H., 327
Wychgel, J. Geertsema van, 92
Wyerssumma Heert, 266
Wyfringk, Johan, 248, 249
Wyllem Hiddinge, 207
Wytsens Gasthuis, 49, 86, 108, 157, 163, 164, 337, 339, 340
Wytsens Gasthuis (beschrijving), 415
Wytsens Gasthuis (gasthuisstamboom), 424
Wytsens, Hindrick, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424
Wytsma, Philippus a, 293
Xenodochium, 8, 201
Zaagmuldersweg, 348, 382, 507, 588, 593
Zacharia, 456
Zandt, A., 304
Zandt, Arnoldus, 343
Zant, schrijver, 336
Zanten, J.H. van, 198, 240, 307, 342, 420, 491
Zeeland, 37, 45, 83, 96
Zeeland, Heilige Geestgoederen, 200
Zeevaart, Kweekschool voor de -, 510
Zeil(tien) ~ zie Zeyl
Zending of missie, Opleidingscentra voor, 161
Zendings Vereeniging, Nederlandsche Middernacht -, 546
Zeno, 8, 10
Zeyl, Aaltje Abrahams, 378
Zeyl, Abraham Dercks, 378
Zeyl, Aeltien Hindriks, 373, 378
Zeyl, Alegonda, 378
Zeyl, Berent Jansen, 372, 376, 378
Zeyl, Catharina, 378
Zeyl, Cornelis Jansen, 372, 376, 378
Zeyl, Derck Abrahams, 378
Zeyl, Derck Jansen, 376, 378
Zeyl, Derk Hendriks, 378
Zeyl, Focco Theodori (Dercks), 373, 378
Zeyl, Hindrick Dercks, 373, 378
Zeyl, Hindricus, 378
Zeyl, Jan Dercks, 372, 373, 378
Zeyl, Jan Jansen, 372, 376, 378
Zeyl, Johan Dercks, 378
Zeyl, Johanna, 378, 391
Zeyls Gasthuis, 3, 50, 86, 104, 108, 126, 129, 156, 163, 164, 239, 353
Zeyls Gasthuis (beschrijving), 372
Zeyls Gasthuis (gasthuisstamboom), 378
Zieken- en Pensioenfonds voor bedienden van Boekverkoopers, Boek- en Steendrukkers, Boekbinders en aanverwante vakken, 555
Ziekenfonds, 160
Ziekenfonds, Typografen, 554
Ziekenfonds, Typografen-, 555
Ziekenfondsraad, 456
Ziekenhuis bij de Ebbinge Poort, 21
Ziekenhuis te Groningen ~ zie Algemeen Provinciaal - Stads - en Academisch Ziekenhuis te Groningen of RKZ
Ziekenhuis, Stads, 509
Ziekenhuizen, 159
Zigers, Wolther, 275, 287
Zijldijk, 56
Zijll Langhout-Jongbloed, G.W. van, 588
Zijlsta, 171
Zittende Raad, 27
Zosimos, 8
Zoticus, 8
Zuid-afrika, 55
Zuidema, 24
Zuidema, N., 450, 451, 452
Zuider Kerkstraat, 364, 366
Zuiderbegraafplaats, 580, 581
Zuiderdiep, 509
Zuiderhaven gevestigd te Groningen, N.V. de Vereniging van Voerwerken aan de Noorder en -, 421
Zuider-kluft ~ zie Kluft, Zuider -
Zuiderpark, 354
Zuid-holland, 37
Zuidhorn, Armen, 415
Zuidhorn, Westerhorn, 67
Zuidlaardermeer, 316
Zuidwolde, 232, 233, 234
Zulte bij Roden, 363
Zusterhuis bij het Fraterhuis, 255
Zusters der Christelijke scholen van Barmhartigheid uit Boxmeer, Congregatie van de -, 569
Zusters Franciscanessen, 565
Zusters Franciscanessen uit Heithuysen, 570
Zusters van de H. Familie aan de Moesstraat, 569
Zusters van het Goddelijk Hart van Jezus uit Wateringen, 570
Zusters van Tilburg, Liefde-, 571
Zutphen, 543
Zuyderzée, 96
Zuylen van Nievelt, Jasper Hendrik van, 289, 295
Zuylen van Nievelt, Susanna Elisabeth van, geb. Lewe, 289, 290
Zuylen, Francina P. van, 565
Zuylen, Johanna M. van, 565
Zwalve, W.J., 42
Zwijsen, J., 428, 491, 493
Zwolle, 31, 98, 355, 385, 386, 406, 410, 462, 464
Zwolle, Hof, 445
Zwolle, Johan van, 230

(28-11-2012)

Algemeen
Stamboom
Berolini
Gasthuizen
Register Gasthuizen
Mantgum en Schillaard
Begravenen Mantgum en Schillaard
SOL
Hoge der A

 

Hoofdmenu

Inhoud Kaart Register Plaatjes