Enkele plaatjes van belang voor de hoofdtekst


Ludovicus Vives (1492-1540) [internet]

Willem I [scan van een afbeelding van een schilderij door C.H. Hotges (IIde kamer) in Erfgoed van Nederland, wat ons bleef uit een roerig verleden, Amsterdam/Brussel 1984, 214].

Torbecke [scan van een afbeelding van een schilderij door Jozef Israels (RUL) in Erfgoed van Nederland, wat ons bleef uit een roerig verleden, Amsterdam/Brussel 1984, 238].

Het zgn zerkenhuis in de Oosterstraat in Groningen werd voor het laatst 's winters bewoond door J.H. Quintus 's zomers woonde hij op het buiten Groenestein [scan van een afbeelding in Dr mr A.T. Schuitema Meijer: Album van Oud-Groningen 1750-1880, Groningen 1976, 65 van een aquarel van A.J. van Prooijen, 1858 uit het Gemeente Archief Groningen]

De Grote- of Heren sociėteit was gevestigd in huize Panser aan de Grote Markt, derde van links, links naast het Scholtenshuis uit 1878 van fabrikant W.A. Scholten. Beide panden gingen bij de bevrijding in 1945 teniet. De topgevel van de Panser staat nu achter op het Goudkantoor op de Grote Markt [scan van een foto uit 1895 in Tien eeuwen Groningen de Groningers en hun stadsbeeld. Ach lieve tijd 12, Zwolle 1984/85 uit het Gemeente Archief Groningen]
provinciehuis_1784.jpg (27154 bytes)
Het Provinciehuis aan het Martinikerkhof, vervangen door nieuwbouw, met rechts de sacristie van de Martini kerk [scan van een afbeelding van een tekening door F. Verstegen in 1784 in Tien eeuwen Groningen de Groningers en hun stadsbeeld. Ach lieve tijd 12, Zwolle 1984/85 uit het Gemeente Archief Groningen]
cremers_huis.jpg (31192 bytes)
De familie Cremers bewoonde een aantal generaties achtereen dit huis aan de Oosterstraat 53. Het zou dus het Cremershuis moeten heten. Ook woonde hier Jean Baptista Graaf du Monceau de Bergendal en stadsadvocaat Lambert Sijlman. Nu heet het het Schimmelpennickhuis naar J.R. Schimmelpenninck, die ooit eens bij Du Monceau was [scan van een representatiekaart uit 1998]
johan_lewe_1634.jpg (30797 bytes)     geertruida_alberda_1653.jpg (26469 bytes)
Johan Lewe van Middelstum was getrouwd met de hier 25 jarige Geertruida Alberda [scan van een afbeelding van een schilderij door Jan Jansz. de Stomme uit 1634, Johan Lewe van Middelstum en 1653, Geertruida Alberda in Tien eeuwen Groningen de Groningers en hun kunst en cultuur. Ach lieve tijd 11, Zwolle 1984/85 uit het Groninger Museum]

Het Stadswerkhuis werd gesticht door de Diaconie van de Hervormde gemeente in 1786. Het stond in de Haddingestraat oost zijde, maar werd in 1796 al weer opgeheven [scan van een afbeelding in Dr mr A.T. Schuitema Meijer: Album van Oud-Groningen 1750-1880, Groningen 1976, 27 van een pentekening door J. Bulthuis in 1786 uit het Groninger Museum]

Fabrikant W.A. Scholten ontbreekt bij de gasthuizen, terwijl alle bekende Groningers daar een rol spelden en dus voorkwamen. Hij wilde niet mee doen aan burgerlijke gedoe en stichtte een kinderziekenhuis in 1891. Het kwam te staan aan de St Jansstraat. Later kreeg het een onderkomen op het terrein van het Academisch Ziekenhuis. Hier de ziekenzaal in 1935 van het Kinderziekenhuis [scan van een afbeelding in Tien eeuwen Groningen de Groningers en hun armen en zieken. Ach lieve tijd 4, Zwolle 1984/85 uit het Gemeente Archief Groningen]

Aan de rechter zijde van de straat rechts het Ommelanderhuis aan Achter de Muur, tegenwoordig de Schoolstraatgeheten, gezien naar het noorden [scan van een afbeelding in Dr mr A.T. Schuitema Meijer: Album van Oud-Groningen 1750-1880, Groningen 1976, 96 van een aquarel door J. Bulthuis in 1786 uit het Groninger Museum]
rode_weeshuis_levensbron.jpg (34111 bytes)
Het verzorgen van zieken [scan van een afbeelding van een detail van de 'zeven werken van barmhartigheid' door de meester van de Levensbron in ± 1510 in P. Holthuis: Roode Wezen in Groningen, Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999), Groningen 1999, 39 uit de collectie van het Rijksmuseum Twente]
rode_weeshuis_voogdessen.jpg (48706 bytes)
Voogdessen van het Rode- of Burger weeshuis uit de 19e eeuw [scan van een afbeelding van een schilderij door T.T. Oosting in P. Holthuis: Roode Wezen in Groningen, Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999), Groningen 1999, 138 uit de collectie Overdiep]
rode_weeshuis_voogdenkamer.jpg (47541 bytes)
De huidige in 1991 gerestaureerde voogdenkamer van het Rode- of Burger weeshuis [scan van een afbeelding in P. Holthuis: Roode Wezen in Groningen, Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999), Groningen 1999, 141 uit de collectievan de stichting Roode- of Burgerweeshuis]

Gogel [scan van een afbeelding in Erfgoed van Nederland, wat ons bleef uit een roerig verleden, Amsterdam/Brussel 1984, 207 (portret M. v. Bree, Rijksmuseum Amsterdam)].

Het Nederlandse episcopaat t.g.v. het provinciaal concilie 1865. In het midden aartsbisschop Schaepman met mgr. Zwijsen aan zijn rechter hand [scan van een afbeelding in Erfgoed van Nederland, wat ons bleef uit een roerig verleden, Amsterdam/Brussel 1984, 243 (Catharijne Convent te Utrecht)].

Schilderij van Mr J.D. Quintus in het stadhuis [Gezinsbode 12 maart 2004].

S.M.S. de Ranitz [internet 2007]

(01-11-2012)

 

Hoofdmenu

Inhoud Kaart Register Plaatjes