Inhoud


Deze site

De gasthuizen staan in chronologische volgorde Wilt U naar een bepaald gasthuis ga dan naar 'Kaart' Slechts bij een enkel gasthuis werkt de koppeling naar de tekst Voor verbeteringen en op- of aanmerkingen houd ik mij aanbevolen
De koppeling 'tekst' is alleen voor intern gebruik

 

Boeken

Er verschijnen een proefschrift en een populair boek Zij zijn nog niet verschenen

Het proefschrift bevat met name tekst De oppervoogdij wordt benaderd vanuit een juridisch-historisch standpunt Als voorbeeld van de instellingen van lief/weldadigheid worden de Groninger gasthuizen genomen Bekeken wordt wie een gasthuis heeft opgericht en waarom of er een fundatiebrief is hoe het bestuur is geregeld waar het gasthuis heeft gestaan en of het gasthuis is gefuseerd of opgeheven Juridische geschillen voorzover bekend komen aan de orde Zo er een fundatiebrief is of iets dergelijks is die opgenomen Is het bestuur binnen één of meer families te vinden dan is een zogenaamde gasthuisstamboom opgenomen
Er vindt geen sociaal-economische benadering plaats U zult niet vinden hoeveel dakpannen er op een gasthuis liggen en uit hoeveel stenen het bestaat Ook niet hoe oud de bewoners werden welke ziekten zij hadden en waar zij aan overleden

In het populaire boek wordt een uittreksel van de beschrijvingen van de gasthuizen opgenomen Voor de noten fundatiebrieven ed en gasthuisstambomen is geen ruimte Wel voor meer plaatjes

 

Register

In het register zijn opgenomen: namen van personen plaatsen instellingen straten en veschillende begrippen Er wordt verwezen naar fictieve bladzijdenummers Heeft U specifieke vragen dan kunt U die mailen aan rjhbrink@hotmail.com met als onderwerp 'gasthuizen' opdat de mail niet met alle spam ongelezen in de prullenbak verdwijnt Ik zal zien in hoeverre het embargo geschonden wordt Gebruikmaking van materiaal binnen deze website kan alleen met schriftelijke toestemming van de auteur en met vermelding van bron Er is ook nog zoiets als een Auteurswet

 

Proefschrift

Inhoud

Geraadpleegde archieven en bibliotheken, VIII

Hoofdtekst

Hoofdstuk I:
De oorsprong en de aard van de oppervoogdij en de uitoefening daarvan door het geestelijk en wereldlijk gezag tot aan de Reductie van de stad Groningen in 1594, 1
Hoofdstuk II:
De ontwikkeling van de oppervoogdij in de tijd van de Republiek 1594-1795, 41
Hoofdstuk III:
De ontwikkeling van de oppervoogdij na de omwenteling en onder het Franse recht 1795-1814, 77
Hoofdstuk IV:
De ontwikkeling van de oppervoogdij als gevolg van de Nederlandse codificaties 1814-1873, 103
Hoofdstuk V:
De Groninger gasthuizen als zelfstandige stichtingen (1883-1884), 145
Hoofdstuk VI:
Overzicht en conclusies, 187

Bijlagen

Beschrijvingen van de Groninger gasthuizen, 191

Lijst transcripties, 577
Register namen plaatsen instellingen straten en begrippen, 583

(01-11-2012)

 

Hoofdmenu

Inhoud Kaart Register Plaatjes