Gerarda Huis


 

 

Voorgaande
Hoofdmenu
Kaart
Volgende

No 35

Alleen intern:

bullet tekst proefschrift
bullet populaire tekst
bullet gasthuisstamboom

Synoniemen: (Gerarda) Gockinga (gast)Huis, Stichting Gerarda Huis

Families: Gockinga, Wolthers, Feith

Opgericht: 1870

Het gasthuis is in 1973 deelnemer geworden aan de Stichting Verenigde Groninger Gasthuizen
In 1974 nam de Maria Elisabeth Linhoff Stichting de activa van het Gerarda Huis over en in 1990 ging het Gerarda Huis op in de  Maria Elisabeth Linhoff Stichting


Een meisje van de familie Gockinga  [scan van een afbeelding van een schilderij door Jan Jansz. de Stomme uit 1643 in Tien eeuwen Groningen de Groningers en hun kunst en cultuur. Ach lieve tijd 11, Zwolle 1984/85 uit het Groninger Museum]
    
Voogd Mr Louis Bothenius Lohman (1738-1807), gehuwd met Anna Henrietta Gockinga (1743-1805) [scan van een copie van een afbeelding in Nederlands Patriciaat IX, 's-Gravenhage 1918, 253].
ja_feith_1858-1913.jpg (32250 bytes)
Johan Adriaan Feith (1858-1913), voogd van het Mepschen gasthuis en voogd van het Gerarda Huis, gehuwd met Jvr Henriette Pauline Gockinga [Scan van een copie van een afbeelding van een schilderij door F.H. Bach, 1904 in: Acht Groningse juristen en hun genootschap. 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio, Groningen 1986]

Het huis dat rijksarchivaris Jhr Mr J.A. Feith liet bouwen aan de zuidzijde van het Martini kerkhof [scan van een afbeelding van een tekening door F. Wolde in 1914 in Als de dag van gisteren, Honderd jaar Groningen en hun stand, 6, Zwolle 1986(?) uit het Gemeente Archief Groningen]
feithhuis_kamer.jpg (27725 bytes)
Een salon in het Feith huis aan het Martini kerkhof door Louise, een dochter van Jhr Mr J.A. Feith [scan van een afbeelding in Als de dag van gisteren, Honderd jaar Groningen en hun stand, 6, Zwolle 1986(?) uit het Gemeente Archief Groningen]

Plaats:

bulletGrote Rozenstraat 72-84, [1870-1971]
bulletZaagmuldersweg 104, [1975-heden]
(24-10-2007)