bulletNoorderbinnensingel 12, [1921-1975]

Gemeenteplan 1991 [Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Groningen]

Tekening van de architecten Kuiler en Drewes [Bouwdosier Noorderbuitensingel 12, no 8787 I; Dienst Ruimtelijke Ordening, Gem. Groningen]
bethesda_tuin.jpg (28344 bytes)
De tuin in 1923 [scan van een afbeelding in Tien eeuwen Groningen de Groningers en hun armen en zieken. Ach lieve tijd 4, Zwolle 1984/85 uit het Gemeente Archief Groningen]
rermon_eetzaal.jpg (55024 bytes)
De eetzaal in 1923 van volgens mij Bethesda en niet het Remonstrants gasthuis [scan van een afbeelding in Tien eeuwen Groningen de Groningers en hun armen en zieken. Ach lieve tijd 4, Zwolle 1984/85 uit het Gemeente Archief Groningen]

Bethesda stond achter de Noorderkerk [eigen digitale foto 2005]

Kaart

(20-02-2007)