bulletPausgang / Hardewikerstraat / Kleine Butjesstraat / Butjesstraat, [1774-1963]
    
Links: kadastraal minutenplan 18nn [RAG]. Rechts: Het hele blok

Mr W.C.J.J. Cremers, stichter van het Liefdesgesticht 1847 [internet 2007]

Voogdij (regenten) van het R.-K. Liefdesgesticht 1927-1932.V.l.n.r.: A.H. Witting, penningmeester, Jhr A.J.B. Verheijen, vice-voorzitter, L.H.J. Wachters, voorzitter, Mr B. Jorna, secretaris [een scan van een copie van een afbeelding in: Mr B. Jorna: Het R.K. Liefdegesticht te Groningen, Een overzicht der geschiedenis van dit gebouw sedert de vestiging aldaar van de zusters van liefde 1847-1932, Groningen 1932]

Het binnenterrein in 1908 [scan van een afbeelding in Tien eeuwen Groningen de Groningers en hun armen en zieken. Ach lieve tijd 4, Zwolle 1984/85 uit het Gemeente Archief Groningen]

De mannenzaal in 1922 [scan van een afbeelding in Tien eeuwen Groningen de Groningers en hun armen en zieken. Ach lieve tijd 4, Zwolle 1984/85 uit het Gemeente Archief Groningen]

Butjesstraat naar het westen gezien. Het Liefdesgesticht stond aan de rechter zijde [eigen digitale foto 2005]

Gedenkstenen uit het oude -, aangebracht in het nieuwe gebouw bestaande uit een parkeergarage met daaromheen woningen [eigen digitale foto's 2005]

Kaart

(31-07-2007)