Vrouw Wilsoor's of Affijn Olthof's Gasthuis


 

 

Voorgaande
Hoofdmenu
Kaart
Volgende

No 29

Alleen intern:

bullet tekst proefschrift
bullet populaire tekst
bullet gasthuisstamboom

Families: Hora Siccama, Alberda van Ekenstein, Quintus, Tjassens, De Ranitz, Modderman, Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren

Opgericht: 1767

Het Vrouw Wilsoor’s of Afijn Olthof’s Gasthuis werd in 1977 deelnemer aan de Stichting Verenigde Groninger Gasthuizen
De voogdij van het Geertruids Gasthuis is sinds 1993 voogd van het Vrouw Wilsoor’s of Afijn Olthof’s Gasthuis

    
Foto's van portretten van Johan Hora (links, 1683-1744) geh. in 1716 met Catharina Wolthers (rechts, 1695-1755) [GVA 1926, 56-57]. Raadsheer Johan Hora werd oa. door Afijn Olthof aangewezen om het gasthuis tot stand te brengen.
     
De kleinzoon van bovengenoemde Johan Hora, Johan Hora Siccama (rechts, 1738-1812) huwde in 1761 Egberta Louisa Beckeringh (links, 1740-1810) [scan van een copie van een afbeelding in Johan Hora Siccama (1738-1812); Stad en Lande 1 (1992), 15]. Hij was de derde voogd.

Alberda van Ekenstein is één van de families met recht op de voogdij van het gasthuis, omdat zij verwant is aan Raadsheer Johan Hora. Hier het stadshuis van Alberda van Ekenstein in de Oude Ebbinge. Aan de linkerzijde van de straat: links,  het Groene weeshuis, dan dat van Alberda van Ekenstein. De panden zijn in het begin van de 20e eeuw afgebroken [scan van een afbeelding in Dr mr A.T. Schuitema Meijer: Album van Oud-Groningen 1750-1880, Groningen 1976 van een aquarel van A.J. van Prooijen, 1858]

Jhr Willem Carel Antoon Alberda (1825-1903) was de zevende voogd [scan van een afbeelding in: Ach lieve tijd, 2500 jaar Ommelanden 2, 53]

Evert Jan Thomassen à Theusinck van der Hoop van Slochteren (1875-1952) was verwant aan Raadsheer Cornelis Tjassens (1701-1784). De laatste werd als tweede persoon aangewezen om het gasthuis tot stand te brengen. Evert Jan was de vader van de tiende voogd [scan van een afbeelding in: Ach lieve tijd, 2500 jaar Ommelanden 2, 55]

Plaats:

bulletKattenhage 4-10, [1767-1975]
bulletZaagmuldersweg 104, [1975-heden]
(15-12-2007)