Eerdere Volgende

 

Geschiedenis van de Europese Rechtswetenschap

(History of European Legal Thought)

Het vak beoogt inzicht te verschaffen in het ontstaan en de ontwikkeling van de Europese continentale juridische traditie.

Het Romeinse recht heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van een gemeenschappelijke Europese juridische cultuur. In de zesde eeuw na Chr. is het gecodificeerd door keizer Justinianus, maar pas met zijn ‘herontdekking’ in de elfde eeuw en de stichting van de middeleeuwse universiteiten werd het de grondslag van de traditie van het ‘ius commune’, een traditie die zelfs niet werd onderbroken door de codificaties van de negentiende eeuw.
Het vak besteedt aandacht aan de factoren die hebben bijgedragen aan de vorming van deze traditie:
Over welk Europa spreken wij? Hoe zag dat Romeinse recht eruit? Wat was de rol van het canonieke recht? Wat waren de concurrenten van het Romeinse recht? De ontwikkeling van de traditie wordt vervolgd tot in het recente verleden in zeven weken waarin op de colleges ook teksten worden voorgesteld als illustratie van het betoog. Speciale juridische kennis, hoewel op zichzelf natuurlijk wenselijk, wordt niet vereist, maar elementaire kennis van de Europese politieke geschiedenis wordt verondersteld.

muis.gif (73345 bytes)

 (woensdag, 31 januari 2007

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk