Eerdere

 

Recht en Literatuur

(was: Zeven zuilen van het ongeschreven recht en Rechtsvinding Privaatrecht)

’Het recht is er doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe’ (Paul Scholten)
’Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met de in Nederland levende rechtsovertuigingen’ (art. 3:12 BW)
’Geschraagd door een traditie van eeuwen heeft zich ook bij het Nederlandse volk, een oordeel gevormd en gevestigd over wat tot de goede zeden behoort en deze opvatting komt, in grote trekken, overeen met de christelijke moraal.’ (Asser-Hartkamp 4-II, 10e druk 1997)

Wat heeft dit allemaal te betekenen?

Ter voorbereiding van een antwoord zullen de hieronder bij ‘literatuur’ aangegeven boeken – Bijbel, Politeia, Oresteia, Perzische brieven enz. - worden gelezen en besproken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij één of meer mondelinge referaten houden. De cursus wordt afgesloten met een proeve van privaatrechtelijke rechtsvinding te velde.

Tentamen: iedere deelnemer schrijft thuis een kort essay naar aanleiding van een zelfgekozen onderwerp dat verband houdt met de collegestof en/of de opgegeven literatuur. Naar aanleiding van het ingeleverde essay en de opgegeven literatuur zal met iedere tentamenkandidaat mondeling van gedachten worden gewisseld.
 

muis.gif (73345 bytes)

 (woensdag, 31 januari 2007

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk