Eerdere Volgende

 

Europees Privaatrecht

Europees_Privaat.jpg (8220 bytes)

De colleges Europees Privaatrecht hebben ten doel de student de individuele binnen West-Europa geldende stelsels van nationaal privaatrecht, zoals het Franse, het Duitse en Engelse te leren plaatsen binnen het ruimere verband van het Europese gemene privaatrecht dat ten grondslag ligt aan al deze systemen.

De rechtsdiversiteit binnen West-Europa is een relatieve; zij wordt bepaald door de mate waarin men in de grote codificaties wel of niet heeft willen afwijken van het gemeenrechtelijke systeem.
Door deze relativering van de bestaande rechtsdiversiteit in West-Europa en de relatering aan het gemene recht wordt de student enerzijds ingevoerd in het gemene Europese privaatrecht en anderzijds in de verschillende nationale varianten daarvan. Aldus beoogt het vak de stelsels van privaatrecht te benadrukken. In het kader van de colleges wordt de continentale civil law telkens vergeleken met de Engelse common law. Het vak valt om deze reden goed te combineren met het vak Anglo-Amerikaans recht.

muis.gif (73345 bytes)

 (woensdag, 31 januari 2007

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk