Eerdere Volgende

 

Byzantijns Recht

(capita selecta)

Verdiept inzicht in de bronnen van het Byzantijnse recht en hun relatie met het Romeinse recht en voorbereiding van zelfstandig onderzoek op dit gebied.

Byzantijns recht is sinds 1945 een onderzoeksspecialisatie van de Groninger Juridische Faculteit. Het seminaar beoogt de studenten in nauwer contact te brengen met dit onderzoek. Zij kunnen hiertoe kiezen uit de volgende twee onderwerpen:
- Byzantijns recht voor gevorderde studenten: Voortbouwend op kennis opgedaan in Inleiding Byzantijns recht worden aan de hand van teksten enkele onderwerpen uit het Byzantijnse recht diepgaand behandeld. Er wordt naar gestreefd, hierbij aan te sluiten bij lopend onderzoek dat in Groningen op dit terrein wordt verricht.
- Overlevering van teksten: van origineel tot uitgave: Inzicht in de wijze waarop klassieke (Griekse) teksten vanaf hun ontstaan zijn overgeleverd en de problemen die een editor ontmoet bij het maken van een moderne tekstuitgave.

muis.gif (73345 bytes)

 (woensdag, 31 januari 2007

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk