Eerdere Volgende

 

Byzantijns Recht

Inzicht in de bronnen van het Byzantijnse recht en hun relatie tot het Romeinse recht.

Het vak Inleiding Byzantijns recht biedt allereerst een overzicht van de geschiedenis van de rechtsbronnen in het Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk, vanaf de stichting van Constantinopel in 330 tot de ondergang van het rijk in 1453. De nadruk ligt op het ontstaan en het karakter van de Griekstalige bewerkingen van de, grotendeels in het Latijn uitgevaardigde, wetgeving van Justinianus. Daarnaast komt het Byzantijnse canonieke recht aan bod. Bespreking van de belangrijkste bronnen en hun onderlinge relaties zal worden verduidelijkt met voorbeeldteksten. Voorts wordt aan de hand van uit de praktijk afkomstige documenten een indruk gegeven van de wijze waarop deze bronnen in de praktijk werden gehanteerd.
De te behandelen teksten worden op de colleges gezamenlijk bestudeerd; omdat ze alle in het Grieks en Latijn zijn gesteld, is het vak alleen met vrucht te volgen door studenten met een enige kennis van deze beide talen.

muis.gif (73345 bytes)

 (woensdag, 31 januari 2007)

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk