Eerdere Volgende

 

Mr R.J.H. Brink (Rinse)

Brink.jpg (1195 bytes)
botma.jpg (4648 bytes)
Het wapen van Botma op de preekstoel van Murmerwoude uit 1818 [Uit: S. ten Hoeve: Friese Preekstoelen,  Leeuwarden 1980, 73. Deel van een foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist]

Proefschrift in wording

oppervoogdij_boek.jpg (9450 bytes)

Oppervoogdij

Het toezicht op instellingen van weldadigheid,
toegelicht aan de hand van de geschiedenissen van de Groninger gasthuizen


Omslag

'In verband met den 80sten verjaardag van Otto Eerelman besloot de Raad der gemeente (Groningen) aan dezen beroemde schilder ('de paardenkeuring') op te dragen. ... De trouwzaal (van het stadhuis, tot voor kort (▒ 1998) de raadszaal) werd nadien (in 1920) in een passend gewaad gestoken. Langs de wanden werden eikenhouten lambrizeeringen aangebracht, terwijl deze voor het overige werden beschilderd, waarbij het stadwapen als motief werd aangehouden. De schoorsteenmantel werd van een passende betimmering voorzien en ter completering van het geheel vervaardigde Otto Eerelman een schilderij voorstellende de bevrijding van Groningen uit de vestingwallen in 1878 en hare wijding aan handel en nijverheid, kunsten en wetenschappen, het welk door hem aan de gemeente ten geschenke werd gegeven' [( ... ) toegevoegd; aantekening uit het Gemeentearchief Groningen]

Homepages:

Ga naar Rechtsgeschiedenis Ru (zonder recklame)   Ga naar
Ga naar Vragencaroussel Rechtsgeschiedenis I  
Ga naar Groninger Gasthuizen   (klik hier als U op de CD zit) (zonder recklame)   Ga naar
Ga naar Mantgum & Schillaard   (klik hier als U op de CD zit)        
  Ga naar Enkele boeken van VaP & MP, de SOL   (klik hier als U op de CD zit)  
Ga naar Boomstam   (klik hier als U op de CD zit)

Favorieten

Boerenprotest_Grote_Markt.jpg (45912 bytes)
Het wordt tijd dat er een metro komt in Groningen. De grond is boterzacht, dus daar schiet je zo doorheen, afgezien van een paar zwerfkeien die in de weg liggen, maar daar is zo te zien voldoende materiaal voor om ze weg te halen
31.jpg (25195 bytes)
Een boom in Frankrijk
17.jpg (22503 bytes)
Een fles in Frankrijk
rjhb.gif (35021 bytes)
Een muur aan de Wolga, toen ik er nog geen probleem in zag tegen een muur op te klimmen
41.jpg (25690 bytes)
Tussen de ru´nes van Bavey, waar eens de Romeinen rondwaarden
(woensdag, 28 november 2012)

 

 

 

 

 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk