ADAGIA

senator.gif (1977 bytes)

Enkele uitdukkingen die iedere jurist zou moeten weten

Kent U ze (nog)?

Tussen haakjes wordt verwezen naar de betreffende paragraaf in de knop-rom.gif (143 bytes) 'Prota'

 

Ga naar Lex posterior derogat legi priori (U 2 t/m 7)
Ga naar Omnia iudicia pecuniaria sunt (P 2, P 14, V 14, V 34)
Ga naar Ius curia novit (P 7)
Ga naar Iudex litem suam facit (P 7, V 63)
Ga naar Confessus pro iudicato habetur (P 9)
Ga naar Iudiciis bonae fidei exceptio doli inest (P 12)
Ga naar Inter easdem partes de eadem re ne bis sit actio (P 15)
Ga naar Ne bis in idem (P 15, P 21)
Ga naar Res iudicata pro veritate accipitur (P 16)
Ga naar Unus testis nullus testis (P 21)
Ga naar Servus caput non habet (PF 1)
Ga naar Consensus facit nuptias (PF 10)
Ga naar Genus non perit (Z 9, V 15)
Ga naar Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet (Z 15, Z 46)
Ga naar Nemo causam possessionis sibi ipse mutare potest (Z 32)
Ga naar Error iuris nocet (Z 51)
Ga naar Mala fides superveniens non nocet (Z 51)
Ga naar Nulli res sua servit (Z 60)
Ga naar Superficies solo cedit (Z 67)
Ga naar Prior tempore potior iure (Z 76)
Ga naar Inpossibilium nulla obligatio est (V 15)
Ga naar Res perit emptori (V 15)
Ga naar Coactus tamen volui (V 29)
Ga naar Emptio tollit locatum (V 53)
Ga naar Noxa caput sequitur (V 65)
Ga naar Mora perpetuat obligationem (V 14, V 15)
Ga naar Periculum est emptoris (V 15)
Ga naar Lites finiri oportet (V 15)
Ga naar Pacta nuda non valent (V 38)
Ga naar Nemo turpitudinem suam allegans auditur (V 62)
Ga naar Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest (E 2)
Ga naar Nasciturus (conceptus) pro iam nato habetur (E 3, P 13)
Ga naar Semel heres semper heres (E 5, E 9)
Ga naar Nomina ipso iure divisa (E 11)
 


 

Ga naar  Hoofdmenu Hogere  van Rechtsgeschiedenis RuG

Deze pagina is een poging de feitelijke toestand weer te geven,
zoals die de maker, R.J.H. Brink,
op bovenstaande
( ... ) genoemde moment bekend was

Aanvullingen en/of suggesties aanbevolen: rjhbrink@hotmail.com

 
Geschiedenis
RuG
Faculteit
Wat doen we?
GOM
Subseciva
Samenwerking Medewerkers
Byzantijnse bibliografie
Studs Tentamen
Caroussel
Adagia
Vakken Strikt wetenschappelijk